Sponzorovaný odkaz

3783 Detekce hořlavých plynů a par

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 50379-3 ed. 2 - Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení 
Katalogové číslo:  92114
ČSN EN 50379-3 ed. 2 - Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení
ČSN EN 50379-3 ed. 2ČSN EN 50379-3 ed. 2 Tato norma platí pro zařízení pro měření koncentrací plynů topných zařízení pro použití v obytných domech a komerčních prostorech, které používají běžně d
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50545-1 - Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech - Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku 
Katalogové číslo:  90816
ČSN EN 50545-1 - Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech - Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku
ČSN EN 50545-1ČSN EN 50545-1 Norma platí pro zařízení pro detekci a/nebo měření oxidu uhelnatého (CO), oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2), které je určeno pro řízení větracích systémů
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50194-2 - Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky 
Katalogové číslo:  77798
ČSN EN 50194-2 - Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky
ČSN EN 50194-2ČSN EN 50194-2 Norma stanoví zkušební metody a funkční požadavky pro elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů, navržených pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50379-1 ed. 2 - Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek 
Katalogové číslo:  92110
ČSN EN 50379-1 ed. 2 - Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek
ČSN EN 50379-1 ed. 2ČSN EN 50379-1 ed. 2 Tato norma platí pro zařízení pro měření koncentrací plynů a jiných parametrů spalování, které se používají při instalaci a údržbě topných zařízení. Tyto
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50270 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku 
Katalogové číslo:  98304
ČSN EN 50270 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku
ČSN EN 50270 ed. 3ČSN EN 50270 ed. 3 Tato evropská norma stanoví požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pro elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50291-1 ed. 2 - Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky 
Katalogové číslo:  505713
ČSN EN 50291-1 ed. 2 - Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky
ČSN EN 50291-1 ed. 2ČSN EN 50291-1 ed. 2 Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti elektrických zařízení pro detekci oxidu uhelnatého, navržený
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50271 ed. 2 - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie 
Katalogové číslo:  87837
ČSN EN 50271 ed. 2 - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie
ČSN EN 50271 ed. 2ČSN EN 50271 Norma stanoví minimální požadavky a zkoušky pro elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku, které používají software a/n
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50194-2 ed. 2 - Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky 
Katalogové číslo:  509240
ČSN EN 50194-2 ed. 2 - Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky
ČSN EN 50194-2 ed. 2ČSN EN 50194-2 ed. 2 Tato kapitola EN 50194-1 se nahrazuje: Tato norma stanoví zkušební metody a funkční požadavky pro elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů, navr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50543 - Elektronická přenosná a přemístitelná zařízení pro detekci a měření oxidu uhličitého a/nebo oxidu uhelnatého ve vzduchu ve vnitřních prostorách - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  88811
ČSN EN 50543 - Elektronická přenosná a přemístitelná zařízení pro detekci a měření oxidu uhličitého a/nebo oxidu uhelnatého ve vzduchu ve vnitřních prostorách - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 50543ČSN EN 50543 Norma stanoví požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti elektrických přenosných a přemístitelných zařízení pro detekci a měření oxidu uhličitého (CO2) a/neb
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50104 ed. 3 - Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek 
Katalogové číslo:  87839
ČSN EN 50104 ed. 3 - Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek
ČSN EN 50104 ed. 3ČSN EN 50104 Norma stanoví všeobecné požadavky na konstrukci, zkušební metody a požadavky na provedení pro přenosná, přemístitelná a stabilní elektrická zařízení pro měření konc
Cena:  347,- Kč
ČSN CLC/TS 50612 - Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů spalinových plynů - Použití při uvádění do provozu, servisu a údržbě plynem ohřívaných bojlerů 
Katalogové číslo:  500946
ČSN CLC/TS 50612 - Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů spalinových plynů - Použití při uvádění do provozu, servisu a údržbě plynem ohřívaných bojlerů
ČSN CLC/TS 50612ČSN CLC/TS 50612 Tato norma uvádí návod pro výběr, použití a údržbu přenosných elektrických zařízení, která splňují EN 50379-1 4 a EN 50379-2 5 nebo EN 50379-3 6 a jsou navržena p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50271 ed. 3 - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie 
Katalogové číslo:  506174
ČSN EN 50271 ed. 3 - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie
ČSN EN 50271 ed. 3ČSN EN 50271 ed. 3 Tato evropská norma stanoví minimální požadavky a zkoušky na elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynu, toxických plynů nebo kyslíku, které pou
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50292 ed. 2 - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách, karavanech a na lodích - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu 
Katalogové číslo:  95284
ČSN EN 50292 ed. 2 - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách, karavanech a na lodích - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu
ČSN EN 50292 ed. 2ČSN EN 50292 ed. 2 1 Rozsah platnosti Tato evropská norma slouží jako návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu elektrických zařízení pro detekci oxidu uhelnatého, navrž
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50379-2 ed. 2 - Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení 
Katalogové číslo:  92112
ČSN EN 50379-2 ed. 2 - Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení
ČSN EN 50379-2 ed. 2ČSN EN 50379-2 ed. 2 Tato norma platí pro zařízení pro měření koncentrací plynů topných zařízení pro použití v obytných domech a komerčních prostorech, které používají běžně d
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50291-2 - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky 
Katalogové číslo:  87200
ČSN EN 50291-2 - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky
ČSN EN 50291-2ČSN EN 50291-2 Norma stanoví všeobecné požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti elektrických zařízení pro detekci oxidu uhelnatého, navržených pro trvalý provoz v pevný
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50194-1 - Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky 
Katalogové číslo:  83576
ČSN EN 50194-1 - Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky
ČSN EN 50194-1ČSN EN 50194-1 Norma stanoví všeobecné požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti elektrických zařízení pro detekci hořlavých plynů, navržených pro trvalý provoz v pevnýc
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50291-1 - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky 
Katalogové číslo:  87197
ČSN EN 50291-1 - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky
ČSN EN 50291-1ČSN EN 50291-1 Norma stanoví všeobecné požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti elektrických zařízení pro detekci oxidu uhelnatého, navržených pro trvalý provoz v pev
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50244 ed. 2 - Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu 
Katalogové číslo:  501316
ČSN EN 50244 ed. 2 - Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu
ČSN EN 50244 ed. 2ČSN EN 50244 ed. 2 Tato norma uvádí informace pro výběr, instalaci, použití a údržbu elektrických zařízení pro detekci hořlavých plynů, navržených pro trvalý provoz v pevných in
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50402 ed. 2 - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost systémů detekce plynů 
Katalogové číslo:  503725
ČSN EN 50402 ed. 2 - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost systémů detekce plynů
ČSN EN 50402 ed. 2ČSN EN 50402 ed. 2 Tato evropská norma platí pro zařízení a systémy pro detekci a měření hořlavých nebo toxických plynů nebo par nebo kyslíku. Platí pro zařízení určená pro spol
Cena:  655,- Kč
TNI CEN/TR 16829+AC - Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory 
Katalogové číslo:  509394
TNI CEN/TR 16829+AC - Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory
TNI CEN/TR 16829+ACTNI CEN/TR 16829+AC Tato technická zpráva platí pro korečkové elevátory, které mohou dopravovat hořlavé produkty, schopné vytvářet během provozu prostředí s nebezpečím výbuchu pr
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat