Sponzorovaný odkaz

7301 Organizace informací o stavbách

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 19650-2 - Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv 
Katalogové číslo:  509084
ČSN EN ISO 19650-2 - Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv
ČSN EN ISO 19650-2ČSN EN ISO 19650-2 Tento dokument specifikuje požadavky pro management informací ve formě procesu managementu v kontextu dodací fáze aktiv a v kontextu výměn informací v této fázi
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 21597-1 - Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 1: Kontejner 
Katalogové číslo:  510937
ČSN EN ISO 21597-1 - Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 1: Kontejner
ČSN EN ISO 21597-1ČSN EN ISO 21597-1 This document defines an open and stable container format to exchange files of a heterogeneous nature to deliver, store and archive documents that describe an
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 16757-1 - Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model 
Katalogové číslo:  502354
ČSN EN ISO 16757-1 - Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model
ČSN EN ISO 16757-1ČSN ISO 16757-1 Primárním účelem této mezinárodní normy je poskytnout datové struktury pro elektronické katalogy výrobků za účelem automatického přenosu dat o výrobcích technick
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 29481-1 - Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát 
Katalogové číslo:  505061
ČSN EN ISO 29481-1 - Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát
ČSN EN ISO 29481-1ČSN EN ISO 29481-1 Tato část ISO 29481 je zamýšlena k usnadnění interoperability mezi softwarovými aplikacemi používanými během všech fází životního cyklu staveb, včetně přípravy
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 16739-1 - Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu - Část 1: Datové schéma 
Katalogové číslo:  510507
ČSN EN ISO 16739-1 - Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu - Část 1: Datové schéma
ČSN EN ISO 16739-1ČSN EN ISO 16739-1 This document includes definitions that cover data required for buildings over their life cycle. The Industry Foundation Classes specify a data schema and an
Cena:  6 600,- Kč
ČSN EN ISO 16757-2 - Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 2: Geometrie 
Katalogové číslo:  508435
ČSN EN ISO 16757-2 - Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 2: Geometrie
ČSN EN ISO 16757-2ČSN EN ISO 16757-2 This part of ISO 16757 describes the modelling of building services product geometry. The description is optimized for the interchange of product catalogue data
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 12006-3 - Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace 
Katalogové číslo:  502931
ČSN EN ISO 12006-3 - Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
ČSN EN ISO 12006-3ČSN EN ISO 12006-3 This part of ISO 12006 specifies a language-independent information model which can be used for the development of dictionaries used to store or provide infor
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 23386 - Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví - Metodika pro popisování, vytváření a udržování vlastností v propojených datových slovnících 
Katalogové číslo:  511621
ČSN EN ISO 23386 - Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví - Metodika pro popisování, vytváření a udržování vlastností v propojených datových slovnících
ČSN EN ISO 23386ČSN EN ISO 23386 Tento dokument stanovuje pravidla pro definování vlastností používaných ve stavebnictví a metodiku pro jejich vytváření a udržování k zajištění spolehlivého a sou
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 19650-3 - Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv 
Katalogové číslo:  511781
ČSN EN ISO 19650-3 - Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv
ČSN EN ISO 19650-3ČSN EN ISO 19650-3 This document specifies requirements for information management, in the form of a management process, within the context of the operational phase of assets and
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 16354 - Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny 
Katalogové číslo:  94694
ČSN ISO 16354 - Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny
ČSN ISO 16354 ČSN ISO 16354 Tato mezinárodní norma se věnuje jednomu z témat, které podporují využití metodiky BIM (Building Information Modelling). BIM se obecně zabývá tvorbou a využitím digitál
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 12006-2 - Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci 
Katalogové číslo:  502355
ČSN EN ISO 12006-2 - Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci
ČSN EN ISO 12006-2ČSN ISO 12006-2 Tato část ISO 12006 stanovuje rámec pro vývoj klasifikačních systémů vybudovaného prostředí. Identifikuje soubor doporučených názvů klasifikačních tabulek pro řadu
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 22263 - Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o projektu 
Katalogové číslo:  94695
ČSN ISO 22263 - Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o projektu
ČSN ISO 22263ČSN ISO 22263 Tato mezinárodní norma se týká metodiky BIM (Building Information Modelling). BIM se zabývá tvorbou a využitím digitálního modelu stavby a předáváním informací mezi všemi
Cena:  347,- Kč
ČSN P ISO/TS 12911 - Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM) 
Katalogové číslo:  94698
ČSN P ISO/TS 12911 - Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)
ČSN P ISO/TS 12911ČSN P ISO/TS 12911 Tato mezinárodní norma se týká metodiky BIM (Building Information Modelling). BIM se zabývá tvorbou a využitím digitálního modelu stavby a předáváním informací
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 19650-5 - Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací 
Katalogové číslo:  511381
ČSN EN ISO 19650-5 - Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací
ČSN EN ISO 19650-5ČSN EN ISO 19650-5 This document specifies the principles and requirements for security-minded information management at a stage of maturity described as "building information m
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 23387 - Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy 
Katalogové číslo:  512337
ČSN EN ISO 23387 - Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy
ČSN EN ISO 23387ČSN EN ISO 23387 Tento dokument vymezuje principy a strukturu pro datové šablony pro stavební objekty. Byl vyvinut jako opora digitálních procesů používajících strojově čitelné form
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 17412-1 - Informační modelování staveb - Úroveň potřeby informací - Pojmy a principy 
Katalogové číslo:  512247
ČSN EN 17412-1 - Informační modelování staveb - Úroveň potřeby informací - Pojmy a principy
ČSN EN 17412-1ČSN EN 17412-1 This document specifies concepts and principles to establish a methodology for specifying level of information need and information deliveries in a consistent way when
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 29481-2 - Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce 
Katalogové číslo:  503543
ČSN EN ISO 29481-2 - Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce
ČSN EN ISO 29481-2ČSN EN ISO 29481-2 Tato část ISO 29481 specifikuje metodiku a formát pro popis vzájemné koordinace účastníků stavebního projektu během všech fází jeho životního cyklu. Specif
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 19650-1 - Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy 
Katalogové číslo:  508539
ČSN EN ISO 19650-1 - Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy
ČSN EN ISO 19650-1ČSN EN ISO 19650-1 Tento dokument uvádí pojmy a principy pro management informací ve stadiu vyspělosti popisovaném jako "informační modelování staveb (BIM) podle souboru ISO 19650
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 21597-2 - Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 2: Typy vazeb 
Katalogové číslo:  512248
ČSN EN ISO 21597-2 - Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 2: Typy vazeb
ČSN EN ISO 21597-2ČSN EN ISO 21597-2 This document provides the opportunity to add information about the contents of a container by further specializing the generic types of links specified in ISO
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat