Sponzorovaný odkaz

74 ČÁSTI STAVEB

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 74 6501 ZMĚNA Z4 - Ocelové zárubně. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  61149
ČSN 74 6501 ZMĚNA Z4 - Ocelové zárubně. Společná ustanovení
ČSN 74 6501 ZMĚNA Z4
Cena:  34,- Kč
ČSN 74 6350 - Ocelové světlíky. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  31220
ČSN 74 6350 - Ocelové světlíky. Základní ustanovení
ČSN 74 6350ČSN 74 6350 Norma platí pro navrhování, výrobu, kontrolu, dodávání a skladování ocelových bez tmele zasklených světlíků, určených pro použití na ocelové, betonové nebo dřevěné části s
Cena:  358,- Kč
ČSN 74 6930 - Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  32069
ČSN 74 6930 - Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení
ČSN 74 6930ČSN 74 6930 Články 3.3.2, 3.3.3, 5.3 a 6.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti ČÚBP a IBP v Bratislav
Cena:  171,- Kč
ČSN 74 6210 ZMĚNA 2 - Kovová okna. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  36396
ČSN 74 6210 ZMĚNA 2 - Kovová okna. Základní ustanovení
ČSN 74 6210 ZMĚNA 2
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 516 - Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Zařízení pro přístup na střechu - Lávky, plošiny a stupně 
Katalogové číslo:  75716
ČSN EN 516 - Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Zařízení pro přístup na střechu - Lávky, plošiny a stupně
ČSN EN 516ČSN EN 516 Tato evropská norma platí pro zařízení pro přístup na střechu (stavební výrobky), které jsou trvale připevněné k nosné konstrukci šikmých střech a které slouží ke stání a chůzi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14716 - Napínané podhledy - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  72638
ČSN EN 14716 - Napínané podhledy - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14716
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 14759 - Okenice - Vzduchová neprůzvučnost - Vyjádření funkční vlastnosti 
Katalogové číslo:  74552
ČSN EN 14759 - Okenice - Vzduchová neprůzvučnost - Vyjádření funkční vlastnosti
ČSN EN 14759ČSN EN 14759 Tato norma platí pro výrobce oken, kteří chtějí využít výhody dodatečných akustických vlastností, které přináší zabudovaná okenice s oknem, dodávaná jako celek na trh neb
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13123-2 - Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 2: Zkouška na volném prostranství 
Katalogové číslo:  71506
ČSN EN 13123-2 - Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 2: Zkouška na volném prostranství
ČSN EN 13123-2ČSN EN 13123-2 Tato evropská norma určuje kritéria, která musí okna, dveře a okenice splnit, k dosažení klasifikace, jsou-li podrobeny zkušebním metodám popsaným v EN 13124-2. Ta
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14964 - Pevné podklady pro skládané střešní krytiny - Definice a charakteristiky 
Katalogové číslo:  77514
ČSN EN 14964 - Pevné podklady pro skládané střešní krytiny - Definice a charakteristiky
ČSN EN 14964ČSN EN 14964 Norma specifikuje technické požadavky pro průmyslově vyráběné desky (dřevěné desky, ploché vláknocementové desky, asfaltové vlnité desky nebo desky z jakéhokoliv jiného mat
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12179 - Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda 
Katalogové číslo:  62402
ČSN EN 12179 - Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda
ČSN EN 12179ČSN EN 12179 Tato norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti zatížení větrem pevných a otevíravých částí lehkých obvodových plášťů při kladném a záporném statickém tl
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12153 - Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Zkušební metoda 
Katalogové číslo:  62357
ČSN EN 12153 - Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Zkušební metoda
ČSN EN 12153ČSN EN 12153 Tato norma určuje metodu použitou ke stanovení průvzdušnosti pevných a otevíravých částí lehkých obvodových plášťů. Norma popisuje jak musí být zkoušen zkušební vzorek p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12444 - Vrata - Odolnost proti zatížení větrem - Zkoušení a výpočet 
Katalogové číslo:  63051
ČSN EN 12444 - Vrata - Odolnost proti zatížení větrem - Zkoušení a výpočet
ČSN EN 12444ČSN EN 12444 Tato evropská norma stanovuje zkušební metodu a/nebo výpočet odolnosti proti zatížení větrem pro vrata v uzavřené poloze.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 951 - Dveřní křídla - Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti 
Katalogové číslo:  64309
ČSN EN 951 - Dveřní křídla - Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti
ČSN EN 951ČSN EN 951 Tato evropská norma platí pro všechna pravoúhlá dveřní křídla a pro měřitelné parametry ostatních tvarů dveří. Tato norma určuje metodu měření pro stanovení výšky, šířky, tlo
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12400 - Okna a dveře - Mechanická trvanlivost - Požadavky a klasifikace 
Katalogové číslo:  67726
ČSN EN 12400 - Okna a dveře - Mechanická trvanlivost - Požadavky a klasifikace
ČSN EN 12400ČSN EN 12400 Tato evropská norma stanovuje způsoby klasifikace otevíravých oken a dveří podle provozu, s ohledem na opakované otevírání a zavírání. Třídy berou v úvahu normální a urče
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12208 - Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace 
Katalogové číslo:  60685
ČSN EN 12208 - Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace
ČSN EN 12208ČSN EN 12208 Tato norma stanovuje klasifikaci podle výsledků zkoušek pro kompletně sestavená okna a dveře ze všech materiálů, zkoušených podle prEN 1027 Okna a dveře - Vodotěsnost -
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1192 - Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků 
Katalogové číslo:  60680
ČSN EN 1192 - Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků
ČSN EN 1192ČSN EN 1192 Tato norma stanovuje klasifikaci pevnosti dveřních křídel, dveřních zárubní, dveřních sestav a dveřních kompletů při svislém zatížení, statickém kroucení a odolnosti proti
Cena:  95,- Kč
ČSN 74 6401 ZMĚNA Z2 - Dřevěné dveře. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  62347
ČSN 74 6401 ZMĚNA Z2 - Dřevěné dveře. Základní ustanovení
ČSN 74 6401 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 505 - Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu 
Katalogové číslo:  93508
ČSN EN 505 - Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu
ČSN EN 505ČSN EN 505 Tato evropská norma stanovuje požadavky na výrobky pro krytiny šikmých střech, které jsou zhotoveny z ocelového plechu, a které jsou nebo nejsou opatřeny dodatečným organickým
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 506 - Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu 
Katalogové číslo:  82636
ČSN EN 506 - Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu
ČSN EN 506ČSN EN 506 Norma stanovuje požadavky na výrobky pro samonosnou skládanou krytinu střech vyrobenou z měděného plechu nebo plechu ze slitiny zinek-měď-titan, a která je nebo není opatřena d
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1191 - Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání - Zkušební metoda 
Katalogové číslo:  93288
ČSN EN 1191 - Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání - Zkušební metoda
ČSN EN 1191ČSN EN 1191 Tato norma stanovuje postup používaný ke stanovení odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání oken a dveří, které jsou předmětem opakovaného otevírání a zavírání. Platí
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 950 - Dveřní křídla - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem 
Katalogové číslo:  59635
ČSN EN 950 - Dveřní křídla - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem
ČSN EN 950ČSN EN 950 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 950:1999. Evropská norma EN 950:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma platí pro všechna dveřní křídla. Norma
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 524-5 - Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu 
Katalogové číslo:  53207
ČSN EN 524-5 - Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu
ČSN EN 524-5ČSN EN 524-5 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 524-5:1997. Evropská norma EN 524-5:1997 má status české technické normy. (ČSN) EN 524 se skládá z těchto částí: Část 1: Sta
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 478 - Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení chování po tepelném namáhání při 150 °C 
Katalogové číslo:  504971
ČSN EN 478 - Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení chování po tepelném namáhání při 150 °C
ČSN EN 478ČSN EN 478 This European Standard specifies a method for determining the effect of heat on unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles, to be carried out in air at 150 °C. It is
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 514 - Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti svařených rohů a T-spojů 
Katalogové číslo:  504973
ČSN EN 514 - Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti svařených rohů a T-spojů
ČSN EN 514ČSN EN 514 This European Standard specifies a tensile bending method and a compression bending method for determining the failure stress of welded corners and welded T-joints made from un
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13119 - Lehké obvodové pláště - Terminologie 
Katalogové číslo:  503693
ČSN EN 13119 - Lehké obvodové pláště - Terminologie
ČSN EN 13119ČSN EN 13119 Tato evropská norma popisuje terminologii používanou v dokumentech, výkresech, specifikacích atd., pokud jde o detailní prvky lehkých obvodových plášťů a zajišťuje shrnutí,
Cena:  347,- Kč
ČSN 74 6077 OPRAVA 1 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování 
Katalogové číslo:  506727
ČSN 74 6077 OPRAVA 1 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování
ČSN 74 6077 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 1873+A1 - Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Plastové bodové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody 
Katalogové číslo:  99926
ČSN EN 1873+A1 - Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Plastové bodové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody
ČSN EN 1873+A1ČSN EN 1873+A1 This European Standard specifies requirements for rooflights made of plastic materials (e.g. GF-UP, PC, PMMA, PVC) and rooflights with upstands made of e.g. GF-UP, PVC,
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12207 - Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace 
Katalogové číslo:  502087
ČSN EN 12207 - Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace
ČSN EN 12207ČSN EN 12207 This European Standard defines the classification of test results for: - windows; and - external and internal pedestrian doorsets; completely assembled, of any mat
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16758 - Lehké obvodové pláště - Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem - Zkušební metoda a požadavky 
Katalogové číslo:  502337
ČSN EN 16758 - Lehké obvodové pláště - Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem - Zkušební metoda a požadavky
ČSN EN 16758ČSN EN 16758 Tato norma stanovuje zkušební metody pro stanovení únosnosti (mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti) spojů mezi rámovými prvky lehkého obvodového pláště, pro kter
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat