Sponzorovaný odkaz

2585 Měření tepla a indikátory pro rozdělování topných nákladů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 835 - Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy. Indikátory bez napájení elektrickou energií pracující na principu odparu kapaliny 
Katalogové číslo:  17990
ČSN EN 835 - Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy. Indikátory bez napájení elektrickou energií pracující na principu odparu kapaliny
ČSN EN 835ČSN EN 835 Tato norma definuje indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, pracující bez napájení elektrickou energií na principu odparu kapaliny, které slouží ke zjišťování spotře
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16836-2 - Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 2: Specifikace síťové vrstvy 
Katalogové číslo:  501824
ČSN EN 16836-2 - Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 2: Specifikace síťové vrstvy
ČSN EN 16836-2ČSN EN 16836-2 This European Standard specifies the requirements for the medium access control/physical layer (MAC/PHY) and networking layer of a communication protocol for the exchan
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1434-2+A1 - Měřidla tepla - Část 2: Konstrukční požadavky 
Katalogové číslo:  507550
ČSN EN 1434-2+A1 - Měřidla tepla - Část 2: Konstrukční požadavky
ČSN EN 1434-2+A1ČSN EN 1434-2+A1 This European Standard specifies the constructional requirements for !thermal energy meters". !Thermal energy meters" are instruments intended for measuring the e
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 834 - Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy - Indikátory napájené elektrickou energií 
Katalogové číslo:  95801
ČSN EN 834 - Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy - Indikátory napájené elektrickou energií
ČSN EN 834ČSN EN 834 Tento dokument se zabývá indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění napájenými elektrickou energií, které slouží pro zjišťování spotřební hodnoty otopných ploch pro vytápěn
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16836-1 - Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 1: Úvod a normalizační rámec 
Katalogové číslo:  501823
ČSN EN 16836-1 - Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 1: Úvod a normalizační rámec
ČSN EN 16836-1ČSN EN 16836-1 This European Standard gives provisions on the standardization framework of communication systems applicable to the exchange of data from metering devices to other de
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13757-5 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 5: Bezdrátový přenos M-Bus 
Katalogové číslo:  99361
ČSN EN 13757-5 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 5: Bezdrátový přenos M-Bus
ČSN EN 13757-5ČSN EN 13757-5 This European Standard specifies the protocols to use when performing relaying in wireless meter readout networks. This European Standard is an extension to wireless
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 13757-1 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 1: Výměna dat 
Katalogové číslo:  97442
ČSN EN 13757-1 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 1: Výměna dat
ČSN EN 13757-1ČSN EN 13757-1 This European Standard specifies data exchange and communications for meters and remote reading of meters in a generic way. This European Standard establishes a pr
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 16836-3 - Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 3: Specifikace energetického profilu aplikačních vrstev 
Katalogové číslo:  501822
ČSN EN 16836-3 - Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 3: Specifikace energetického profilu aplikačních vrstev
ČSN EN 16836-3ČSN EN 16836-3 This European Standard specifies requirements for the dedicated application layer of a communication protocol for the exchange of data from metering devices to other de
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1434-5+A1 - Měřidla tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření 
Katalogové číslo:  507383
ČSN EN 1434-5+A1 - Měřidla tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření
ČSN EN 1434-5+A1ČSN EN 1434-5+A1 This European Standard specifies initial verification tests for thermal energy meters. Thermal energy meters are instruments intended for measuring the energy which
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1434-3 - Měřidla tepla - Část 3: Rozhraní a výměna dat 
Katalogové číslo:  99524
ČSN EN 1434-3 - Měřidla tepla - Část 3: Rozhraní a výměna dat
ČSN EN 1434-3ČSN EN 1434-3 This European Standard specifies the general requirements and applies to heat meters. Heat meters are instruments intended for measuring the energy which in a heat-exchan
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13757-3 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 3: Aplikační protokoly 
Katalogové číslo:  505334
ČSN EN 13757-3 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 3: Aplikační protokoly
ČSN EN 13757-3ČSN EN 13757-3 This European Standard specifies application protocols for communication systems for meters. This European Standard specifies application protocols, especially the M-
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 13757-7 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 7: Doprava a bezpečnostní služby 
Katalogové číslo:  505332
ČSN EN 13757-7 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 7: Doprava a bezpečnostní služby
ČSN EN 13757-7ČSN EN 13757-7 This European Standard specifies Transport and Security Services for communication systems for meters. This European Standard specifies secure communication capabilit
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 1434-6+A1 - Měřidla tepla - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba 
Katalogové číslo:  507384
ČSN EN 1434-6+A1 - Měřidla tepla - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba
ČSN EN 1434-6+A1ČSN EN 1434-6+A1 This European Standard specifies commissioning, operational monitoring and maintenance and applies to thermal energy meters. Thermal energy meters are instruments i
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1434-1+A1 - Měřidla přenosu tepelné energie - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  508507
ČSN EN 1434-1+A1 - Měřidla přenosu tepelné energie - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 1434-1+A1ČSN EN 1434-1+A1 Tato evropská norma stanovuje obecné požadavky a platí pro !měřidla přenosu teplené energie". !Měřidla přenosu teplené energie " jsou přístroje určené pro měření en
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13757-6 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 6: Lokální sběrnice 
Katalogové číslo:  99525
ČSN EN 13757-6 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 6: Lokální sběrnice
ČSN EN 13757-6ČSN EN 13757-6 This European Standard specifies the physical layer parameters of a local meter readout system ("Local Bus") for the communication with and the readout of a single mete
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1434-4+A1 - Měřidla tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu 
Katalogové číslo:  507549
ČSN EN 1434-4+A1 - Měřidla tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu
ČSN EN 1434-4+A1ČSN EN 1434-4+A1 This European Standard specifies pattern approval tests for !thermal energy meters". !Thermal energy meters" are instruments intended for measuring the energy which
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 13757-2 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 2: Komunikace pomocí kabelové sběrnice M-Bus 
Katalogové číslo:  505335
ČSN EN 13757-2 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 2: Komunikace pomocí kabelové sběrnice M-Bus
ČSN EN 13757-2ČSN EN 13757-2 This European Standard is applicable to the physical and link layer parameters of baseband communication over twisted pair (M Bus) for meter communication systems. It
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13757-4 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 4: Bezdrátová komunikace M-Bus 
Katalogové číslo:  508079
ČSN EN 13757-4 - Komunikační systémy pro měřidla - Část 4: Bezdrátová komunikace M-Bus
ČSN EN 13757-4ČSN EN 13757-4 This document specifies the requirements of parameters for the physical and the link layer for systems using radio to remotely read meters. The primary focus is to use
Cena:  803,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
2500 Všeobecně2501 Ověřování měřidel a měřicích zařízení všeobecně2502 Ověřování konkrétních měřidel a měřicích zařízení2509 Příslušenství měřicích přístrojů a registrační papíry2510 Délková měřidla2511 Délková měřidla2512 Hmatadla, posuvky apod.2514 Mikrometrická měřidla2516 Úhloměry, tloušťkoměry, spároměry a drátoměry2518 Číselníkové úchylkoměry a příslušenství2519 Měřidla pro měření přesnosti obráběcích strojů2520 Souřadnicové měřící stroje2523 Přístroje na měření geometrických vlastností povrchu2531 Mezní kalibry pro průměry a délkové rozměry2532 Mezní a porovnávací kalibry2533 Základní měrky a příslušenství, kuželové kalibry a kontrolní trny2535 Kalibry na drážkové hřídele a náboje a měřidla tvarová2537 Sinusová pravítka, nožová pravítka, úhelníky nožové2538 Šablony poloměrové, tvarové a jiné2540 Závitové kalibry pro lícování metrického závitu ISO2541 Mezní kalibry na závity2542 Mezní kalibry na závity2543 Mezní kalibry na závity2546 Ostatní závitová měřidla2547 Přístroje a zařízení k měření ozubení2551 Rýsovací a kontrolní nářadí2553 Rýsovací a kontrolní nářadí2555 Rýsovací a kontrolní nářadí2557 Vodováhy, olovnice, úhlová zrcátka2561 Stroje a zařízení pro měření plochy a délky2570 Tlakoměry, všeobecně a součásti2572 Tlakoměry2574 Analyzační zařízení2575 Měření objemu2576 Měření objemové hmotnosti a hustoty2577 Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech2578 Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů2579 Viskozimetry2580 Teploměry všeobecně, součásti2581 Skleněné teploměry kapalinové2582 Teploměry tlakové, s kontakty a pro transformátory2583 Teploměry termočlánkové a odporové2585 Měření tepla a indikátory pro rozdělování topných nákladů2591 Defektoskopy2593 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech2596 Kontrolní síta apod.
26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat