Sponzorovaný odkaz

7328 Dřevěné konstrukce, provádění

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14545 - Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky 
Katalogové číslo:  83454
ČSN EN 14545 - Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky
ČSN EN 14545ČSN EN 14545 Norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro materiály, geometrii, únosnost, tuhost a aspekty trvanlivosti (tj. ochranu proto korozi) spojovacích prostředků určených pro
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14592+A1 - Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky 
Katalogové číslo:  91345
ČSN EN 14592+A1 - Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky
ČSN EN 14592+A1ČSN EN 14592+A1 Norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro materiály, geometrii, únosnost, tuhost a aspekty trvanlivosti (tj. ochranu proto korozi) kolíkových spojovacích prostř
Cena:  446,- Kč
ČSN 73 2824-1 - Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo 
Katalogové číslo:  96605
ČSN 73 2824-1 - Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo
ČSN 73 2824-1ČSN 73 2824-1 Norma platí pro jehličnaté řezivo určené pro nosné prvky, které se dimenzují podle únosnosti. Norma stanovuje znaky třídění, třídy a kritéria pro vizuální třídění a pož
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13986+A1 - Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení 
Katalogové číslo:  98751
ČSN EN 13986+A1 - Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení
ČSN EN 13986+A1ČSN EN 13986+A1 Tato norma definuje desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví a stanovuje příslušné charakteristiky a odpovídající zkušební metody pro stanovení těchto charak
Cena:  605,- Kč
ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
Katalogové číslo:  32694
ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
ČSN 73 2810ČSN 73 2810 Články 3.2 h), 3.5 a 6.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti ČÚBP na základě jeho požadav
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14081-2 - Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na zkoušky typu 
Katalogové číslo:  506449
ČSN EN 14081-2 - Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na zkoušky typu
ČSN EN 14081-2ČSN EN 14081-2 This document specifies requirements, additional to those of EN 14081-1, for type testing of machine graded structural timber with rectangular cross-sections shaped by
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 912 - Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo 
Katalogové číslo:  89688
ČSN EN 912 - Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo
ČSN EN 912ČSN EN 912 Norma definuje geometrický tvar, rozměry, materiály a značení osvědčených typů speciálních hmoždíků, používaných ve spojích mezi prvky dřevěných konstrukcí. Speciální hmoždíky
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14080 - Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo - Požadavky 
Katalogové číslo:  94094
ČSN EN 14080 - Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo - Požadavky
ČSN EN 14080ČSN EN 14080 Norma stanovuje požadavky na lepené lamelové dřevo, lepené rostlé dřevo, lepené lamelové dřevo s velkými zubovitými spoji a složené (blokově lepené) lepené lamelované dřevo
Cena:  655,- Kč
ČSN 73 2810 ZMĚNA Z1 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
Katalogové číslo:  58467
ČSN 73 2810 ZMĚNA Z1 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
ČSN 73 2810 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 380 - Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Všeobecné zásady pro statické zatěžovací zkoušky 
Katalogové číslo:  17738
ČSN EN 380 - Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Všeobecné zásady pro statické zatěžovací zkoušky
ČSN EN 380ČSN EN 380 Norma je identická s EN 380:1993. Stanovuje všeobecné zásady, které je třeba použít pro statické zatěžovací zkoušky dřevěných konstrukcí. Norma je určena pro použití v přípa
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14081-3+A1 - Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby 
Katalogové číslo:  506450
ČSN EN 14081-3+A1 - Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby
ČSN EN 14081-3+A1ČSN EN 14081-3+A1 This European Standard specifies requirements additional to those given in EN 14081-1 for factory production control of machine graded structural timber with rect
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14081-1+A1 - Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  508802
ČSN EN 14081-1+A1 - Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 14081-1+A1ČSN EN 14081-1+A1 (73 2823) This European Standard specifies requirements for strength graded structural timber with rectangular cross-sections either visual or machine graded, s
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14229 - Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení 
Katalogové číslo:  87802
ČSN EN 14229 - Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení
ČSN EN 14229ČSN EN 14229 Norma stanovuje požadavky na jednodílné neimpregnované nebo impregnované dřevěné sloupy pro venkovní vedení namáhané jako konzolový nosník nebo tlakovým zatížením (nezahrnu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14374 - Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky 
Katalogové číslo:  72998
ČSN EN 14374 - Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky
ČSN EN 14374ČSN EN 14374 Norma stanovuje požadavky na vrstvené dřevo pro nosné účely. Jsou uvedeny požadavky na výchozí materiál (dýhy), kvalitu lepení, rozměry a tolerance, požadavky na zkoušky
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16351 - Dřevěné konstrukce - Křížem vrstvené dřevo - Požadavky 
Katalogové číslo:  99757
ČSN EN 16351 - Dřevěné konstrukce - Křížem vrstvené dřevo - Požadavky
ČSN EN 16351ČSN EN 16351 This European Standard sets out provisions regarding the performance characteristics for straight and curved structural cross laminated timber (X-Lam) both without and with
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 15228 - Konstrukční dřevo - Konstrukční dřevo impregnované proti biologickému napadení 
Katalogové číslo:  83874
ČSN EN 15228 - Konstrukční dřevo - Konstrukční dřevo impregnované proti biologickému napadení
ČSN EN 15228ČSN EN 15228 Norma stanovuje všeobecné požadavky na konstrukční dřevo, které bylo impregnováno ochrannými prostředky na dřevo proti biologickému napadení. Norma zahrnuje ošetření, která
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14250 - Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny 
Katalogové číslo:  86293
ČSN EN 14250 - Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny
ČSN EN 14250ČSN EN 14250 Norma stanovuje materiálové, výrobkové a dokumentační požadavky na prefabrikované nosné prvky (např. příhradové vazníky pro střechy, stěny a stropy, rámy, složené nosníky a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 336 - Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky 
Katalogové číslo:  95221
ČSN EN 336 - Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky
ČSN EN 336ČSN EN 336 Tato evropská norma stanovuje dvě třídy dovolených odchylek od požadovaných rozměrů pro konstrukční dřevo jehličnatých a listnatých dřevin. Norma také stanovuje, jaký refe
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16784 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení dlouhodobého chování spojovacích prostředků kolíkového typu s povlakem a bez povlaku 
Katalogové číslo:  500967
ČSN EN 16784 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení dlouhodobého chování spojovacích prostředků kolíkového typu s povlakem a bez povlaku
ČSN EN 16784ČSN EN 16784 This European Standard specifies a test method for the determination of the long duration withdrawal strength of coated and uncoated dowel-type fasteners in structural timb
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16351 ed. 2 - Dřevěné konstrukce - Křížem vrstvené dřevo - Požadavky 
Katalogové číslo:  512357
ČSN EN 16351 ed. 2 - Dřevěné konstrukce - Křížem vrstvené dřevo - Požadavky
ČSN EN 16351 ed. 2ČSN EN 16351 ed. 2 (73 2832) This document sets out provisions regarding the performance of characteristics of the following Types of cross laminated timber for use in buildings
Cena:  803,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat