Sponzorovaný odkaz

7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 73 2045 - Zjišťování hmotnosti stavebních dílců 
Katalogové číslo:  31147
ČSN 73 2045 - Zjišťování hmotnosti stavebních dílců
ČSN 73 2045
Cena:  95,- Kč
ČSN 73 2035 ZMĚNA 2 - Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem 
Katalogové číslo:  21779
ČSN 73 2035 ZMĚNA 2 - Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem
ČSN 73 2035 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN 73 2035 ZMĚNA 1 - Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem 
Katalogové číslo:  16026
ČSN 73 2035 ZMĚNA 1 - Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem
ČSN 73 2035 ZMĚNA 1
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 1008 - Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu 
Katalogové číslo:  66343
ČSN EN 1008 - Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu
ČSN EN 1008ČSN EN 1008 Tato norma určuje požadavky na vodu, která je vhodná pro výrobu betonu, který vyhovuje evropské normě pro beton EN 206-1 a popisuje metody pro posuzování její vhodnosti jak
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1740 - Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při převážně podélném zatížení (svislé dílce) 
Katalogové číslo:  55720
ČSN EN 1740 - Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při převážně podélném zatížení (svislé dílce)
ČSN EN 1740ČSN EN 1740 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1740:1998. Evropská norma EN 1740:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje metodu stanovení mechanické
Cena:  171,- Kč
ČSN 73 2030 - Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí 
Katalogové číslo:  507488
ČSN 73 2030 - Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
ČSN 73 2030ČSN 73 2030 ČSN 73 2030 obsahuje základní ustanovení pro přípravu, provádění a hodnocení výsledků statických zatěžovacích zkoušek nosných stavebních konstrukcí a konstrukčních prvků.
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 2054 - Zatěžovací zkoušky pórobetonových spínaných dílců 
Katalogové číslo:  90307
ČSN 73 2054 - Zatěžovací zkoušky pórobetonových spínaných dílců
ČSN 73 2054ČSN 73 2054 Tato norma platí pro přípravu, provádění a vyhodnocování krátkodobých zatěžovacích zkoušek nezabudovaných pórobetonových spínaných dílců (dále jen spínaných dílců) navržených
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 40-2 - Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry 
Katalogové číslo:  73503
ČSN EN 40-2 - Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry
ČSN EN 40-2ČSN EN 40-2 ČSN EN 40-2 přejímá evropskou normu EN 40-2:2004 Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry včetně její přílohy A. Nahrazuje EN 40-2:1976. Po zrušení ČSN 34 8
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 40-5 - Osvětlovací stožáry - Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry 
Katalogové číslo:  65950
ČSN EN 40-5 - Osvětlovací stožáry - Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry
ČSN EN 40-5ČSN EN 40-5 ČSN EN 40-5 je součástí souboru norem, které jsou z CEN přejímány do soustavy českých norem. EN 40 má sedm částí a obsahuje ustanovení pro navrhování osvětlovacích stožárů.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8970 - Dřevěné konstrukce - Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky - Požadavky na hustotu dřeva 
Katalogové číslo:  510227
ČSN EN ISO 8970 - Dřevěné konstrukce - Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky - Požadavky na hustotu dřeva
ČSN EN ISO 8970ČSN EN ISO 8970 (73 2071) This document specifies a method based on density, for the selection of pieces of wood used in determining the strength and stiffness properties of joints
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 2035 - Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem 
Katalogové číslo:  31142
ČSN 73 2035 - Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem
ČSN 73 2035ČSN 73 2035 Norma platí pro zkoušení všech druhů lehkých stavebních dílců a dílců z tenkostěnných konstrukčních prvků bez ohledu na materiál a způsob použití ve stavebním díle, u kter
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1356 - Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při příčném zatížení 
Katalogové číslo:  52382
ČSN EN 1356 - Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při příčném zatížení
ČSN EN 1356ČSN EN 1356 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1356:1996. Evropská norma EN 1356:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma stanovuje postup zkoušení mechanic
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 40-6 - Osvětlovací stožáry - Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin 
Katalogové číslo:  65951
ČSN EN 40-6 - Osvětlovací stožáry - Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin
ČSN EN 40-6ČSN EN 40-6 ČSN EN 40-6 je součástí souboru norem, které jsou z CEN přejímány do soustavy českých norem. EN 40 má sedm částí a obsahuje ustanovení pro navrhování osvětlovacích stožárů.
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 2011 - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí 
Katalogové číslo:  90403
ČSN 73 2011 - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí
ČSN 73 2011ČSN 73 2011 Tato norma stanoví ověřené národní postupy pro nedestruktivní zkoušení betonových stavebních konstrukcí, částí konstrukcí a dílců. Podle této normy lze stanovit vlastnosti be
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 2038 - Zkoušení keramických stavebních dílců. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  05558
ČSN 73 2038 - Zkoušení keramických stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN 73 2038
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 40-4 - Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu 
Katalogové číslo:  76131
ČSN EN 40-4 - Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu
ČSN EN 40-4ČSN EN 40-4 ČSN EN 40-4 je součástí souboru evropských norem EN 40, který má sedm částí a obsahuje ustanovení pro navrhování osvětlovacích stožárů. ČSN EN 40-4 obsahuje ustanovení,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 26891 - Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření 
Katalogové číslo:  16340
ČSN EN 26891 - Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření
ČSN EN 26891ČSN EN 26891 Norma je identická s EN 26891:1991. Stanovuje všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření (posunutí) spojů s mechanickými spojovacími prostředk
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 40-1 - Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice 
Katalogové číslo:  18215
ČSN EN 40-1 - Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice
ČSN EN 40-1ČSN EN 40-1 Norma je identická s EN 40-1:1991. Tato část obsahuje termíny a definice, z toho termíny (vedle češtiny) ve třech jazycích, a to: angličtině, francouzštině a němčině z obl
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 595 - Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Zkoušení příhradových nosníků pro stanovení únosnosti a přetvárného chování 
Katalogové číslo:  20301
ČSN EN 595 - Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Zkoušení příhradových nosníků pro stanovení únosnosti a přetvárného chování
ČSN EN 595ČSN EN 595 Norma je identická s EN 595:1995. Stanovuje zkušební postupy pro stanovení únosnosti a přetvárného chování příhradových nosníků. Poznámka: Zkušební postupy jsou založeny na
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 596 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva měkkým rázem 
Katalogové číslo:  21812
ČSN EN 596 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva měkkým rázem
ČSN EN 596ČSN EN 596 Norma je identická s EN 596:1995. Stanovuje zkušební postup pro stanovení odolnosti stěnového panelu na bázi dřeva proti nárazu měkkého tělesa na plášť panelu. Normalizovány
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1195 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Působení nosných podlah 
Katalogové číslo:  52670
ČSN EN 1195 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Působení nosných podlah
ČSN EN 1195ČSN EN 1195 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1195:1997. Evropská norma EN 1195:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanovuje zkušební postupy pro zji
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 40-3-3 - Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem 
Katalogové číslo:  93349
ČSN EN 40-3-3 - Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem
ČSN EN 40-3-3ČSN EN 40-3-3 Tato evropská norma stanoví požadavky na ověření výpočtem návrhů osvětlovacích stožárů. Platí pro stožáry se jmenovitou výškou (včetně výložníku) nepřesahující 20 m. Na
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 40-3-2 - Osvětlovací stožáry - Část 3-2: Návrh a ověření - Ověření zkouškami 
Katalogové číslo:  93350
ČSN EN 40-3-2 - Osvětlovací stožáry - Část 3-2: Návrh a ověření - Ověření zkouškami
ČSN EN 40-3-2ČSN EN 40-3-2 Tato evropská norma stanoví požadavky pro ověření návrhu ocelových, hliníkových a betonových osvětlovacích stožárů a stožárů z polymerních kompozitů vyztužených vlákny zk
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 40-3-1 - Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristické hodnoty zatížení 
Katalogové číslo:  93351
ČSN EN 40-3-1 - Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristické hodnoty zatížení
ČSN EN 40-3-1ČSN EN 40-3-1 Tato evropská norma stanoví zatížení pro osvětlovací stožáry. Platí pro stožáry se jmenovitou výškou (včetně výložníku) nepřesahující 20 m. Navrhování speciálních konstru
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 2034 - Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců 
Katalogové číslo:  94393
ČSN 73 2034 - Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců
ČSN 73 2034ČSN 73 2034 Norma platí pro stanovení zatěžovacích zkoušek pórobetonových stavebních dílců s výjimkou prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu, pro které platí ČSN
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 594 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Výztužná únosnost a tuhost stěnových panelů s dřevěným rámem 
Katalogové číslo:  89348
ČSN EN 594 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Výztužná únosnost a tuhost stěnových panelů s dřevěným rámem
ČSN EN 594ČSN EN 594 Tato evropská norma stanovuje zkušební postup určený pro stanovení výztužné únosnosti a tuhosti stěnových panelů s dřevěným rámem. Zkušební postup platí především pro zjiš
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 40-7 - Osvětlovací stožáry - Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny 
Katalogové číslo:  67806
ČSN EN 40-7 - Osvětlovací stožáry - Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny
ČSN EN 40-7ČSN EN 40-7 ČSN EN 40-7 je součástí souboru norem, které jsou z CEN přejímány do soustavy českých norem. EN 40 má sedm částí a obsahuje ustanovení pro navrhování osvětlovacích stožárů.
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat