Sponzorovaný odkaz

2533 Základní měrky a příslušenství, kuželové kalibry a kontrolní trny

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 25 3325 - Držáky základních měrek a příslušenství 
Katalogové číslo:  02100
ČSN 25 3325 - Držáky základních měrek a příslušenství
ČSN 25 3325
Cena:  95,- Kč
ČSN 25 3353 - Kalibry na krátké Morseovy kužele s vyrážečem 
Katalogové číslo:  02105
ČSN 25 3353 - Kalibry na krátké Morseovy kužele s vyrážečem
ČSN 25 3353
Cena:  73,- Kč
ČSN 25 3305 - Kalibry na nástrojové kužele. Technické předpisy 
Katalogové číslo:  02095
ČSN 25 3305 - Kalibry na nástrojové kužele. Technické předpisy
ČSN 25 3305
Cena:  73,- Kč
ČSN 25 3327 - Dlouhé držáky základních měrek 
Katalogové číslo:  02101
ČSN 25 3327 - Dlouhé držáky základních měrek
ČSN 25 3327
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 3356 - Kalibry na metrické kužele bez vyrážeče 
Katalogové číslo:  02106
ČSN 25 3356 - Kalibry na metrické kužele bez vyrážeče
ČSN 25 3356
Cena:  73,- Kč
ČSN 25 3350 - Kalibry na Morseovy kužele bez vyrážeče 
Katalogové číslo:  02102
ČSN 25 3350 - Kalibry na Morseovy kužele bez vyrážeče
ČSN 25 3350
Cena:  73,- Kč
ČSN 25 3357 - Kalibry na metrické kužele s vyrážečem 
Katalogové číslo:  02107
ČSN 25 3357 - Kalibry na metrické kužele s vyrážečem
ČSN 25 3357
Cena:  73,- Kč
ČSN 25 3351 - Kalibry na Morseovy kužele s vyrážečem 
Katalogové číslo:  02103
ČSN 25 3351 - Kalibry na Morseovy kužele s vyrážečem
ČSN 25 3351
Cena:  73,- Kč
ČSN 25 3360 - Kalibry na strmé kužele 
Katalogové číslo:  02108
ČSN 25 3360 - Kalibry na strmé kužele
ČSN 25 3360
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 23429 - Kontrolování vnitřních šestihranů kalibry 
Katalogové číslo:  70805
ČSN EN ISO 23429 - Kontrolování vnitřních šestihranů kalibry
ČSN EN ISO 23429ČSN EN ISO 23429 Tato mezinárodní norma specifikuje kalibry pro vnitřní šestihrany s tolerancemi stanovenými v ISO 4759-1.
Cena:  95,- Kč
ČSN 25 3307 - Kalibry pro kuželová spojení. Úchylky 
Katalogové číslo:  02096
ČSN 25 3307 - Kalibry pro kuželová spojení. Úchylky
ČSN 25 3307
Cena:  232,- Kč
ČSN 25 3352 - Kalibry na krátké Morseovy kužele bez vyrážeče 
Katalogové číslo:  02104
ČSN 25 3352 - Kalibry na krátké Morseovy kužele bez vyrážeče
ČSN 25 3352
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 3650 - Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Etalony délek - Koncové měrky 
Katalogové číslo:  57991
ČSN EN ISO 3650 - Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Etalony délek - Koncové měrky
ČSN EN ISO 3650ČSN EN ISO 3650 Tato mezinárodní norma stanovuje nejdůležitější konstrukční a metrologické vlastnosti koncových měrek s pravoúhlým průřezem a jmenovitou délkou ln od 0,5 mm do 1 00
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
2500 Všeobecně2501 Ověřování měřidel a měřicích zařízení všeobecně2502 Ověřování konkrétních měřidel a měřicích zařízení2509 Příslušenství měřicích přístrojů a registrační papíry2510 Délková měřidla2511 Délková měřidla2512 Hmatadla, posuvky apod.2514 Mikrometrická měřidla2516 Úhloměry, tloušťkoměry, spároměry a drátoměry2518 Číselníkové úchylkoměry a příslušenství2519 Měřidla pro měření přesnosti obráběcích strojů2520 Souřadnicové měřící stroje2523 Přístroje na měření geometrických vlastností povrchu2531 Mezní kalibry pro průměry a délkové rozměry2532 Mezní a porovnávací kalibry2533 Základní měrky a příslušenství, kuželové kalibry a kontrolní trny2535 Kalibry na drážkové hřídele a náboje a měřidla tvarová2537 Sinusová pravítka, nožová pravítka, úhelníky nožové2538 Šablony poloměrové, tvarové a jiné2540 Závitové kalibry pro lícování metrického závitu ISO2541 Mezní kalibry na závity2542 Mezní kalibry na závity2543 Mezní kalibry na závity2546 Ostatní závitová měřidla2547 Přístroje a zařízení k měření ozubení2551 Rýsovací a kontrolní nářadí2553 Rýsovací a kontrolní nářadí2555 Rýsovací a kontrolní nářadí2557 Vodováhy, olovnice, úhlová zrcátka2561 Stroje a zařízení pro měření plochy a délky2570 Tlakoměry, všeobecně a součásti2572 Tlakoměry2574 Analyzační zařízení2575 Měření objemu2576 Měření objemové hmotnosti a hustoty2577 Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech2578 Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů2579 Viskozimetry2580 Teploměry všeobecně, součásti2581 Skleněné teploměry kapalinové2582 Teploměry tlakové, s kontakty a pro transformátory2583 Teploměry termočlánkové a odporové2585 Měření tepla a indikátory pro rozdělování topných nákladů2591 Defektoskopy2593 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech2596 Kontrolní síta apod.
26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat