Sponzorovaný odkaz

3700 Elektroinstalační trubky a lišty

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61386-21 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy 
Katalogové číslo:  70861
ČSN EN 61386-21 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy
ČSN EN 61386-21ČSN EN 61386-21 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro tuhé trubkové systémy, včetně elektroinstalačních trubek a příslušenství elektroinstalačních trubek, pro ochranu a vedení
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50642 - Systémy vedení kabelů - Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů 
Katalogové číslo:  505535
ČSN EN 50642 - Systémy vedení kabelů - Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů
ČSN EN 50642ČSN EN 50642 This European Standard specifies a method for the determination of the content of halogens in Cable Management System (CMS) components or products made of polymeric materia
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50369 - Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů 
Katalogové číslo:  75371
ČSN EN 50369 - Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů
ČSN EN 50369ČSN EN 50369 Tato norma specifikuje požadavky proti vniknutí vody a zkoušky pro vodotěsné zapouzdřené systémy nešířící plamen pro ochranu a vedení izolovaných vodičů a/nebo kabelů v ele
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61386-22 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy 
Katalogové číslo:  70862
ČSN EN 61386-22 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy
ČSN EN 61386-22ČSN EN 61386-22 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro ohebné trubkové systémy, elastické trubkové systémy včetně elektroinstalačních trubek a příslušenství elektroinstalačních
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50085-1 ed. 2 - Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  75372
ČSN EN 50085-1 ed. 2 - Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 50085-1 ed. 2ČSN EN 50085-1 ed. 2 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro úložné elektroinstalační kanály (CTS) a protahovací elektroinstalační kanály (CDS) určené pro umístění, a kde je
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61386-23 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy 
Katalogové číslo:  70863
ČSN EN 61386-23 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy
ČSN EN 61386-23ČSN EN 61386-23 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro pružné trubkové systémy, včetně elektroinstalačních trubek a příslušenství elektroinstalačních trubek, pro ochranu a vede
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62549 - Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů 
Katalogové číslo:  90684
ČSN EN 62549 - Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů
ČSN EN 62549ČSN EN 62549 Tato norma specifikuje požadavky a zkoušky pro systémy s adaptabilní lineární geometrií pro vedení kabelů určená pro uložení a uchycení kabelů a případně jiných elektrickýc
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60423 ed. 2 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství 
Katalogové číslo:  81127
ČSN EN 60423 ed. 2 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství
ČSN EN 60423 ed. 2ČSN EN 60423 ed. 2 Tato norma stanoví vnější průměry pro elektroinstalační trubky používané v elektrických instalacích nebo v komunikačních systémech a rozměrové požadavky na závi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61386-1 ed. 2 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  82425
ČSN EN 61386-1 ed. 2 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 61386-1 ed. 2ČSN EN 60386-1 ed. 2 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro trubkové systémy, včetně elektroinstalačních trubek a příslušenství elektroinstalačních trubek, pro ochranu a ved
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50085-2-2 - Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky na úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž pod podlahu, v rovině s podlahou nebo na podlahu 
Katalogové číslo:  83625
ČSN EN 50085-2-2 - Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky na úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž pod podlahu, v rovině s podlahou nebo na podlahu
ČSN EN 50085-2-2ČSN EN 50085-2-2 Tato evropská norma stanoví požadavky a zkoušky pro úložné elektroinstalační kanály (CTS) a protahovací elektroinstalační kanály (CDS) určené pro umístění, a kde je
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61386-24 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové systémy uložené v zemi 
Katalogové číslo:  88682
ČSN EN 61386-24 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové systémy uložené v zemi
ČSN EN 61386-24ČSN EN 61386-24 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro trubkové systémy uložené v zemi, včetně elektroinstalačních trubek a příslušenství elektroinstalačních trubek pro ochranu a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50085-2-4 - Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky na montážní sloupky a montážní konzoly 
Katalogové číslo:  85787
ČSN EN 50085-2-4 - Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky na montážní sloupky a montážní konzoly
ČSN EN 50085-2-4ČSN EN 50085-2-4 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro úložné elektroinstalační kanály (CTS) a protahovací elektroinstalační kanály (CDS) určené pro umístění, a kde je to nutné
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50085-2-3 ed. 2 - Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky na úložné elektroinstalační kanály se štěrbinami určené pro instalaci ve skříních 
Katalogové číslo:  87236
ČSN EN 50085-2-3 ed. 2 - Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky na úložné elektroinstalační kanály se štěrbinami určené pro instalaci ve skříních
ČSN EN 50085-2-3 ed. 2ČSN EN 50085-2-3 ed. 2 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro úložné elektroinstalační kanály (CTS) a protahovací elektroinstalační kanály (CDS) určené pro umístění, a kde
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50085-2-1 - Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-1: Úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž na stěny a stropy 
Katalogové číslo:  79195
ČSN EN 50085-2-1 - Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-1: Úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž na stěny a stropy
ČSN EN 50085-2-1ČSN EN 50085-2-1 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro úložné elektroinstalační kanály (CTS) a protahovací elektroinstalační kanály (CDS) určené pro umístění, a kde je to nutné
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61386-25 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 25: Zvláštní požadavky - Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek 
Katalogové číslo:  90615
ČSN EN 61386-25 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 25: Zvláštní požadavky - Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek
ČSN EN 61386-25ČSN EN 61386-25 Tato norma stanoví zvláštní požadavky na upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek pro trubkové systémy pro vedení kabelů.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61386-1 ed. 2 ZMĚNA A1 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  509469
ČSN EN 61386-1 ed. 2 ZMĚNA A1 - Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 61386-1 ed. 2 ZMĚNA A1
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat