Sponzorovaný odkaz

2583 Teploměry termočlánkové a odporové

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 50446 - Sestavy přímých termočlánků s kovovou nebo keramickou ochrannou trubkou a příslušenstvím 
Katalogové číslo:  78842
ČSN EN 50446 - Sestavy přímých termočlánků s kovovou nebo keramickou ochrannou trubkou a příslušenstvím
ČSN EN 50446ČSN EN 50446 Norma ČSN EN 50446 platí pro přímé termočlánky pro jmenovitou úroveň tlaku PN 1, které jsou vyrobeny z normalizovaných částí (přípojná hlava, ochranná trubka a termočlánek
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60584-1 ed. 2 - Termoelektrické články - Část 1: Údaje napětí a tolerance 
Katalogové číslo:  95282
ČSN EN 60584-1 ed. 2 - Termoelektrické články - Část 1: Údaje napětí a tolerance
ČSN EN 60584-1 ed. 2ČSN EN 60584-1 ed. 2 Tato část souboru norem specifikuje referenční funkce a tolerance pro termočlánky typu R, S, B, J, T, E, K, N, C a A.. Teploty jsou vyjádřeny ve stupních
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13486 - Přístroje pro záznam teploty a teploměry pro přepravu, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny - Periodické ověřování 
Katalogové číslo:  66372
ČSN EN 13486 - Přístroje pro záznam teploty a teploměry pro přepravu, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny - Periodické ověřování
ČSN EN 13486ČSN EN 13486 Tento evropská norma stanovuje postup ověřování přístrojů pro záznam teploty a teploměrů pro měření teploty vzduchu a výrobků, které jsou určeny k vybavení prostředků pou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12830 - Přístroje pro záznam teploty při přepravě, skladování a distribuci teplotně citlivého zboží - Zkoušky, provedení, použitelnost 
Katalogové číslo:  508246
ČSN EN 12830 - Přístroje pro záznam teploty při přepravě, skladování a distribuci teplotně citlivého zboží - Zkoušky, provedení, použitelnost
ČSN EN 12830ČSN EN 12830 Tento dokument stanovuje technické a funkční vlastnosti záznamníků teploty použitých při přepravě, skladování a distribuci zboží, které je citlivé na teplotu, mezi -80 °C
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 13485 - Teploměry pro měření teploty vzduchu a výrobků při přepravě, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny - Zkoušky, provedení, použitelnost 
Katalogové číslo:  66373
ČSN EN 13485 - Teploměry pro měření teploty vzduchu a výrobků při přepravě, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny - Zkoušky, provedení, použitelnost
ČSN EN 13485ČSN EN 13485 Tato evropská norma stanovuje technické a funkční vlastnosti pro všechny typy teploměrů (elektronické, mechanické, atd.) pro vybavení prostředků používaných pro přepravu,
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50212 - Konektory pro termoelektrické snímače 
Katalogové číslo:  51621
ČSN EN 50212 - Konektory pro termoelektrické snímače
ČSN EN 50212ČSN EN 50212 Předmět této normy je určen sestavením, povahou materiálů, výrobními zkouškami a termoelektrickým chováním konektorů pro snímače používající termoelektrické články dle HD
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60751 - Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory 
Katalogové číslo:  95579
ČSN EN 60751 - Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory
ČSN EN 60751ČSN EN 60751 Tato norma specifikuje požadavky a vztahy závislosti odporu na teplotě pro průmyslové platinové odporové teplotní senzory, jejichž elektrický odpor je definován jako funkce
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60584-3 - Termoelektrické články - Část 3: Prodlužovací a kompenzační vedení - Systém tolerancí a značení 
Katalogové číslo:  81736
ČSN EN 60584-3 - Termoelektrické články - Část 3: Prodlužovací a kompenzační vedení - Systém tolerancí a značení
ČSN EN 60584-3ČSN EN 60584-3 Tato část souboru norem stanoví výrobní tolerance pro prodlužovací a kompenzační vedení (s výjimkou vedení s minerální izolací) poskytované přímo uživatelům ve výrobníc
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61515 ed. 2 - Termočlánky a kabely termočlánků s minerální izolací a kovovým pláštěm 
Katalogové číslo:  501717
ČSN EN 61515 ed. 2 - Termočlánky a kabely termočlánků s minerální izolací a kovovým pláštěm
ČSN EN 61515 ed. 2ČSN EN 61515 ed. 2 Tato norma stanoví požadavky pro termočlánky a kabely termočlánků s minerální izolací a kovovým pláštěm s jedním, dvěma nebo třemi páry termočlánkových vodičů,
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
2500 Všeobecně2501 Ověřování měřidel a měřicích zařízení všeobecně2502 Ověřování konkrétních měřidel a měřicích zařízení2509 Příslušenství měřicích přístrojů a registrační papíry2510 Délková měřidla2511 Délková měřidla2512 Hmatadla, posuvky apod.2514 Mikrometrická měřidla2516 Úhloměry, tloušťkoměry, spároměry a drátoměry2518 Číselníkové úchylkoměry a příslušenství2519 Měřidla pro měření přesnosti obráběcích strojů2520 Souřadnicové měřící stroje2523 Přístroje na měření geometrických vlastností povrchu2531 Mezní kalibry pro průměry a délkové rozměry2532 Mezní a porovnávací kalibry2533 Základní měrky a příslušenství, kuželové kalibry a kontrolní trny2535 Kalibry na drážkové hřídele a náboje a měřidla tvarová2537 Sinusová pravítka, nožová pravítka, úhelníky nožové2538 Šablony poloměrové, tvarové a jiné2540 Závitové kalibry pro lícování metrického závitu ISO2541 Mezní kalibry na závity2542 Mezní kalibry na závity2543 Mezní kalibry na závity2546 Ostatní závitová měřidla2547 Přístroje a zařízení k měření ozubení2551 Rýsovací a kontrolní nářadí2553 Rýsovací a kontrolní nářadí2555 Rýsovací a kontrolní nářadí2557 Vodováhy, olovnice, úhlová zrcátka2561 Stroje a zařízení pro měření plochy a délky2570 Tlakoměry, všeobecně a součásti2572 Tlakoměry2574 Analyzační zařízení2575 Měření objemu2576 Měření objemové hmotnosti a hustoty2577 Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech2578 Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů2579 Viskozimetry2580 Teploměry všeobecně, součásti2581 Skleněné teploměry kapalinové2582 Teploměry tlakové, s kontakty a pro transformátory2583 Teploměry termočlánkové a odporové2585 Měření tepla a indikátory pro rozdělování topných nákladů2591 Defektoskopy2593 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech2596 Kontrolní síta apod.
26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat