Sponzorovaný odkaz

2593 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14968 - Sémantika pro výměnu dat o podzemní vodě 
Katalogové číslo:  77314
ČSN EN 14968 - Sémantika pro výměnu dat o podzemní vodě
ČSN EN 14968
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 4362 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měrné přelivy lichoběžníkového průřezu 
Katalogové číslo:  17459
ČSN ISO 4362 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měrné přelivy lichoběžníkového průřezu
ČSN ISO 4362ČSN ISO 4362 Tato mezinárodní norma specifikuje metody měření průtoku kapalin v otevřených korytech při ustáleném proudění pomocí měrných přelivů lichoběžníkového průřezu. Normu je m
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 17171 - Management změřených hydrometrických údajů - Návod 
Katalogové číslo:  506092
ČSN P CEN/TS 17171 - Management změřených hydrometrických údajů - Návod
ČSN P CEN/TS 17171ČSN P CEN/TS 17171 This document gives recommendations for the management of observed hydrometric data, including raw data and other data as well as statistics derived from thes
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 3847 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí přelivů a žlabů - Metoda koncové hloubky pro určení průtoku při volném přepadu z koryta pravoúhlého průřezu 
Katalogové číslo:  21915
ČSN ISO 3847 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí přelivů a žlabů - Metoda koncové hloubky pro určení průtoku při volném přepadu z koryta pravoúhlého průřezu
ČSN ISO 3847ČSN ISO 3847 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu určení velikosti průtoku při podkritickém proudění čisté vody v hladkých, přímých a prizmatických korytech pravoúhlého průřezu s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 4375 - Hydrometrie - Hydrometrické lanovky pro hydrometrická měření 
Katalogové číslo:  96989
ČSN EN ISO 4375 - Hydrometrie - Hydrometrické lanovky pro hydrometrická měření
ČSN EN ISO 4375ČSN EN ISO 4375 This International Standard defines the requirements for equipment, anchorage, supports and accessories for cableway systems for use in stream gauging. Systems which
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13798 - Hydrometrie - Specifikace pro referenční srážkoměry 
Katalogové číslo:  87163
ČSN EN 13798 - Hydrometrie - Specifikace pro referenční srážkoměry
ČSN EN 13798ČSN EN 13798 Tato norma stanovuje technické požadavky na referenční srážkoměry. Referenční srážkoměr je navržen pouze pro měření kapalných srážek. Uvedené podrobnosti o vaně a mřížce js
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 4373 - Hydrometrie - Zařízení na měření výšky vodní hladiny 
Katalogové číslo:  83817
ČSN EN ISO 4373 - Hydrometrie - Zařízení na měření výšky vodní hladiny
ČSN EN ISO 4373ČSN EN ISO 4373 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na provoz u zařízení pro měření výšky vodní hladiny zejména pro účely určení průtoků. Tato mezinárodní norma je doplněna př
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 4360 - Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů trojúhelníkového průřezu 
Katalogové číslo:  90837
ČSN ISO 4360 - Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů trojúhelníkového průřezu
ČSN ISO 4360ČSN ISO 4360 Tato mezinárodní norma uvádí způsoby měření ustáleného průtoku vody v otevřených korytech za použití přelivů trojúhelníkového průřezu. Uvažované jsou ustálené/ dokonalé prů
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 1438 - Hydrometrie - Měření průtoku vody v otevřených korytech pomocí tenkostěnných přelivů 
Katalogové číslo:  91633
ČSN ISO 1438 - Hydrometrie - Měření průtoku vody v otevřených korytech pomocí tenkostěnných přelivů
ČSN ISO 1438ČSN ISO 1438 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na měření průtoku čisté vody v otevřených korytech pomocí tenkostěnných přelivů pravoúhlých a s trojúhelníkovým výřezem (výřezem
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 18365 - Hydrometrie - Výběr, zřízení a provoz vodoměrných stanic 
Katalogové číslo:  95822
ČSN EN ISO 18365 - Hydrometrie - Výběr, zřízení a provoz vodoměrných stanic
ČSN EN ISO 18365ČSN EN ISO 18365 Tato mezinárodní norma uvádí požadavky pro zřizování a provoz vodoměrných stanic pro měření vodních stavů nebo vodních stavů a průtoků jezer, vodních nádrží, řek ne
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6416 - Hydrometrie - Měření průtoku metodou doby průchodu ultrazvukové vlny (metodou transit time / time of flight) 
Katalogové číslo:  504503
ČSN EN ISO 6416 - Hydrometrie - Měření průtoku metodou doby průchodu ultrazvukové vlny (metodou transit time / time of flight)
ČSN EN ISO 6416ČSN EN ISO 6416 This document describes the establishment and operation of an ultrasonic (transit-time) gauging station for the continuous measurement of discharge in a river, an o
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 1070 - Hydrometrie - Metoda sklonu a plochy 
Katalogové číslo:  508057
ČSN ISO 1070 - Hydrometrie - Metoda sklonu a plochy
ČSN ISO 1070ČSN ISO 1070 Tento dokument specifikuje metodu stanovení průtoku v otevřených korytech vodních toků na základě pozorování sklonu hladiny a plochy příčného průřezu koryta. Tato metoda se
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 3846 - Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů pravoúhlého průřezu se širokou korunou 
Katalogové číslo:  90884
ČSN ISO 3846 - Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů pravoúhlého průřezu se širokou korunou
ČSN ISO 3846ČSN ISO 3846 Tato norma uvádí požadavky na použití přelivů pravoúhlého průřezu se širokou korunou pro přesné měření průtoku čisté vody v otevřených korytech v případě dokonalého i zatop
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 9825 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měření průtoku v terénu na velkých řekách a za povodní 
Katalogové číslo:  19258
ČSN ISO 9825 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měření průtoku v terénu na velkých řekách a za povodní
ČSN ISO 9825ČSN ISO 9825 Tato mezinárodní norma se zabývá měřením průtoku v širokých řekách a měřením povodňových průtoků. Popisuje rovněž příslušná měření v terénu pro případ, že je nutno použí
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 9196 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měření průtoku v podmínkách ledových jevů 
Katalogové číslo:  18070
ČSN ISO 9196 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měření průtoku v podmínkách ledových jevů
ČSN ISO 9196ČSN ISO 9196 Tato mezinárodní norma se zabývá měřením průtoku vody v řekách a korytech v podmínkách ledových jevů a poskytuje dodatečné informace k těm, které byly publikovány v před
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 4371 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí přelivů a žlabů - Metoda koncové hloubky pro určení průtoku při volném přepadu z koryta nepravoúhlého průřezu (přibližná metoda) 
Katalogové číslo:  21916
ČSN ISO 4371 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí přelivů a žlabů - Metoda koncové hloubky pro určení průtoku při volném přepadu z koryta nepravoúhlého průřezu (přibližná metoda)
ČSN ISO 4371ČSN ISO 4371 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu určení velikosti průtoku při podkritickém proudění čisté vody v hladkých, přímých a prizmatických korytech pravoúhlého průřezu s v
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 1088 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Metody rychlostního pole. Sběr a zpracování údajů pro určení chyb při měření 
Katalogové číslo:  16640
ČSN ISO 1088 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Metody rychlostního pole. Sběr a zpracování údajů pro určení chyb při měření
ČSN ISO 1088ČSN ISO 1088 Tato norma stanoví základní pravidla pro sběr a zpracování údajů pro určení jednotlivých složek celkové chyby při měření průtoku kapalin v otevřených korytech metodami r
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 3454 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Sondovací zařízení pro přímé měření hloubky a závěsná zařízení 
Katalogové číslo:  16641
ČSN ISO 3454 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Sondovací zařízení pro přímé měření hloubky a závěsná zařízení
ČSN ISO 3454ČSN ISO 3454 Tato mezinárodní norma specifikuje funkční požadavky na sondovací a závěsná zařízení používaná pro přímé měření hloubky, měření rychlosti proudění v otevřených korytech
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 772 - Hydrometrická měření - Terminologie 
Katalogové číslo:  89956
ČSN EN ISO 772 - Hydrometrická měření - Terminologie
ČSN EN ISO 772ČSN EN ISO 772 Tato norma uvádí termíny, definice a značky, které se používají v normách v oblasti hydrometrických měření.
Cena:  1 320,- Kč
TNI CEN/TR 16469 - Hydrometrie - Měření intenzity deště (kapalných srážek): požadavky, kalibrační metody a měření v terénu 
Katalogové číslo:  94070
TNI CEN/TR 16469 - Hydrometrie - Měření intenzity deště (kapalných srážek): požadavky, kalibrační metody a měření v terénu
TNI CEN/TR 16469TNI CEN/TR 16469 Tato technická normalizační informace popisuje metodu pro kalibraci měřidel intenzity deště (rainfall intensity, RI) a požadavky na měření, aby byly získány přesné
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 9827 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí měrných přelivů a žlabů. Proudnicové přelivy trojúhelníkového průřezu 
Katalogové číslo:  19257
ČSN ISO 9827 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí měrných přelivů a žlabů. Proudnicové přelivy trojúhelníkového průřezu
ČSN ISO 9827ČSN ISO 9827 Tato norma specifikuje metody měření průtoku kapalin v otevřených korytech při ustáleném proudění pomocí měrných proudnicových přelivů trojúhelníkového průřezu. Normu je
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 4359 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Žlaby pravoúhlého a lichoběžníkového průřezu a průřezu tvaru U 
Katalogové číslo:  19899
ČSN ISO 4359 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Žlaby pravoúhlého a lichoběžníkového průřezu a průřezu tvaru U
ČSN ISO 4359ČSN ISO 4359 Tato mezinárodní norma se zabývá měřením průtoku v řekách a v umělých korytech při ustáleném nebo pomalu se měnícím proudění pomocí žlabů, ve kterých vzniká vodní skok (
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 4374 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech - Měřené přelivy se širokou korunou a zaoblenou vstupní hranou 
Katalogové číslo:  21917
ČSN ISO 4374 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech - Měřené přelivy se širokou korunou a zaoblenou vstupní hranou
ČSN ISO 4374ČSN ISO 4374 Tato mezinárodní norma se zabývá měřením průtoku v tocích a v umělých korytech v podmínkách ustáleného proudění pomocí přelivů s vodorovnou širokou korunou se zaoblenou v
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 26906 - Hydrometrie - Rybí přechody na objektech pro měření průtoku 
Katalogové číslo:  85773
ČSN ISO 26906 - Hydrometrie - Rybí přechody na objektech pro měření průtoku
ČSN ISO 26906ČSN ISO 26906 Tato norma specifikuje požadavky pro spojení rybích přechodů s objekty pro měření průtoku. Identifikuje ty rybí přechody, které mají vyhovující data hydrometrické kalibra
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 748 - Hydrometrie - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech použitím vodoměrných vrtulí nebo plováků 
Katalogové číslo:  81080
ČSN EN ISO 748 - Hydrometrie - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech použitím vodoměrných vrtulí nebo plováků
ČSN EN ISO 748ČSN EN ISO 748 Tato mezinárodní norma stanovuje metody pro stanovení plochy průtočného průřezu a rychlosti vody proudící v otevřeném korytě bez ledové pokrývky, a pro výpočet průtoku
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
2500 Všeobecně2501 Ověřování měřidel a měřicích zařízení všeobecně2502 Ověřování konkrétních měřidel a měřicích zařízení2509 Příslušenství měřicích přístrojů a registrační papíry2510 Délková měřidla2511 Délková měřidla2512 Hmatadla, posuvky apod.2514 Mikrometrická měřidla2516 Úhloměry, tloušťkoměry, spároměry a drátoměry2518 Číselníkové úchylkoměry a příslušenství2519 Měřidla pro měření přesnosti obráběcích strojů2520 Souřadnicové měřící stroje2523 Přístroje na měření geometrických vlastností povrchu2531 Mezní kalibry pro průměry a délkové rozměry2532 Mezní a porovnávací kalibry2533 Základní měrky a příslušenství, kuželové kalibry a kontrolní trny2535 Kalibry na drážkové hřídele a náboje a měřidla tvarová2537 Sinusová pravítka, nožová pravítka, úhelníky nožové2538 Šablony poloměrové, tvarové a jiné2540 Závitové kalibry pro lícování metrického závitu ISO2541 Mezní kalibry na závity2542 Mezní kalibry na závity2543 Mezní kalibry na závity2546 Ostatní závitová měřidla2547 Přístroje a zařízení k měření ozubení2551 Rýsovací a kontrolní nářadí2553 Rýsovací a kontrolní nářadí2555 Rýsovací a kontrolní nářadí2557 Vodováhy, olovnice, úhlová zrcátka2561 Stroje a zařízení pro měření plochy a délky2570 Tlakoměry, všeobecně a součásti2572 Tlakoměry2574 Analyzační zařízení2575 Měření objemu2576 Měření objemové hmotnosti a hustoty2577 Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech2578 Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů2579 Viskozimetry2580 Teploměry všeobecně, součásti2581 Skleněné teploměry kapalinové2582 Teploměry tlakové, s kontakty a pro transformátory2583 Teploměry termočlánkové a odporové2585 Měření tepla a indikátory pro rozdělování topných nákladů2591 Defektoskopy2593 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech2596 Kontrolní síta apod.
26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat