Sponzorovaný odkaz

2511 Délková měřidla

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 25 1100 - Délková měřítka. Přehled 
Katalogové číslo:  01995
ČSN 25 1100 - Délková měřítka. Přehled
ČSN 25 1100
Cena:  73,- Kč
ČSN 25 1125 - Oceľové tenké dĺžkové meradlá 
Katalogové číslo:  02003
ČSN 25 1125 - Oceľové tenké dĺžkové meradlá
ČSN 25 1125
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1158 - Oceľové pásma s delením decimetrovým 
Katalogové číslo:  02014
ČSN 25 1158 - Oceľové pásma s delením decimetrovým
ČSN 25 1158
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1101 - Priame oceľové dĺžkové meradlá. Všeobecné ustanovenia 
Katalogové číslo:  01996
ČSN 25 1101 - Priame oceľové dĺžkové meradlá. Všeobecné ustanovenia
ČSN 25 1101
Cena:  95,- Kč
ČSN 25 1113 - Oceľové ploché dĺžkové meradlá 
Katalogové číslo:  02001
ČSN 25 1113 - Oceľové ploché dĺžkové meradlá
ČSN 25 1113
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1126 - Oceľové ohybné dĺžkové meradlá modelárske 
Katalogové číslo:  02004
ČSN 25 1126 - Oceľové ohybné dĺžkové meradlá modelárske
ČSN 25 1126
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1159 - Tkaninové pásma s delením centimetrovým 
Katalogové číslo:  02015
ČSN 25 1159 - Tkaninové pásma s delením centimetrovým
ČSN 25 1159
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1124 - Oceľové ohybné dĺžkové meradlá 
Katalogové číslo:  02002
ČSN 25 1124 - Oceľové ohybné dĺžkové meradlá
ČSN 25 1124
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1127 - Oceľové ploché dĺžkové meradlá k stojančekom 
Katalogové číslo:  02005
ČSN 25 1127 - Oceľové ploché dĺžkové meradlá k stojančekom
ČSN 25 1127
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1150 - Meracie pásma v puzdre oceľové 
Katalogové číslo:  02009
ČSN 25 1150 - Meracie pásma v puzdre oceľové
ČSN 25 1150
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1105 - Meračské pásma. Základné ustanovenia 
Katalogové číslo:  01998
ČSN 25 1105 - Meračské pásma. Základné ustanovenia
ČSN 25 1105
Cena:  95,- Kč
ČSN 25 1151 - Meracie pásma vo vidlici 
Katalogové číslo:  02010
ČSN 25 1151 - Meracie pásma vo vidlici
ČSN 25 1151
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1155 - Meracie pásma v puzdre tkaninové 
Katalogové číslo:  02012
ČSN 25 1155 - Meracie pásma v puzdre tkaninové
ČSN 25 1155
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1110 - Oceľové ploché dĺžkové meradlá s presahmi 
Katalogové číslo:  01999
ČSN 25 1110 - Oceľové ploché dĺžkové meradlá s presahmi
ČSN 25 1110
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1135 - Dřevěné skládací metry a dvoumetry 
Katalogové číslo:  25852
ČSN 25 1135 - Dřevěné skládací metry a dvoumetry
ČSN 25 1135
Cena:  73,- Kč
ČSN 25 1152 - Meracie pásma na kruhu 
Katalogové číslo:  02011
ČSN 25 1152 - Meracie pásma na kruhu
ČSN 25 1152
Cena:  34,- Kč
ČSN 25 1157 - Oceľové pásma s delením centimetrovým 
Katalogové číslo:  02013
ČSN 25 1157 - Oceľové pásma s delením centimetrovým
ČSN 25 1157
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
2500 Všeobecně2501 Ověřování měřidel a měřicích zařízení všeobecně2502 Ověřování konkrétních měřidel a měřicích zařízení2509 Příslušenství měřicích přístrojů a registrační papíry2510 Délková měřidla2511 Délková měřidla2512 Hmatadla, posuvky apod.2514 Mikrometrická měřidla2516 Úhloměry, tloušťkoměry, spároměry a drátoměry2518 Číselníkové úchylkoměry a příslušenství2519 Měřidla pro měření přesnosti obráběcích strojů2520 Souřadnicové měřící stroje2523 Přístroje na měření geometrických vlastností povrchu2531 Mezní kalibry pro průměry a délkové rozměry2532 Mezní a porovnávací kalibry2533 Základní měrky a příslušenství, kuželové kalibry a kontrolní trny2535 Kalibry na drážkové hřídele a náboje a měřidla tvarová2537 Sinusová pravítka, nožová pravítka, úhelníky nožové2538 Šablony poloměrové, tvarové a jiné2540 Závitové kalibry pro lícování metrického závitu ISO2541 Mezní kalibry na závity2542 Mezní kalibry na závity2543 Mezní kalibry na závity2546 Ostatní závitová měřidla2547 Přístroje a zařízení k měření ozubení2551 Rýsovací a kontrolní nářadí2553 Rýsovací a kontrolní nářadí2555 Rýsovací a kontrolní nářadí2557 Vodováhy, olovnice, úhlová zrcátka2561 Stroje a zařízení pro měření plochy a délky2570 Tlakoměry, všeobecně a součásti2572 Tlakoměry2574 Analyzační zařízení2575 Měření objemu2576 Měření objemové hmotnosti a hustoty2577 Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech2578 Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů2579 Viskozimetry2580 Teploměry všeobecně, součásti2581 Skleněné teploměry kapalinové2582 Teploměry tlakové, s kontakty a pro transformátory2583 Teploměry termočlánkové a odporové2585 Měření tepla a indikátory pro rozdělování topných nákladů2591 Defektoskopy2593 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech2596 Kontrolní síta apod.
26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat