Sponzorovaný odkaz

7359 Stavby pro tělesnou výchovu

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14955 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení skladby a zrnitosti nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště 
Katalogové číslo:  76418
ČSN EN 14955 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení skladby a zrnitosti nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště
ČSN EN 14955ČSN EN 14955 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení skladby a zrnitosti nezpevněných minerálních povrchů venkovních sportovišť. Nezpevněná minerální zrna se vizuálně, ručn
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12234 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče při valení 
Katalogové číslo:  94296
ČSN EN 12234 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče při valení
ČSN EN 12234
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14904 - Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelové použití - Specifikace 
Katalogové číslo:  76984
ČSN EN 14904 - Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelové použití - Specifikace
ČSN EN 14904ČSN EN 14904 Tato evropská norma specifikuje požadavky na sportovní povrchy pro víceúčelové sportovní haly a požadavky na bezpečnost při používání. Zahrnuje také podlahové systémy tvoře
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13200-4 - Zařízení pro diváky - Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku 
Katalogové číslo:  78255
ČSN EN 13200-4 - Zařízení pro diváky - Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku
ČSN EN 13200-4ČSN EN 13200-4 Tato evropská norma specifikuje mechanické, fyzikální a chemické charakteristiky pevných sedadel používaných v hledištích na sportovištích (venku i ve vnitřních prostor
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14809 OPRAVA 1 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace 
Katalogové číslo:  80738
ČSN EN 14809 OPRAVA 1 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace
ČSN EN 14809 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 13745 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení světelné odrazivosti 
Katalogové číslo:  71222
ČSN EN 13745 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení světelné odrazivosti
ČSN EN 13745ČSN EN 13745 Tato evropská norma stanoví zkušební postup pro stanovení světlené odrazivosti vnitřních sportovních povrchů. Vyslaný usměrněný světelný paprsek dopadá na zkušební těleso
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14903 - Povrchy pro sportoviště - Multifunkční sportovní podlahové systémy pro použití v místnosti - Zkušební metoda pro stanovení rotačního tření 
Katalogové číslo:  505967
ČSN EN 14903 - Povrchy pro sportoviště - Multifunkční sportovní podlahové systémy pro použití v místnosti - Zkušební metoda pro stanovení rotačního tření
ČSN EN 14903ČSN EN 14903 This Standard specifies a method for the determination of the friction between multi-sports floor systems excluding synthetic turf for indoor use and a rotating foot with a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13200-1 - Zařízení pro diváky - Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky 
Katalogové číslo:  507652
ČSN EN 13200-1 - Zařízení pro diváky - Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky
ČSN EN 13200-1ČSN EN 13200-1 This document specifies design and management requirements for spectator facilities at permanent or temporary entertainment venues including sport stadia, sport halls
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17324 - Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti dynamické únavě rázových destiček a sportovních povrchů 
Katalogové číslo:  510742
ČSN EN 17324 - Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti dynamické únavě rázových destiček a sportovních povrchů
ČSN EN 17324ČSN EN 17324 This document specifies a method of test for the determination of resistance to dynamic fatigue of shockpads (including elastic layers) used in synthetic turf surfacing sys
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14956 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení obsahu vody u nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště 
Katalogové číslo:  76403
ČSN EN 14956 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení obsahu vody u nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště
ČSN EN 14956ČSN EN 14956 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení obsahu vody u nezpevněných minerálních povrchů používaných pro venkovní sportoviště. Hmotnost vzorku nezpevněného miner
Cena:  95,- Kč
ČSN CEN/TR 13200-2 - Zařízení pro diváky - Část 2: Kritéria pro navrhování provozních prostor - Parametry a národní situace 
Katalogové číslo:  76102
ČSN CEN/TR 13200-2 - Zařízení pro diváky - Část 2: Kritéria pro navrhování provozních prostor - Parametry a národní situace
ČSN CEN/TR 13200-2ČSN CEN/TR 13200-2 Tato technická zpráva uvádí všeobecně použitelné charakteristiky pro provozní prostory. V této technické zprávě jsou uvedeny dotazníky, ve kterých členové CEN
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14810 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti hřebům 
Katalogové číslo:  77147
ČSN EN 14810 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti hřebům
ČSN EN 14810ČSN EN 14810 Tato norma specifikuje specifikuje metodu stanovení odolnosti syntetických sportovních povrchů proti hřebům. Zkušební vzorek sportovního povrchu je vystaven procesu opotřeb
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13746 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrových změn při proměnlivých podmínkách působení vody, mrazu a teploty 
Katalogové číslo:  72363
ČSN EN 13746 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrových změn při proměnlivých podmínkách působení vody, mrazu a teploty
ČSN EN 13746ČSN EN 13746 Tato evropská norma specifikuje postup pro stanovení odolnosti umělé trávy, textilních povrchů, podložek tlumících nárazy a volně položených povrchů ze syntetických mater
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13864 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti v tahu syntetických nití 
Katalogové číslo:  72597
ČSN EN 13864 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti v tahu syntetických nití
ČSN EN 13864ČSN EN 13864 Tato evropská norma popisuje dva postupy ke stanovení tahových vlastností vlasových nití v textilní konstrukci umělého trávníku. Postup A se používá ke stanovení tahových
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13744 - Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí ponořováním do horké vody 
Katalogové číslo:  73410
ČSN EN 13744 - Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí ponořováním do horké vody
ČSN EN 13744ČSN EN 13744 Tato evropská norma popisuje metodu umělého stárnutí zkoušených vzorků povrchu pro sportoviště ponořováním do horké vody. Zkušební vzorky se nechají zestárnout, aby bylo
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15330-2 - Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 2: Specifikace pro textilní povrchy pro tenis a multifunkční povrchy 
Katalogové číslo:  503517
ČSN EN 15330-2 - Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 2: Specifikace pro textilní povrchy pro tenis a multifunkční povrchy
ČSN EN 15330-2ČSN EN 15330-2 This European Standard specifies performance and durability characteristics of needle-punched sports surfaces primarily used outdoors. Two categories of surfaces are
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1569 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování při valivém zatížení 
Katalogové číslo:  510744
ČSN EN 1569 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování při valivém zatížení
ČSN EN 1569ČSN EN 1569 This document specifies a method of test for the determination of behaviour under a rolling load of certain surfaces for sports areas. It is suitable for tests undertaken i
Cena:  171,- Kč
ČSN P CEN/TS 16717 - Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda stanovení tlumení nárazů, vertikální deformace a energie obnovení pomocí speciálního umělého sportovce 
Katalogové číslo:  97704
ČSN P CEN/TS 16717 - Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda stanovení tlumení nárazů, vertikální deformace a energie obnovení pomocí speciálního umělého sportovce
ČSN P CEN/TS 16717ČSN P CEN/TS 16717 This Technical Specification specifies a method of test for measuring the shock absorption, vertical deformation, and energy restitution characteristics of spor
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14809 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace 
Katalogové číslo:  76401
ČSN EN 14809 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace
ČSN EN 14809ČSN EN 14809 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení vertikální deformace sportovních povrchů. Specifikovaná metoda je všeobecně známá jako metoda Umělý sportovec (Stuttgar
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14953 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště 
Katalogové číslo:  76416
ČSN EN 14953 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště
ČSN EN 14953ČSN EN 14953 Tato evropská norma popisuje dvě metody pro stanovení tloušťky vrstvy zrnitého materiálu v konstrukci povrchu venkovních sportovišť. Tyto dvě metody mohou být použity k při
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13672 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti oděru umělých trávníků bez výplně 
Katalogové číslo:  72596
ČSN EN 13672 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti oděru umělých trávníků bez výplně
ČSN EN 13672ČSN EN 13672 Tato evropská norma specifikuje postup pro stanovení odolnosti umělého trávníků bez výplně proti oděru v laboratorních podmínkách při použití brusného kotouče. Platí pro
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13817 - Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí působením horkého vzduchu 
Katalogové číslo:  73409
ČSN EN 13817 - Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí působením horkého vzduchu
ČSN EN 13817ČSN EN 13817 Tato evropská norma popisuje metodu umělého stárnutí vystavením zkoušených vzorků povrchu pro sportoviště působení horkého vzduchu v laboratoři. Zkušební vzorky se nechaj
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12232 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky zplstnatělé vrstvy přírodního trávníku 
Katalogové číslo:  68096
ČSN EN 12232 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky zplstnatělé vrstvy přírodního trávníku
ČSN EN 12232ČSN EN 12232 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení výšky zplstnatělé vrstvy přírodního trávníku pro povrchy sportovišť.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1969 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky syntetických sportovních povrchů 
Katalogové číslo:  62363
ČSN EN 1969 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky syntetických sportovních povrchů
ČSN EN 1969ČSN EN 1969 Norma stanoví dvě zkušební metody pro měření celkové tloušťky syntetických povrchů pro sportoviště a pro měření tloušťky jednotlivých vrstev. Pro obě metody jsou uvedeny v
Cena:  171,- Kč
ČSN 73 5910 - Navrhování, výstavba a rekonstrukce travnatých hřišť uzavřeného tvaru 
Katalogové číslo:  19263
ČSN 73 5910 - Navrhování, výstavba a rekonstrukce travnatých hřišť uzavřeného tvaru
ČSN 73 5910ČSN 73 5910 Norma stanoví zásady pro navrhování, výstavbu a rekonstrukci travnatých hřišť uzavřeného tvaru. Normalizovány jsou následující kapitoly: průzkumné šetření, navrhování výst
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16837 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení lineárního tření obuvi/povrchu 
Katalogové číslo:  505384
ČSN EN 16837 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení lineárního tření obuvi/povrchu
ČSN EN 16837ČSN EN 16837 This European Standard specifies a test method for the determination of shoe/surface friction of synthetic sports surfaces. The method can be used for the assessment of bot
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1517 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti rázu 
Katalogové číslo:  510743
ČSN EN 1517 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti rázu
ČSN EN 1517ČSN EN 1517 This document specifies a method for the determination of resistance to impact of sports floor systems. It is primarily designed to be used on surfaces intended for use in in
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat