Sponzorovaný odkaz

37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60998-2-4 ed. 2 - Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nasunovací připojovací zařízení 
Katalogové číslo:  74957
ČSN EN 60998-2-4 ed. 2 - Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nasunovací připojovací zařízení
ČSN EN 60998-2-4 ed. 2ČSN EN 60998-2-4 ed. 2 Tato norma platí pro nasunovací připojovací zařízení pro spojování dvou nebo více neupravených tuhých a/nebo ohebných měděných vodičů o průřezu 0,5 mm2
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62444 - Kabelové průchodky pro elektrické instalace 
Katalogové číslo:  95701
ČSN EN 62444 - Kabelové průchodky pro elektrické instalace
ČSN EN 62444ČSN EN 62444 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro konstrukci a vlastnosti kabelových průchodek. Platí pro úplné kabelové průchodky dodávané výrobcem nebo dodavatelem odpovědným za
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50545-1 - Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech - Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku 
Katalogové číslo:  90816
ČSN EN 50545-1 - Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech - Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku
ČSN EN 50545-1ČSN EN 50545-1 Norma platí pro zařízení pro detekci a/nebo měření oxidu uhelnatého (CO), oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2), které je určeno pro řízení větracích systémů
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50379-3 ed. 2 - Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení 
Katalogové číslo:  92114
ČSN EN 50379-3 ed. 2 - Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení
ČSN EN 50379-3 ed. 2ČSN EN 50379-3 ed. 2 Tato norma platí pro zařízení pro měření koncentrací plynů topných zařízení pro použití v obytných domech a komerčních prostorech, které používají běžně d
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61386-21 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy 
Katalogové číslo:  70861
ČSN EN 61386-21 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy
ČSN EN 61386-21ČSN EN 61386-21 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro tuhé trubkové systémy, včetně elektroinstalačních trubek a příslušenství elektroinstalačních trubek, pro ochranu a vedení
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60998-1 ed. 2 - Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  72084
ČSN EN 60998-1 ed. 2 - Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 60998-1 ed. 2ČSN EN 60998-1 ed. 2 Tato norma platí pro připojovací zařízení jako samostatné jednotky pro spojování dvou nebo více elektrických měděných vodičů (odpovídajících IEC 60228 neb
Cena:  347,- Kč
ČSN 37 6754 - Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah 
Katalogové číslo:  22390
ČSN 37 6754 - Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah
ČSN 37 6754ČSN 37 6754 Tato norma platí pro energetické a mechanické výpočty rozvodu trakčního proudu a pro výpočty nosných částí trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah se jmenovitý
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50194-2 - Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky 
Katalogové číslo:  77798
ČSN EN 50194-2 - Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky
ČSN EN 50194-2ČSN EN 50194-2 Norma stanoví zkušební metody a funkční požadavky pro elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů, navržených pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50642 - Systémy vedení kabelů - Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů 
Katalogové číslo:  505535
ČSN EN 50642 - Systémy vedení kabelů - Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů
ČSN EN 50642ČSN EN 50642 This European Standard specifies a method for the determination of the content of halogens in Cable Management System (CMS) components or products made of polymeric materia
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50104 ed. 4 - Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek 
Katalogové číslo:  510232
ČSN EN 50104 ed. 4 - Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek
ČSN EN 50104 ed. 4ČSN EN 50104 ed. 4 Tento dokument stanoví obecné požadavky na konstrukci, zkušební metody a funkční požadavky a popisuje zkušební metody, které platí pro přenosná, přemístitelná
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61535 ZMĚNA Z2 - Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích 
Katalogové číslo:  512001
ČSN EN 61535 ZMĚNA Z2 - Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích
ČSN EN 61535 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN IEC 62275 ed. 3 - Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace 
Katalogové číslo:  512004
ČSN EN IEC 62275 ed. 3 - Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace
ČSN EN IEC 62275 ed. 3ČSN EN IEC 62275 ed. 3 Tento dokument specifikuje požadavky na kovové, nekovové a kompozitní stahovací pásky na kabely a jejich přidružená upevňovací zařízení, používané pro v
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50520 ed. 2 - Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na umístění kabelů nebo úložných vedení v podzemních instalacích 
Katalogové číslo:  512366
ČSN EN 50520 ed. 2 - Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na umístění kabelů nebo úložných vedení v podzemních instalacích
ČSN EN 50520 ed. 2ČSN EN 50520 ed_2 Tento dokument stanoví požadavky a zkoušky pro krycí desky a krycí pásky používané pro mechanickou ochranu, identifikaci a upozornění na položení úložných kabelů
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61534-22 ed. 2 - Systémy sestavy přípojnic - Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou 
Katalogové číslo:  96526
ČSN EN 61534-22 ed. 2 - Systémy sestavy přípojnic - Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou
ČSN EN 61534-22 ed. 2ČSN EN 61534-22 ed. 2 V této části jsou specifikovány zvláštní požadavky a zkoušky pro PT systémy určené pro montáž na úrovni podlahy nebo pod úrovní podlahy a pro podlahové ve
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50270 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku 
Katalogové číslo:  98304
ČSN EN 50270 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku
ČSN EN 50270 ed. 3ČSN EN 50270 ed. 3 Tato evropská norma stanoví požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pro elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50379-1 ed. 2 - Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek 
Katalogové číslo:  92110
ČSN EN 50379-1 ed. 2 - Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek
ČSN EN 50379-1 ed. 2ČSN EN 50379-1 ed. 2 Tato norma platí pro zařízení pro měření koncentrací plynů a jiných parametrů spalování, které se používají při instalaci a údržbě topných zařízení. Tyto
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60999-2 - Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 2: Zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 35 mm2 do 300 mm2 (včetně) 
Katalogové číslo:  69974
ČSN EN 60999-2 - Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 2: Zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 35 mm2 do 300 mm2 (včetně)
ČSN EN 60999-2ČSN EN 60999-2 ČSN EN 60999-2 platí pro šroubové a bezšroubové upínací jednotky pro spojovací zařízení, buď jako samostatné části nebo jako nedílné části zařízení, pro připojování e
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61386-22 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy 
Katalogové číslo:  70862
ČSN EN 61386-22 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy
ČSN EN 61386-22ČSN EN 61386-22 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro ohebné trubkové systémy, elastické trubkové systémy včetně elektroinstalačních trubek a příslušenství elektroinstalačních
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50369 - Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů 
Katalogové číslo:  75371
ČSN EN 50369 - Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů
ČSN EN 50369ČSN EN 50369 Tato norma specifikuje požadavky proti vniknutí vody a zkoušky pro vodotěsné zapouzdřené systémy nešířící plamen pro ochranu a vedení izolovaných vodičů a/nebo kabelů v ele
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60998-2-1 ed. 2 - Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami 
Katalogové číslo:  72085
ČSN EN 60998-2-1 ed. 2 - Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami
ČSN EN 60998-2-1 ed. 2ČSN EN 60998-2-1 ed. 2 Tato norma platí pro připojovací zařízení se šroubovými upínacími jednotkami, které jsou vhodné zejména pro připojování neupravených vodičů.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60670-1 - Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  73939
ČSN EN 60670-1 - Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 60670-1ČSN EN 60670-1 Tato norma platí pro krabice, úplné kryty a části úplných krytů (dále nazývané "krabice" a "úplné kryty") pro elektrická příslušenství se jmenovitým napětím nepřesahují
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61914 ed. 2 - Kabelové příchytky pro elektrické instalace 
Katalogové číslo:  500576
ČSN EN 61914 ed. 2 - Kabelové příchytky pro elektrické instalace
ČSN EN 61914 ed. 2ČSN EN 61914 ed. 2 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a zkoušky pro kabelové příchytky a vložené úchytky používané pro upevnění kabelů v elektrických instalacích. Kabelo
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50291-1 ed. 2 - Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky 
Katalogové číslo:  505713
ČSN EN 50291-1 ed. 2 - Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky
ČSN EN 50291-1 ed. 2ČSN EN 50291-1 ed. 2 Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti elektrických zařízení pro detekci oxidu uhelnatého, navržený
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat