Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13687-2 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 2: Teplotní cyklování s náporovým skrápěním (teplotní šok)
Sponsored link
Vydáno: 01.11.2002
ČSN EN 13687-2 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 2: Teplotní cyklování s náporovým skrápěním (teplotní šok)

ČSN EN 13687-2

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 2: Teplotní cyklování s náporovým skrápěním (teplotní šok)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
171 Kč
Označení normy:ČSN EN 13687-2
Třídící znak:732127
Počet stran:12
Vydáno:01.11.2002
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:65868
Popis

ČSN EN 13687-2

Tato evropská norma je druhá z pěti Částí pro stanovení tepelné slučitelnosti výrobků a systémů pro opravy včetně zálivek, malt a betonů a systémů pro povrchovou ochranu, používaných k opravám a ochraně betonových konstrukcí. Metodou uvedenou v této Části se měří účinek šokového ochlazení (náporové skrápění) ze zvýšené teploty. Metoda je vhodná pro výrobky a systémy pro opravy založené na CC, PCC a PC pojivech a pro systémy pro povrchovou ochranu. Vrstva výrobku nebo systému pro opravy, nebo systému pro ochranu povrchu se nanese na referenční betonové zkušební těleso, připravené podle EN 1766. Po ošetřování je zkušební těleso vystaveno cyklickým teplotním šokům při teplotách 60 °C a 12 °C. Po teplotních cyklech se následně zaznamenají viditelné vady a soudržnost naneseného výrobku nebo systému pro opravy s betonovým podkladem se stanoví odtrhovou zkouškou.