Sponzorovaný odkaz

2578 Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 25 7801 - Vodomery. Základné ustanovenia 
Katalogové číslo:  06581
ČSN 25 7801 - Vodomery. Základné ustanovenia
ČSN 25 7801
Cena:  232,- Kč
ČSN 25 7860 - Plynomery. Základné ustanovenia 
Katalogové číslo:  02293
ČSN 25 7860 - Plynomery. Základné ustanovenia
ČSN 25 7860ČSN 25 7860 Norma platí pro výrobu, úřední ověřování, dodávání, dovoz a opravy objemových rychlostních plynoměrů, používaných k měření spotřeby svítiplynu, zemního plynu, popř. jiných
Cena:  232,- Kč
ČSN 25 7859 ZMĚNA Z1 - Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky 
Katalogové číslo:  58147
ČSN 25 7859 ZMĚNA Z1 - Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky
ČSN 25 7859 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 4064-2 - Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  506747
ČSN EN ISO 4064-2 - Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN ISO 4064-2ČSN EN ISO 4064-2 Tato část ISO 4064|OIML R 49 platí pro hodnocení typu a prvotní ověření vodoměrů na studenou pitnou vodu a teplou vodu, jak jsou stanoveny v ISO 4064-1:2014|OIML
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 4064-5 - Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci 
Katalogové číslo:  505845
ČSN EN ISO 4064-5 - Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
ČSN EN ISO 4064-5ČSN EN ISO 4064-5 Tato část ISO 4064 platí pro vodoměry, které se používají jako měřidla pro studenou pitnou vodu a teplou vodu protékající zcela zaplněným uzavřeným potrubím. Ty
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12480 - Plynoměry - Rotační objemové plynoměry 
Katalogové číslo:  509900
ČSN EN 12480 - Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
ČSN EN 12480ČSN EN 12480 Tato evropská norma stanovuje rozsahy, konstrukci, funkce, výstupní charakteristiky a zkoušení rotačních objemových plynoměrů (v dalším textu označovaných jako RD měřidla
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 14154-4 - Vodoměry - Část 4: Dodatečné funkce 
Katalogové číslo:  97446
ČSN EN 14154-4 - Vodoměry - Část 4: Dodatečné funkce
ČSN EN 14154-4ČSN EN 14154-4 This European Standard specifies definitions, requirements and testing of additional functionalities for water meters, without metrological impact, in combination with
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 4064-3 - Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy 
Katalogové číslo:  97564
ČSN EN ISO 4064-3 - Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy
ČSN EN ISO 4064-3ČSN EN ISO 4064-3 Tato část ČSN EN ISO 4064 specifikuje formát zkušební zprávy k použití ve spojení s ISO 4064-1| OIML R 49-1 a ISO 4064-2|OIML R 49-2 pro vodoměry pro studenou pit
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 4064-1 - Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky 
Katalogové číslo:  505844
ČSN EN ISO 4064-1 - Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
ČSN EN ISO 4064-1ČSN EN ISO 4064-1 Tato část ISO 4064:2014|OIML R 49 stanovuje metrologické a technické požadavky pro vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu protékající zcela zaplněným u
Cena:  545,- Kč
TNI CEN/TR 16061 - Plynoměry - Inteligentní plynoměry 
Katalogové číslo:  96305
TNI CEN/TR 16061 - Plynoměry - Inteligentní plynoměry
TNI CEN/TR 16061TNI CEN/TR 16061 Tato technická zpráva nastiňuje doporučení pro "inteligentní plynoměry", specifikuje doporučení, u kterých je jasný konsensus a identifikuje oblasti, kde jsou barié
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 4064-4 - Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1 
Katalogové číslo:  97565
ČSN EN ISO 4064-4 - Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1
ČSN EN ISO 4064-4ČSN EN ISO 4064-4 Tato část ČSN EN ISO 4064 platí pro vodoměry používané k měření objemu studené pitné vody a teplé vody protékající zcela zaplněným uzavřeným potrubím. Tyto vodo
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1359 - Plynoměry - Membránové plynoměry 
Katalogové číslo:  504306
ČSN EN 1359 - Plynoměry - Membránové plynoměry
ČSN EN 1359ČSN EN 1359 This European Standard specifies the requirements and tests for the construction, performance, safety and production of class 1,5 diaphragm gas meters (referred to as meter
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12405-1 - Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu 
Katalogové číslo:  506585
ČSN EN 12405-1 - Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu
ČSN EN 12405-1ČSN EN 12405-1 This European Standard specifies the requirements and tests for the construction, performance, safety and conformity of gas-volume electronic conversion devices assoc
Cena:  803,- Kč
ČSN 25 7830 - Plováčkové průtokoměry se skleněnou trubicí 
Katalogové číslo:  02292
ČSN 25 7830 - Plováčkové průtokoměry se skleněnou trubicí
ČSN 25 7830
Cena:  95,- Kč
ČSN 25 7859 - Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky 
Katalogové číslo:  25928
ČSN 25 7859 - Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky
ČSN 25 7859ČSN 25 7859 Norma je překladem ST SEV 5641-84. Do normy jsou doplněny v čl.2.4, 3.23 a 5.1 doplňující údaje označené jako "čs. doplněk". Doplňující čl.3.23 se týká hlučnosti a uvádí:
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12405-3 - Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 3: Průtokový počítač 
Katalogové číslo:  99523
ČSN EN 12405-3 - Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 3: Průtokový počítač
ČSN EN 12405-3ČSN EN 12405-3 Part 3 of this European Standard specifies the requirements and tests for the construction, performance, safety and conformity of flow computers (FCs) used to meet the
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 14236 - Ultrazvukové plynoměry pro domácnost 
Katalogové číslo:  506586
ČSN EN 14236 - Ultrazvukové plynoměry pro domácnost
ČSN EN 14236ČSN EN 14236 This European Standard specifies requirements and tests for the construction, performance and safety of class 1,0 and class 1,5 battery powered ultrasonic gas meters (her
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12261 - Plynoměry - Turbínové plynoměry 
Katalogové číslo:  506503
ČSN EN 12261 - Plynoměry - Turbínové plynoměry
ČSN EN 12261ČSN EN 12261 Tento dokument stanovuje podmínky měření, požadavky a zkoušky pro konstrukci, funkci a bezpečnost axiálních a radiálních turbínových plynoměrů třídy 1,0, s mechanickým in
Cena:  605,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
2500 Všeobecně2501 Ověřování měřidel a měřicích zařízení všeobecně2502 Ověřování konkrétních měřidel a měřicích zařízení2509 Příslušenství měřicích přístrojů a registrační papíry2510 Délková měřidla2511 Délková měřidla2512 Hmatadla, posuvky apod.2514 Mikrometrická měřidla2516 Úhloměry, tloušťkoměry, spároměry a drátoměry2518 Číselníkové úchylkoměry a příslušenství2519 Měřidla pro měření přesnosti obráběcích strojů2520 Souřadnicové měřící stroje2523 Přístroje na měření geometrických vlastností povrchu2531 Mezní kalibry pro průměry a délkové rozměry2532 Mezní a porovnávací kalibry2533 Základní měrky a příslušenství, kuželové kalibry a kontrolní trny2535 Kalibry na drážkové hřídele a náboje a měřidla tvarová2537 Sinusová pravítka, nožová pravítka, úhelníky nožové2538 Šablony poloměrové, tvarové a jiné2540 Závitové kalibry pro lícování metrického závitu ISO2541 Mezní kalibry na závity2542 Mezní kalibry na závity2543 Mezní kalibry na závity2546 Ostatní závitová měřidla2547 Přístroje a zařízení k měření ozubení2551 Rýsovací a kontrolní nářadí2553 Rýsovací a kontrolní nářadí2555 Rýsovací a kontrolní nářadí2557 Vodováhy, olovnice, úhlová zrcátka2561 Stroje a zařízení pro měření plochy a délky2570 Tlakoměry, všeobecně a součásti2572 Tlakoměry2574 Analyzační zařízení2575 Měření objemu2576 Měření objemové hmotnosti a hustoty2577 Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech2578 Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů2579 Viskozimetry2580 Teploměry všeobecně, součásti2581 Skleněné teploměry kapalinové2582 Teploměry tlakové, s kontakty a pro transformátory2583 Teploměry termočlánkové a odporové2585 Měření tepla a indikátory pro rozdělování topných nákladů2591 Defektoskopy2593 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech2596 Kontrolní síta apod.
26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat