Sponzorovaný odkaz

2577 Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 24006 - Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Terminologie 
Katalogové číslo:  16673
ČSN EN 24006 - Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Terminologie
ČSN EN 24006ČSN EN 24006 Norma je identická s EN 24006:1993. Definuje termíny doporučované v oblasti měření průtoku tekutin v uzavřených profilech a uvádí odpovídající značky. V sedmnácti částec
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 5167-2 - Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony 
Katalogové číslo:  68917
ČSN EN ISO 5167-2 - Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony
ČSN EN ISO 5167-2ČSN EN ISO 5167-2 ISO 5167 sestává z následujících čtyř částí pod společným názvem "Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 8316 - Měření průtoku kapalin v uzavřených profilech - Metoda jímání kapaliny do odměrné nádrže 
Katalogové číslo:  21770
ČSN EN ISO 8316 - Měření průtoku kapalin v uzavřených profilech - Metoda jímání kapaliny do odměrné nádrže
ČSN EN ISO 8316ČSN EN ISO 8316 Tato mezinárodní norma specifikuje metody měření průtoku kapaliny v uzavřených profilech stanovením objemu kapaliny jímané do odměrné nádrže ve známém časovém inter
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 24185 +AC - Měření průtoku kapalin v uzavřených profilech. Vážicí metoda (obsahuje změnu AC) 
Katalogové číslo:  17004
ČSN EN 24185 +AC - Měření průtoku kapalin v uzavřených profilech. Vážicí metoda (obsahuje změnu AC)
ČSN EN 24185 +ACČSN EN 24185 +AC Norma je identická s EN 24185:1993, včetně její změny AC:1993. Specifikuje metodu měření průtoku v uzavřených profilech pomocí měření hmotnosti kapaliny dodávané
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 5167-3 - Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy 
Katalogové číslo:  68923
ČSN EN ISO 5167-3 - Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy
ČSN EN ISO 5167-3ČSN EN ISO 5167-3 ISO 5167 sestává z následujících čtyř částí pod společným názvem "Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16314 - Plynoměry - Dodatečné funkce 
Katalogové číslo:  94292
ČSN EN 16314 - Plynoměry - Dodatečné funkce
ČSN EN 16314
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 5167-4 - Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice 
Katalogové číslo:  68924
ČSN EN ISO 5167-4 - Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice
ČSN EN ISO 5167-4ČSN EN ISO 5167-4 ISO 5167 sestává z následujících čtyř částí pod společným názvem "Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9300 - Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním 
Katalogové číslo:  75707
ČSN EN ISO 9300 - Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním
ČSN EN ISO 9300ČSN EN ISO 9300 Tato norma specifikuje geometrii a způsob použití (zabudování do soustavy a provozní podmínky) Venturiho dýz s kritickým prouděním, užívaných ke stanovení hmotnostníh
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 3966 - Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Metoda měření rychlostního pole pomocí Prandtlových trubic 
Katalogové číslo:  94799
ČSN ISO 3966 - Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Metoda měření rychlostního pole pomocí Prandtlových trubic
ČSN ISO 3966ČSN ISO 3966 Tato norma specifikuje metodu stanovení objemového průtoku v uzavřeném potrubí při rovnoměrném proudění: a) tekutiny s celkem konstantní hustotou nebo odpovídajícímu M
Cena:  605,- Kč
ČSN 25 7712 - Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Měření průtoku viskózních tekutin clonou s kuželovým vstupem a čtvrtkruhovou clonou 
Katalogové číslo:  16682
ČSN 25 7712 - Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Měření průtoku viskózních tekutin clonou s kuželovým vstupem a čtvrtkruhovou clonou
ČSN 25 7712ČSN 25 7712 Norma navazuje na ČSN ISO 5167-1 a rozšiřuje její obsah tím, že specifikuje geometrii a způsob použití, včetně podmínek montáže, a provozu pro clony s kuželovým vstupem a
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 5167-5 - Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 5: Kuželové průtokoměry 
Katalogové číslo:  500419
ČSN EN ISO 5167-5 - Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 5: Kuželové průtokoměry
ČSN EN ISO 5167-5ČSN EN ISO 5167-5 This part of ISO 5167 specifies the geometry and method of use (installation and operating conditions) of cone meters when they are inserted in a conduit runnin
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 7066-2 - Stanovení nejistoty kalibrace a použití přístrojů měřících průtok. Část 2: Nelineární kalibrační závislosti 
Katalogové číslo:  15233
ČSN ISO 7066-2 - Stanovení nejistoty kalibrace a použití přístrojů měřících průtok. Část 2: Nelineární kalibrační závislosti
ČSN ISO 7066-2ČSN ISO 7066-2 Tato část ISO 7066 popisuje postupy pro vyrovnání nelineárního souboru kalibračních údajů do polynomické závislosti kvadratického, kubického a vyššího stupně za použ
Cena:  358,- Kč
ČSN 25 7711 - Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech. Měření průtoku segmentovou clonou a přestavitelnou segmentovou clonou 
Katalogové číslo:  15548
ČSN 25 7711 - Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech. Měření průtoku segmentovou clonou a přestavitelnou segmentovou clonou
ČSN 25 7711ČSN 25 7711 Norma stanoví specifické údaje pro segmentové clony a přestavitelné segmentové clony, jejich geometrii, konstrukční provedení a způsob zabudování do potrubí. Norma navazuj
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 5168 - Měření průtoku tekutin - Postupy pro vyhodnocení nejistot 
Katalogové číslo:  76619
ČSN ISO 5168 - Měření průtoku tekutin - Postupy pro vyhodnocení nejistot
ČSN ISO 5168ČSN ISO 5168 Tato mezinárodní norma informuje o obecných principech a popisuje postupy pro vyhodnocení nejistoty průtoku nebo množství tekutiny. Iterační postup výpočtu nejistoty je uve
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
2500 Všeobecně2501 Ověřování měřidel a měřicích zařízení všeobecně2502 Ověřování konkrétních měřidel a měřicích zařízení2509 Příslušenství měřicích přístrojů a registrační papíry2510 Délková měřidla2511 Délková měřidla2512 Hmatadla, posuvky apod.2514 Mikrometrická měřidla2516 Úhloměry, tloušťkoměry, spároměry a drátoměry2518 Číselníkové úchylkoměry a příslušenství2519 Měřidla pro měření přesnosti obráběcích strojů2520 Souřadnicové měřící stroje2523 Přístroje na měření geometrických vlastností povrchu2531 Mezní kalibry pro průměry a délkové rozměry2532 Mezní a porovnávací kalibry2533 Základní měrky a příslušenství, kuželové kalibry a kontrolní trny2535 Kalibry na drážkové hřídele a náboje a měřidla tvarová2537 Sinusová pravítka, nožová pravítka, úhelníky nožové2538 Šablony poloměrové, tvarové a jiné2540 Závitové kalibry pro lícování metrického závitu ISO2541 Mezní kalibry na závity2542 Mezní kalibry na závity2543 Mezní kalibry na závity2546 Ostatní závitová měřidla2547 Přístroje a zařízení k měření ozubení2551 Rýsovací a kontrolní nářadí2553 Rýsovací a kontrolní nářadí2555 Rýsovací a kontrolní nářadí2557 Vodováhy, olovnice, úhlová zrcátka2561 Stroje a zařízení pro měření plochy a délky2570 Tlakoměry, všeobecně a součásti2572 Tlakoměry2574 Analyzační zařízení2575 Měření objemu2576 Měření objemové hmotnosti a hustoty2577 Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech2578 Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů2579 Viskozimetry2580 Teploměry všeobecně, součásti2581 Skleněné teploměry kapalinové2582 Teploměry tlakové, s kontakty a pro transformátory2583 Teploměry termočlánkové a odporové2585 Měření tepla a indikátory pro rozdělování topných nákladů2591 Defektoskopy2593 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech2596 Kontrolní síta apod.
26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat