Sponzorovaný odkaz

25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14968 - Sémantika pro výměnu dat o podzemní vodě 
Katalogové číslo:  77314
ČSN EN 14968 - Sémantika pro výměnu dat o podzemní vodě
ČSN EN 14968
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 5167-2 - Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony 
Katalogové číslo:  68917
ČSN EN ISO 5167-2 - Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony
ČSN EN ISO 5167-2ČSN EN ISO 5167-2 ISO 5167 sestává z následujících čtyř částí pod společným názvem "Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 10360-3 - Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 3: Souřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou 
Katalogové číslo:  62218
ČSN EN ISO 10360-3 - Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 3: Souřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou
ČSN EN ISO 10360-3ČSN EN ISO 10360-3 Norma definuje přejímací zkoušku, periodickou zkoušku a mezikontrolu pro verifikaci technického stavu souřadnicových měřicích strojů (CMM) s osou otočného st
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 2591-1 - Zkušební prosévání. Část 1: Metody, při kterých se používají zkušební síta z kovové tkaniny a děrovaného plechu 
Katalogové číslo:  16696
ČSN ISO 2591-1 - Zkušební prosévání. Část 1: Metody, při kterých se používají zkušební síta z kovové tkaniny a děrovaného plechu
ČSN ISO 2591-1ČSN ISO 2591-1 Tato část ISO 2591 specifikuje základní faktory, které ovlivňují zkušební prosévání a získáné výsledky. Udává podrobně rovněž základní principy, které mají být dodrž
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 24006 - Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Terminologie 
Katalogové číslo:  16673
ČSN EN 24006 - Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Terminologie
ČSN EN 24006ČSN EN 24006 Norma je identická s EN 24006:1993. Definuje termíny doporučované v oblasti měření průtoku tekutin v uzavřených profilech a uvádí odpovídající značky. V sedmnácti částec
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 4362 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měrné přelivy lichoběžníkového průřezu 
Katalogové číslo:  17459
ČSN ISO 4362 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měrné přelivy lichoběžníkového průřezu
ČSN ISO 4362ČSN ISO 4362 Tato mezinárodní norma specifikuje metody měření průtoku kapalin v otevřených korytech při ustáleném proudění pomocí měrných přelivů lichoběžníkového průřezu. Normu je m
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 835 - Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy. Indikátory bez napájení elektrickou energií pracující na principu odparu kapaliny 
Katalogové číslo:  17990
ČSN EN 835 - Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy. Indikátory bez napájení elektrickou energií pracující na principu odparu kapaliny
ČSN EN 835ČSN EN 835 Tato norma definuje indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, pracující bez napájení elektrickou energií na principu odparu kapaliny, které slouží ke zjišťování spotře
Cena:  232,- Kč
ČSN 25 7859 ZMĚNA Z1 - Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky 
Katalogové číslo:  58147
ČSN 25 7859 ZMĚNA Z1 - Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky
ČSN 25 7859 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 837-2 - Měřidla tlaku - Část 2: Doporučení pro volbu a instalaci tlakoměrů 
Katalogové číslo:  51826
ČSN EN 837-2 - Měřidla tlaku - Část 2: Doporučení pro volbu a instalaci tlakoměrů
ČSN EN 837-2ČSN EN 837-2 Tato evropská norma platí pouze pro tlakoměry jejichž čidlo měřicího systému je kovovou částí, která se deformuje vlivem měřeného tlaku, jak je definováno v EN 837-1 a EN
Cena:  171,- Kč
ČSN 25 0003 - Prvé overovanie meradiel. Všeobecné požiadavky 
Katalogové číslo:  25847
ČSN 25 0003 - Prvé overovanie meradiel. Všeobecné požiadavky
ČSN 25 0003
Cena:  95,- Kč
ČSN 25 1100 - Délková měřítka. Přehled 
Katalogové číslo:  01995
ČSN 25 1100 - Délková měřítka. Přehled
ČSN 25 1100
Cena:  73,- Kč
ČSN 25 1125 - Oceľové tenké dĺžkové meradlá 
Katalogové číslo:  02003
ČSN 25 1125 - Oceľové tenké dĺžkové meradlá
ČSN 25 1125
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1158 - Oceľové pásma s delením decimetrovým 
Katalogové číslo:  02014
ČSN 25 1158 - Oceľové pásma s delením decimetrovým
ČSN 25 1158
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1212 - Obkročné hmatadlá so stavacou skrutkou 
Katalogové číslo:  02020
ČSN 25 1212 - Obkročné hmatadlá so stavacou skrutkou
ČSN 25 1212
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1430 - Dutinová mikrometrická měřidla 
Katalogové číslo:  02029
ČSN 25 1430 - Dutinová mikrometrická měřidla
ČSN 25 1430
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1455 - Třmenová mikrometrická měřidla s rozšířenými doteky 
Katalogové číslo:  02033
ČSN 25 1455 - Třmenová mikrometrická měřidla s rozšířenými doteky
ČSN 25 1455
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1474 - Mikrometry s tvarovými měřicími doteky. Základní rozměry 
Katalogové číslo:  02034
ČSN 25 1474 - Mikrometry s tvarovými měřicími doteky. Základní rozměry
ČSN 25 1474
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1910 - Měřidla. Měřicí trny se středicími důlky 
Katalogové číslo:  02039
ČSN 25 1910 - Měřidla. Měřicí trny se středicími důlky
ČSN 25 1910
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1912 - Měřidla. Měřicí trny pro vřetena automatických soustruhů 
Katalogové číslo:  02041
ČSN 25 1912 - Měřidla. Měřicí trny pro vřetena automatických soustruhů
ČSN 25 1912
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1930 - Měřidla. Tupé hroty s kuželovou stopkou Morseovou 
Katalogové číslo:  02046
ČSN 25 1930 - Měřidla. Tupé hroty s kuželovou stopkou Morseovou
ČSN 25 1930
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1964 - Měřidla. Měřicí úhelníky pro měření kolmosti 
Katalogové číslo:  02061
ČSN 25 1964 - Měřidla. Měřicí úhelníky pro měření kolmosti
ČSN 25 1964
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 3100 - Kalibry hladké pro díry a hřídele. Druhy 
Katalogové číslo:  25872
ČSN 25 3100 - Kalibry hladké pro díry a hřídele. Druhy
ČSN 25 3100
Cena:  171,- Kč
ČSN 25 3114 - Rukojeti oboustranné s pouzdry 
Katalogové číslo:  02070
ČSN 25 3114 - Rukojeti oboustranné s pouzdry
ČSN 25 3114
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
2500 Všeobecně2501 Ověřování měřidel a měřicích zařízení všeobecně2502 Ověřování konkrétních měřidel a měřicích zařízení2509 Příslušenství měřicích přístrojů a registrační papíry2510 Délková měřidla2511 Délková měřidla2512 Hmatadla, posuvky apod.2514 Mikrometrická měřidla2516 Úhloměry, tloušťkoměry, spároměry a drátoměry2518 Číselníkové úchylkoměry a příslušenství2519 Měřidla pro měření přesnosti obráběcích strojů2520 Souřadnicové měřící stroje2523 Přístroje na měření geometrických vlastností povrchu2531 Mezní kalibry pro průměry a délkové rozměry2532 Mezní a porovnávací kalibry2533 Základní měrky a příslušenství, kuželové kalibry a kontrolní trny2535 Kalibry na drážkové hřídele a náboje a měřidla tvarová2537 Sinusová pravítka, nožová pravítka, úhelníky nožové2538 Šablony poloměrové, tvarové a jiné2540 Závitové kalibry pro lícování metrického závitu ISO2541 Mezní kalibry na závity2542 Mezní kalibry na závity2543 Mezní kalibry na závity2546 Ostatní závitová měřidla2547 Přístroje a zařízení k měření ozubení2551 Rýsovací a kontrolní nářadí2553 Rýsovací a kontrolní nářadí2555 Rýsovací a kontrolní nářadí2557 Vodováhy, olovnice, úhlová zrcátka2561 Stroje a zařízení pro měření plochy a délky2570 Tlakoměry, všeobecně a součásti2572 Tlakoměry2574 Analyzační zařízení2575 Měření objemu2576 Měření objemové hmotnosti a hustoty2577 Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech2578 Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů2579 Viskozimetry2580 Teploměry všeobecně, součásti2581 Skleněné teploměry kapalinové2582 Teploměry tlakové, s kontakty a pro transformátory2583 Teploměry termočlánkové a odporové2585 Měření tepla a indikátory pro rozdělování topných nákladů2591 Defektoskopy2593 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech2596 Kontrolní síta apod.
26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat