Sponzorovaný odkaz

7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 12999-1 - Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace 
Katalogové číslo:  96602
ČSN EN ISO 12999-1 - Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace
ČSN EN ISO 12999-1ČSN EN ISO 12999-1 Tato část ISO 12999 určuje postupy pro odhad nejistoty měření zvukové izolace ve stavební akustice. Zajišťuje - podrobné vyhodnocení nejistoty; - určení n
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 17497-2 - Akustika - Rozptylové vlastnosti povrchů - Část 2: Měření činitele směrové difuze ve volném poli 
Katalogové číslo:  92985
ČSN ISO 17497-2 - Akustika - Rozptylové vlastnosti povrchů - Část 2: Měření činitele směrové difuze ve volném poli
ČSN ISO 17497-2ČSN ISO 17497-2 Míra rozptylování zvuku povrchy je velmi důležitá ve všech aspektech prostorové akustiky, např. v koncertních síních, zvukových studiích, průmyslových halách a dozvuk
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1946-5 - Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 5: Měření metodou trubky 
Katalogové číslo:  61387
ČSN EN 1946-5 - Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 5: Měření metodou trubky
ČSN EN 1946-5ČSN EN 1946-5 Tato část 5 normy obsahuje specifická technická kriteria pro kontrolu laboratoří, zda dodržují při měření vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13009 - Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení součinitele vlhkostní roztažnosti 
Katalogové číslo:  61407
ČSN EN 13009 - Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení součinitele vlhkostní roztažnosti
ČSN EN 13009ČSN EN 13009 Tato norma stanovuje zkušební postup pro zjištění vlhkostní roztažnosti stavebních materiálů a postup výpočtu pro stanovení součinitele délkové vlhkostní roztažnosti těc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10140-3 - Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti 
Katalogové číslo:  88017
ČSN EN ISO 10140-3 - Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti
ČSN EN ISO 10140-3ČSN EN ISO 10140-3 Tato část ISO 10140 stanovuje laboratorní metody pro měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí. Zkušební metoda podrobně určuje použití normalizované
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 0580-3 - Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol 
Katalogové číslo:  16441
ČSN 73 0580-3 - Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
ČSN 73 0580-3ČSN 73 0580-3 ČSN 73 0580 "Denní osvětlení budov" se člení na: Část 1: Základní požadavky. Část 2: Denní osvětlení obytných budov. Část 3: Denní osvětlení škol. Část 4: Denní osvětl
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 10053 - Akustika. Laboratorní měření útlumu zvuku kancelářskou zástěnou 
Katalogové číslo:  17601
ČSN ISO 10053 - Akustika. Laboratorní měření útlumu zvuku kancelářskou zástěnou
ČSN ISO 10053ČSN ISO 10053 Norma obsahuje ISO 10053. Tato mezinárodní norma uvádí metodu měření útlumu zvuku zástěnami určenými pro použití v místnostech ke zvýšení soukromí při hovoru nebo k zl
Cena:  171,- Kč
ČSN 73 0525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 
Katalogové číslo:  51985
ČSN 73 0525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady
ČSN 73 0525ČSN 73 0525 Norma stanoví obecné zásady pro projektování akustiky uzavřených prostorů, určených k poslechu hudby a řeči v nově budovaných nebo rekonstruovaných objektech. Uvádí hlavní
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 0543-1 - Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana 
Katalogové číslo:  52186
ČSN 73 0543-1 - Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana
ČSN 73 0543-1ČSN 73 0543-1 Tato norma stanoví pro stájové objekty s požadovaným stavem vnitřního prostředí: - funkční požadavky na tepelnou ochranu, - výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 3822-4 - Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 4: Montáž a provozní podmínky speciálních armatur 
Katalogové číslo:  53302
ČSN EN ISO 3822-4 - Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 4: Montáž a provozní podmínky speciálních armatur
ČSN EN ISO 3822-4ČSN EN ISO 3822-4 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3822-4:1997. Evropská norma EN ISO 3822-4:1997 má status české technické normy. Tato čtvrtá část (ČSN) EN ISO
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9251 - Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník 
Katalogové číslo:  26202
ČSN EN ISO 9251 - Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník
ČSN EN ISO 9251ČSN EN ISO 9251 Tato norma je identická s EN ISO 9251:1987. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 9251:1987 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakékoliv změny. V
Cena:  95,- Kč
ČSN 73 0580-3 ZMĚNA 2 - Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol 
Katalogové číslo:  57211
ČSN 73 0580-3 ZMĚNA 2 - Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
ČSN 73 0580-3 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN 73 0540-2 ZMĚNA Z1 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
Katalogové číslo:  90408
ČSN 73 0540-2 ZMĚNA Z1 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
ČSN 73 0540-2 ZMĚNA Z1
Cena:  95,- Kč
ČSN 73 0540-4 - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 
Katalogové číslo:  72542
ČSN 73 0540-4 - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
ČSN 73 0540-4ČSN 73 0540-4 Revize ČSN 73 0540-4 reaguje jak na změny ve struktuře hodnocených veličin podle revize a změny požadavků v části 2 normy, tak na zavedení rozsáhlého souboru evropských
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 15186-1 - Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření 
Katalogové číslo:  71040
ČSN EN ISO 15186-1 - Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření
ČSN EN ISO 15186-1ČSN EN ISO 15186-1 Norma ČSN EN ISO 15186-1 stanovuje laboratorní metodu s využitím akustické intenzity pro měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí a normovaného r
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 0580-1 ZMĚNA Z2 - Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky 
Katalogové číslo:  501902
ČSN 73 0580-1 ZMĚNA Z2 - Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0580-1 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 13370 - Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody 
Katalogové číslo:  508211
ČSN EN ISO 13370 - Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
ČSN EN ISO 13370ČSN EN ISO 13370 Tato norma poskytuje metody výpočtu měrných tepelných toků a tepelného toku stavebními prvky, které se nacházejí v tepelném styku se zeminou, včetně podlah na zemin
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 2603 - Simultánní tlumočení - Stálé kabiny - Požadavky 
Katalogové číslo:  502257
ČSN EN ISO 2603 - Simultánní tlumočení - Stálé kabiny - Požadavky
ČSN EN ISO 2603ČSN EN ISO 2603 This document provides requirements and recommendations for building and renovating permanent booths for simultaneous interpreting in new and existing buildings. This
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 3822-3 - Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení používaných v instalacích pro zásobování vodou - Část 3: Montážní a provozní podmínky průtokových armatur a zařízení 
Katalogové číslo:  505655
ČSN EN ISO 3822-3 - Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení používaných v instalacích pro zásobování vodou - Část 3: Montážní a provozní podmínky průtokových armatur a zařízení
ČSN EN ISO 3822-3ČSN EN ISO 3822-3 Tato změna opravuje a upřesňuje textovou i obrazovou část ČSN EN ISO 3822-3. Způsob použití normy se touto změnou nemění. Toto třetí vydání reviduje předchozí v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14683 - Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty 
Katalogové číslo:  503650
ČSN EN ISO 14683 - Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty
ČSN EN ISO 14683ČSN EN ISO 14683 This document deals with simplified methods for determining heat flows through linear thermal bridges which occur at junctions of building elements. This docum
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 10140-1 - Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky 
Katalogové číslo:  503235
ČSN EN ISO 10140-1 - Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
ČSN EN ISO 10140-1ČSN EN ISO 10140-1 ISO 10140 (všechny části) se týká laboratorního měření zvukové izolace stavebních konstrukcí. Tato část ISO 10140 stanovuje aplikační pravidla pro určité kons
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 10211 - Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty 
Katalogové číslo:  510855
ČSN EN ISO 10211 - Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty
ČSN EN ISO 10211ČSN EN ISO 10211 Norma stanoví podrobnosti pro trojrozměrný a dvojrozměrný geometrický model tepelného mostu pro numerický výpočet: - tepelných toků ke zhodnocení celkové tepelné zt
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 9053-2 - Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 2: Alternativní metoda proudění vzduchu 
Katalogové číslo:  511783
ČSN EN ISO 9053-2 - Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 2: Alternativní metoda proudění vzduchu
ČSN EN ISO 9053-2ČSN EN ISO 9053-2 This document specifies an alternating airflow method for the determination of the airflow resistance[5], [6] of porous materials for acoustical applications. D
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 12571 - Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností 
Katalogové číslo:  95181
ČSN EN ISO 12571 - Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností
ČSN EN ISO 12571ČSN EN ISO 12571 Tato mezinárodní norma popisuje v obecné poloze dvě alternativní metody pro určení hygroskopických sorpčních vlastností porézních stavebních materiálů a výrobků, a
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 0526 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Studia a místnosti pro snímání, zpracování a kontrolu zvuku 
Katalogové číslo:  51986
ČSN 73 0526 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Studia a místnosti pro snímání, zpracování a kontrolu zvuku
ČSN 73 0526ČSN 73 0526 Norma uvádí zásady řešení studií a režií z hlediska požadavků na zvukovou izolaci a z hlediska požadavků na kvalitu podmínek pro snímání a poslech zvuku (akustických vlast
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat