Sponzorovaný odkaz

7321 Sanace betonových konstrukcí

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1544 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování výrobků z umělých pryskyřic (PC) pro kotvení výztužných prutů působením trvalého tahového zatížení 
Katalogové číslo:  79055
ČSN EN 1544 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování výrobků z umělých pryskyřic (PC) pro kotvení výztužných prutů působením trvalého tahového zatížení
ČSN EN 1544ČSN EN 1544 V normě je specifikována metoda stanovení tahového dotvarování výrobků z umělých pryskyřic nebo jejich směsí s hydraulickým cementem, určených pro kotvení výztužných prutů. S
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1542 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou 
Katalogové číslo:  58067
ČSN EN 1542 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou
ČSN EN 1542ČSN EN 1542 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1542:1999. Evropská norma EN 1542:1999 má status české technické normy. Norma je jednou z řady norem, pojednávajících o výrobc
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12189 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení doby zpracovatelnosti 
Katalogové číslo:  58702
ČSN EN 12189 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení doby zpracovatelnosti
ČSN EN 12189ČSN EN 12189 Norma je českou verzí evropské normy EN 12189:1999. Evropská norma EN 12189:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma popisuje metodu pro měření doby zpr
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12636 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudržnosti spoje betonu s betonem 
Katalogové číslo:  58704
ČSN EN 12636 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudržnosti spoje betonu s betonem
ČSN EN 12636ČSN EN 12636 Norma je českou verzí evropské normy EN 12636:1999. Evropská norma EN 12636:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma popisuje metodu pro měření soudržno
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12618-2 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení soudržnosti injektážních výrobků, s nebo bez teplotních cyklů - Soudržnost odtrhovou zkouškou 
Katalogové číslo:  72615
ČSN EN 12618-2 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení soudržnosti injektážních výrobků, s nebo bez teplotních cyklů - Soudržnost odtrhovou zkouškou
ČSN EN 12618-2ČSN EN 12618-2 Norma popisuje zkušební metodu stanovení soudržnosti polymerních i cementových injektážích výrobků k hydraulickému betonu. Injektáž může být provedena v trhlinách, kt
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1771 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení injektovatelnosti a zkouška v příčném tahu 
Katalogové číslo:  72505
ČSN EN 1771 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení injektovatelnosti a zkouška v příčném tahu
ČSN EN 1771ČSN EN 1771 Tato evropská norma uvádí metody pro stanovení injektovatelnosti materiálu do sítě kapilárních pórů a pro stanovení adheze tohoto materiálu k betonu. Injektovatelnost se st
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12637-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 3: Vliv výrobků pro injektování na elastomerové vložky v betonu 
Katalogové číslo:  72153
ČSN EN 12637-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 3: Vliv výrobků pro injektování na elastomerové vložky v betonu
ČSN EN 12637-3ČSN EN 12637-3 Tato část této evropské normy popisuje zkušební metodu ke stanovení schopnosti elastomerové vložky v betonu odolat vlivu vytvrzování a vytvrzeným výrobkům pro injekto
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13529 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odolnosti vůči silnému chemickému napadení 
Katalogové číslo:  70204
ČSN EN 13529 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odolnosti vůči silnému chemickému napadení
ČSN EN 13529ČSN EN 13529 Tato evropská norma uvádí metodu pro stanovení odolnosti systému povrchové ochrany vůči silnému chemickému napadení. Při zkoušce se systém povrchové ochrany (nátěr) nanes
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13894-1 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení únavové pevnosti při dynamickém zatěžování - Část 1: Během vytvrzování 
Katalogové číslo:  70417
ČSN EN 13894-1 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení únavové pevnosti při dynamickém zatěžování - Část 1: Během vytvrzování
ČSN EN 13894-1ČSN EN 13894-1 Tato evropská norma uvádí laboratorní zkušební metodu pro zjištění, jak dynamické namáhání během vytvrzování ovlivňuje vývoj pevnosti adheziv. Nejprve se adhezivem sl
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13687-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 3: Teplotní cyklování bez ponoření do rozmrazovacího solného roztoku 
Katalogové číslo:  65869
ČSN EN 13687-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 3: Teplotní cyklování bez ponoření do rozmrazovacího solného roztoku
ČSN EN 13687-3ČSN EN 13687-3 Tato evropská norma je třetí z pěti Částí pro stanovení tepelné slučitelnosti výrobků a systémů pro opravy včetně zálivek, malt a betonů a systémů pro povrchovou ochr
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12617-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva 
Katalogové číslo:  66403
ČSN EN 12617-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva
ČSN EN 12617-3ČSN EN 12617-3 Tato evropská norma uvádí metodu pro stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva, zahrnutá v ČSN EN 1504-1 a v prEN 1504-4. Popisuje postup měření lineární
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13395-1 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 1: Zkouška tekutosti thixotropních malt 
Katalogové číslo:  66409
ČSN EN 13395-1 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 1: Zkouška tekutosti thixotropních malt
ČSN EN 13395-1ČSN EN 13395-1 Tato evropská norma popisuje postup stanovení zpracovatelnosti thixotropních malt. Zpracovatelnost se zjišťuje měřením průměrů rozlité malty ve dvou navzájem kolmých
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13395-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 3: Zkouška tekutosti (rozlití) správkových betonů 
Katalogové číslo:  66411
ČSN EN 13395-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 3: Zkouška tekutosti (rozlití) správkových betonů
ČSN EN 13395-3ČSN EN 13395-3 Tato evropská norma popisuje postup stanovení tekutosti správkových betonů. Tekutost správkových betonů je vyjadřována pomocí tzv. "doby tečení". Doba tečení se stano
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12617-1 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 1: Stanovení lineárního smrštění polymerů a systémů povrchové ochrany 
Katalogové číslo:  69038
ČSN EN 12617-1 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 1: Stanovení lineárního smrštění polymerů a systémů povrchové ochrany
ČSN EN 12617-1ČSN EN 12617-1 Tato evropská norma uvádí metodu pro stanovení lineárního smrštění bezrozpouštědlových vícesložkových za studena tvrdnoucích pryskyřic, určených pro ochranu a opravy
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1766 ed. 2 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Referenční betony pro zkoušky 
Katalogové číslo:  502328
ČSN EN 1766 ed. 2 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Referenční betony pro zkoušky
ČSN EN 1766 ed. 2ČSN EN 1766 ed. 2 This European Standard specifies the composition, characteristics and preparation procedure for reference concrete substrates, which are to be used in the test me
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1504-5 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu 
Katalogové číslo:  94657
ČSN EN 1504-5 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu
ČSN EN 1504-5ČSN EN 1504-5 Tato evropská norma specifikuje požadavky a kritéria shody pro identifikaci, na funkční vlastnosti (včetně aspektů trvanlivosti) a na bezpečnost injektážních výrobků pr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12192-2 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Granulometrická analýza - Část 2: Zkušební metoda pro plniva polymerních adheziv 
Katalogové číslo:  58699
ČSN EN 12192-2 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Granulometrická analýza - Část 2: Zkušební metoda pro plniva polymerních adheziv
ČSN EN 12192-2ČSN EN 12192-2 Tato evropská norma popisuje metodu pro stanovení maximální velikosti částic plniv polymerních adheziv pomocí speciálního měřidla, které umožňuje určit průměr částic
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12190 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt 
Katalogové číslo:  56562
ČSN EN 12190 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt
ČSN EN 12190ČSN EN 12190 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12190:1998. Evropská norma EN 12190:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje postup pro stanovení pe
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13584 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování tlakem správkových výrobků 
Katalogové číslo:  70227
ČSN EN 13584 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování tlakem správkových výrobků
ČSN EN 13584ČSN EN 13584 Norma popisuje postup zkoušky dotvarování tlakem správkových malt na polymerní i cementové bázi. Zkušební tělesa jsou podrobena tlakovému zatížení při současném sledování
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1504-2 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu 
Katalogové číslo:  74576
ČSN EN 1504-2 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu
ČSN EN 1504-2ČSN EN 1504-2 V normě jsou specifikovány požadavky na identifikaci, vlastnosti (včetně životnosti), bezpečnost a hodnocení shody výrobků a systémů, použitelných pro povrchovou ochran
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1504-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce 
Katalogové číslo:  76285
ČSN EN 1504-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce
ČSN EN 1504-3ČSN EN 1504-3 Tato evropská norma specifikuje požadavky pro identifikaci, na funkční vlastnosti (včetně trvanlivosti) a na bezpečnost výrobků a systémů užívaných pro opravy betonovýc
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13687-4 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 4: Teplotní cyklování za sucha 
Katalogové číslo:  65870
ČSN EN 13687-4 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 4: Teplotní cyklování za sucha
ČSN EN 13687-4ČSN EN 13687-4 Tato evropská norma je čtvrtou z pěti Částí pro stanovení tepelné slučitelnosti výrobků a systémů pro opravy včetně zálivek, malt a betonů a systémů pro povrchovou oc
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12617-4 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 4: Stanovení smršťování a rozpínání 
Katalogové číslo:  66404
ČSN EN 12617-4 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 4: Stanovení smršťování a rozpínání
ČSN EN 12617-4ČSN EN 12617-4 Tato evropská norma stanovuje metodu pro měření rozměrové stálosti (tj. smrštění a rozpínání) v důsledku změn vlhkosti hydraulických malt nebo betonů, nebo polymerový
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13395-2 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 2: Zkouška tekutosti injektážních směsí nebo malt 
Katalogové číslo:  66410
ČSN EN 13395-2 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 2: Zkouška tekutosti injektážních směsí nebo malt
ČSN EN 13395-2ČSN EN 13395-2 Tato evropská norma popisuje postup stanovení tekutosti injektážních směsí nebo malt. Hodnota tekutosti se stanoví měřením rozlití stanoveného množství injektážní smě
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13395-4 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 4: Použití správkové malty na podhledové povrchy 
Katalogové číslo:  66412
ČSN EN 13395-4 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 4: Použití správkové malty na podhledové povrchy
ČSN EN 13395-4ČSN EN 13395-4 Tato evropská norma popisuje postup stanovení použitelnosti správkových hmot na podhledech. Správková malta nebo beton se nanášejí na podhledovou plochu připraveného
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14406 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení součinitele expanze a vývoje expanze 
Katalogové číslo:  72506
ČSN EN 14406 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení součinitele expanze a vývoje expanze
ČSN EN 14406ČSN EN 14406 Tato evropská norma uvádí metodu pro stanovení součinitele expanze a rychlosti expanze výrobků pro injektování, které jsou určeny k vytvoření poddajné výplně vlhkých trhl
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14630 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení hloubky zasažení karbonatací v zatvrdlém betonu pomocí fenolftaleinové metody 
Katalogové číslo:  80616
ČSN EN 14630 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení hloubky zasažení karbonatací v zatvrdlém betonu pomocí fenolftaleinové metody
ČSN EN 14630ČSN EN 14630 Pokud je krycí vrstva zkarbonatována, hrozí riziko koroze ocelové výztuže v betonu. Pro stanovení zda je tloušťka vrstvy nezkarbonatovaného betonu coby ochrany výztuže do
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat