Sponzorovaný odkaz

7317 Dřevěné konstrukce, navrhování

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15736 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení styčníkových desek s prolisovanými trny při manipulaci a montáži prefabrikových vazníků 
Katalogové číslo:  85316
ČSN EN 15736 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení styčníkových desek s prolisovanými trny při manipulaci a montáži prefabrikových vazníků
ČSN EN 15736ČSN EN 15736 Tato norma stanovuje zkušební metodu pro určování chování kovových styčníkových desek s prolisovanými trny při vytažení.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1995-1-2 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
Katalogové číslo:  77230
ČSN EN 1995-1-2 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1995-1-2ČSN EN 1995-1-2 ČSN EN 1995-1-2 platí pro navrhování dřevěných konstrukcí v mimořádné situaci vystavení účinkům požáru. Tato norma stanovuje odchylky nebo dodatky k navrhování na běž
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 14251 - Kulatina na nosné účely - Zkušební metody 
Katalogové číslo:  70407
ČSN EN 14251 - Kulatina na nosné účely - Zkušební metody
ČSN EN 14251ČSN EN 14251 Norma platí pro jiné použití kulatiny na nosné účely než je stanoveno v EN 12509. Tato zkušební norma uvádí zkušební metody pro stanovení těchto vlastností kulatiny na no
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 383 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky 
Katalogové číslo:  78619
ČSN EN 383 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky
ČSN EN 383ČSN EN 383 Norma stanovuje laboratorní zkušební metody pro stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti rostlého dřeva, lepeného lamelového dřeva a deskových výrobků na
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12512 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky 
Katalogové číslo:  65329
ČSN EN 12512 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky
ČSN EN 12512ČSN EN 12512 Norma stanovuje obecné zásady pro zkoušení spojů dřevěných konstrukcí s mechanickými spojovacími prostředky, určených pro použití v seismických oblastech. Dodržování těch
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1058 - Desky na bázi dřeva - Stanovení charakteristických 5% kvantilů a charakteristických průměrů 
Katalogové číslo:  86071
ČSN EN 1058 - Desky na bázi dřeva - Stanovení charakteristických 5% kvantilů a charakteristických průměrů
ČSN EN 1058ČSN EN 1058 Tato evropská norma určuje postup výpočtu charakteristických hodnot 5% kvantilu mechanických vlastností za předpokladu logaritmicko-normálního rozdělení výsledků zkoušky podl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1438 - Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva 
Katalogové číslo:  56612
ČSN EN 1438 - Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva
ČSN EN 1438ČSN EN 1438 Tato norma je českou verzí evropská normy EN 1438:1989. Evropská norma EN 1438:1998 má status české technické normy. Tato norma definuje široký soubor značek pro dřevo a m
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 384+A1 - Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty 
Katalogové číslo:  507061
ČSN EN 384+A1 - Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty
ČSN EN 384+A1ČSN EN 384+A1 This European Standard gives a method for determining characteristic values of mechanical properties and density, for defined populations of visual grades and/or streng
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16737 - Konstrukční dřevo - Vizuální pevnostní třídění tropického tvrdého dřeva 
Katalogové číslo:  500334
ČSN EN 16737 - Konstrukční dřevo - Vizuální pevnostní třídění tropického tvrdého dřeva
ČSN EN 16737ČSN EN 16737 This European Standard specifies a method of strength grading tropical hardwood visually for structural use. The permissible limits of characteristics for a single visual
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 338 - Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti 
Katalogové číslo:  500373
ČSN EN 338 - Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti
ČSN EN 338ČSN EN 338 This European Standard establishes a system of strength classes for general use in design codes. It gives characteristic strength and stiffness properties and density valu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14358 - Dřevěné konstrukce - Výpočet a ověřování charakteristických hodnot 
Katalogové číslo:  500966
ČSN EN 14358 - Dřevěné konstrukce - Výpočet a ověřování charakteristických hodnot
ČSN EN 14358ČSN EN 14358 This standard gives statistical methods for the determination of characteristic values from test results on a sample drawn from a clearly defined reference population of e.
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 1702 - Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
Katalogové číslo:  79353
ČSN 73 1702 - Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN 73 1702ČSN 73 1702 ČSN 73 1702 je modifikovaným překladem německé normy pro navrhování dřevěných stavebních konstrukcí DIN 1052:2004-08. Modifikace se týká citovaných normativních dokumentů, kt
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 409 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení momentu na mezi kluzu kolíkových spojovacích prostředků 
Katalogové číslo:  84346
ČSN EN 409 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení momentu na mezi kluzu kolíkových spojovacích prostředků
ČSN EN 409ČSN EN 409 Norma specifikuje metodu pro stanovení momentu na mezi kluzu kolíkových spojovacích prostředků (jsou specifikovány v EN 14592). Pro zkoušku se používá zkušební ohýbací zařízení
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 789 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva 
Katalogové číslo:  72689
ČSN EN 789 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva
ČSN EN 789ČSN EN 789 Norma uvádí zkušební metody pro stanovení některých mechanických vlastností průmyslově vyráběných desek na bázi dřeva pro použití v nosných dřevěných konstrukcích. Tyto vlast
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1380 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné hřebíky, vruty do dřeva, kolíky a svorníky 
Katalogové číslo:  84348
ČSN EN 1380 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné hřebíky, vruty do dřeva, kolíky a svorníky
ČSN EN 1380ČSN EN 1380 Norma stanovuje všeobecné zkušební metody pro stanovení charakteristik pevnosti a deformace příčně zatížených spojů s hřebíky, vruty do dřeva, kolíky a svorníky. Tyto metody
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12369-1 - Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1: OSB, třískové a vláknité desky 
Katalogové číslo:  62787
ČSN EN 12369-1 - Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1: OSB, třískové a vláknité desky
ČSN EN 12369-1ČSN EN 12369-1 Tato evropská norma poskytuje informace o charakteristických hodnotách mechanických vlastností a hustoty desek na bázi dřeva, které se používají při navrhování stave
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1075 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny 
Katalogové číslo:  97588
ČSN EN 1075 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny
ČSN EN 1075ČSN EN 1075 Tato evropská norma stanovuje zkušební postupy pro stanovení únosnosti a tuhosti spojů se styčníkovými deskami s prolisovanými trny v nosných dřevěných konstrukcích, použív
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1995-1-1 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
Katalogové číslo:  77228
ČSN EN 1995-1-1 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1995-1-1ČSN EN 1995-1-1 ČSN EN 1995-1-1 platí pro navrhování pozemních a inženýrských staveb ze dřeva nebo konstrukčních výrobků na bázi dřeva, spojovaných pomocí lepidel nebo mechanických s
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 16481 - Dřevěná schodiště - Navrhování únosnosti - Metody výpočtu 
Katalogové číslo:  97540
ČSN EN 16481 - Dřevěná schodiště - Navrhování únosnosti - Metody výpočtu
ČSN EN 16481ČSN EN 16481 Tato evropská norma je rámcovou normou pro navrhování dřevěných schodišť prostřednictvím výpočetních postupů a také komponentů ze dřeva a na bázi dřeva, používaných pro sch
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1382 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků 
Katalogové číslo:  505701
ČSN EN 1382 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků
ČSN EN 1382ČSN EN 1382 Tato norma stanovuje zkušební metodu pro určování únosnosti na vytažení spojovacích prostředků, které byly zaraženy do dřeva (rostlého dřeva, LVL, CLT a lepeného lamelového d
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 18402 - Dřevěné konstrukce - Konstrukční zateplené střešní panely - Zkušební metody 
Katalogové číslo:  504465
ČSN ISO 18402 - Dřevěné konstrukce - Konstrukční zateplené střešní panely - Zkušební metody
ČSN ISO 18402ČSN ISO 18402 Tato mezinárodní norma stanovuje zkušební metody pro konstrukční zateplené střešní panely. Zahrnuje zkoušky panelů na pevnost v tahu za ohybu, stárnutí, smyk, dotvar
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat