Sponzorovaný odkaz

7361 Silniční komunikace

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN P CEN/TS 13036-2 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení 
Katalogové číslo:  86772
ČSN P CEN/TS 13036-2 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení
ČSN P CEN/TS 13036-2ČSN P CEN/TS 13036-2 Předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 13036-2:2010, která byla schválena pro prozatímní použití. Platnost je omezena na tři
Cena:  446,- Kč
ČSN 73 6127-1 - Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou 
Katalogové číslo:  80632
ČSN 73 6127-1 - Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou
ČSN 73 6127-1ČSN 73 6127-1 Norma stanovuje požadavky na provádění a kontrolu konstrukčních vrstev pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch ze štěrku částečně vyplněného cementovou
Cena:  95,- Kč
ČSN 73 6100-1 - Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví 
Katalogové číslo:  81267
ČSN 73 6100-1 - Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví
ČSN 73 6100-1ČSN 73 6100-1 Tato norma byla vytvořena z důvodu velkého množství termínů pocházejících z převzatých evropských norem. Tato norma ČSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací - Část 1
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13036-8 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti 
Katalogové číslo:  83538
ČSN EN 13036-8 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti
ČSN EN 13036-8ČSN EN 13036-8 Tato evropská norma definuje různé parametry příčné nerovnosti povrchu vozovek pozemních komunikací a letištních ploch a jiných dopravních ploch a vhodné metody hodnoce
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13036-4 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem 
Katalogové číslo:  90437
ČSN EN 13036-4 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem
ČSN EN 13036-4ČSN EN 13036-4 Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro stanovení protismykových vlastností povrchu použitím přenosného zařízení na místě zkoušky. Protismykové vlastnosti se
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13286-47 - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání 
Katalogové číslo:  91637
ČSN EN 13286-47 - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání
ČSN EN 13286-47ČSN EN 13286-47 Tato evropská norma popisuje metodu pro laboratorní stanovení kalifornského poměru únosnosti a okamžitého indexu únosnosti. Zkoušky jsou vhodné pro směsi s maximální
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13286-49 - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy 
Katalogové číslo:  72321
ČSN EN 13286-49 - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy
ČSN EN 13286-49ČSN EN 13286-49 Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy Zkouška je vhodná pouze pro směs
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13286-40 - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 40: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy 
Katalogové číslo:  68858
ČSN EN 13286-40 - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 40: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy
ČSN EN 13286-40ČSN EN 13286-40 Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro stanovení pevnosti v prostém tahu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy a platí pro zkušební těles
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12697-36 - Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky 
Katalogové číslo:  69548
ČSN EN 12697-36 - Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky
ČSN EN 12697-36ČSN EN 12697-36 Tato norma je součástí souboru norem pro zkoušení asfaltových směsí. Tato evropská norma popisuje dvě zkušební metody pro stanovení tloušťky asfaltových vrstev vozo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13286-46 - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 46: Zkušební metoda pro stanovení součinitele stavu vlhkosti (MCV) 
Katalogové číslo:  70007
ČSN EN 13286-46 - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 46: Zkušební metoda pro stanovení součinitele stavu vlhkosti (MCV)
ČSN EN 13286-46ČSN EN 13286-46 Tato evropská norma popisuje metodu pro stanovení součinitele stavu vlhkosti (MCV). Zkouška součinitele stavu vlhkosti stanovuje vhodnost směsi pro pokládku, hutněn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12272-1 - Nátěry - Zkušební metody - Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru 
Katalogové číslo:  66340
ČSN EN 12272-1 - Nátěry - Zkušební metody - Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru
ČSN EN 12272-1ČSN EN 12272-1 Norma je součástí souboru norem zkoušení pro nátěry. Tato evropská norma popisuje postupy zkušebních metod, jejich vyhodnocení i zkušební zařízení a pomůcky pro stano
Cena:  358,- Kč
ČSN 73 6114 - Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 
Katalogové číslo:  17030
ČSN 73 6114 - Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 6114ČSN 73 6114 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy České re
Cena:  358,- Kč
ČSN 73 6105 - Sčítání dopravy na mezinárodních silnicích 
Katalogové číslo:  31187
ČSN 73 6105 - Sčítání dopravy na mezinárodních silnicích
ČSN 73 6105ČSN 73 6105 Norma je překladem ST SEV 4940-84 a je tedy této normě RVHP ekvivalentní. V normě jsou pouze dva čs. doplňky v čl.2.8 a 3.7, které v podstatě nesouvisí s ochranou zdraví.
Cena:  171,- Kč
ČSN P CEN/TS 15901-15 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 15: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCI): IMAG 
Katalogové číslo:  98502
ČSN P CEN/TS 15901-15 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 15: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCI): IMAG
ČSN P CEN/TS 15901-15ČSN P CEN/TS 15901-15 Tato technická specifikace popisuje metodu pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovek používanou pouze na letištích, a to měřením součinitele
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15466-2 - Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 2: Stanovení odolnosti vůči alkáliím 
Katalogové číslo:  85253
ČSN EN 15466-2 - Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 2: Stanovení odolnosti vůči alkáliím
ČSN EN 15466-2ČSN EN 15466-2 Tato norma ČSN EN 15466-2 popisuje způsob stanovení odolnosti adhezních nátěrových hmot pro zálivky za studena a za horka vůči alkáliím. Odolnost adhezní nátěrové hmo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12697-4 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona 
Katalogové číslo:  98944
ČSN EN 12697-4 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona
ČSN EN 12697-4ČSN EN 12697-4 Tato evropská norma popisuje zkušební metodu na znovuzískání rozpustného asfaltu z asfaltových směsí z vozovek ve formě vhodné pro další zkoušení. Postup je vhodný pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12697-7 - Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 7: Stanovení objemové hustoty 
Katalogové číslo:  95749
ČSN EN 12697-7 - Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 7: Stanovení objemové hustoty
ČSN EN 12697-7ČSN EN 12697-7 This European Standard specifies a method for measuring the bulk density of pavement mixtures using a transmission-type gamma radiation test bench. The applicability
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12697-16 - Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru 
Katalogové číslo:  500376
ČSN EN 12697-16 - Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru
ČSN EN 12697-16ČSN EN 12697-16 This European Standard describes two test methods (method A and method B) for determining the susceptibility of abrasion by studded tyres, tested on cylindrical spe
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 15901-14 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 14: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCN) - ViaFriction (Silniční analyzátor a zapisovač ViaTech AS) 
Katalogové číslo:  500598
ČSN P CEN/TS 15901-14 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 14: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCN) - ViaFriction (Silniční analyzátor a zapisovač ViaTech AS)
ČSN P CEN/TS 15901-14ČSN P CEN/TS 15901-14 This Technical Specification describes a method for determining the wet road skid resistance of a surface by measurement of the longitudinal friction co
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 6129 - Stavba vozovek - Postřiky a nátěry 
Katalogové číslo:  506412
ČSN 73 6129 - Stavba vozovek - Postřiky a nátěry
ČSN 73 6129ČSN 73 6129 Tato norma stanovuje požadavky na postřiky a membrány na pozemních komunikacích, dopravních a jiných plochách a dále obsahuje doplňující ustanovení pro provádění a zkoušení n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12697-27 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 27: Odběr vzorků 
Katalogové číslo:  506319
ČSN EN 12697-27 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 27: Odběr vzorků
ČSN EN 12697-27ČSN EN 12697-27 Tato evropská norma popisuje metody odběru vzorků asfaltových směsí pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy pro stanovení fyzikálních vlastností a složení.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12274-2 - Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků 
Katalogové číslo:  506181
ČSN EN 12274-2 - Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků
ČSN EN 12274-2ČSN EN 12274-2 Tato evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení obsahu zbytkového pojiva u vzorků kalových směsí. Tento dokument rovněž popisuje metodu pro přípravu zkušební
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12274-6 - Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství 
Katalogové číslo:  506185
ČSN EN 12274-6 - Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství
ČSN EN 12274-6ČSN EN 12274-6 Tato evropská norma stanoví metody pro stanovení průměrného pokládaného množství kalové směsi v kg/m2 a týká se kalových vrstev prováděných na pozemních komunikacích, l
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13108-6 ed. 2 - Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt 
Katalogové číslo:  503293
ČSN EN 13108-6 ed. 2 - Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt
ČSN EN 13108-6 ed. 2ČSN EN 13108-6 ed. 2 Tato evropská norma specifikuje požadavky pro směsi ze skupiny směsí litého asfaltu používaného pro vozovky pozemních komunikací, letištní a jiné dopravní
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14187-4 - Zálivky za studena - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva 
Katalogové číslo:  502928
ČSN EN 14187-4 - Zálivky za studena - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva
ČSN EN 14187-4ČSN EN 14187-4 This European Standard describes a test method for determining the resistance of cold applied joint sealants to the action of liquid chemicals by measuring the change i
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat