Sponzorovaný odkaz

58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 12966-3 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH) 
Katalogové číslo:  501640
ČSN EN ISO 12966-3 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH)
ČSN EN ISO 12966-3ČSN EN ISO 12966-3 Tato část ISO 12966 specifikuje metodu rychlé transesterifikace tuků a olejů pomocí bazické katalýzy s použitím hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH), pro přípravu
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 11178 - Badyán (Illicium verum Hook.f.) - Specifikace 
Katalogové číslo:  50738
ČSN ISO 11178 - Badyán (Illicium verum Hook.f.) - Specifikace
ČSN ISO 11178ČSN ISO 11178 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11178:1995. Mezinárodní norma ISO 11178:1995 má status české technické normy. Tato norma specifikuje požadavky na suše
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 29822 - Rostlinné tuky a oleje - Izometrické diacylglyceroly - Stanovení poměrného množství 1,2- a 1,3-diacylglycerolů 
Katalogové číslo:  95717
ČSN EN ISO 29822 - Rostlinné tuky a oleje - Izometrické diacylglyceroly - Stanovení poměrného množství 1,2- a 1,3-diacylglycerolů
ČSN EN ISO 29822ĆSN EN ISO 29822 This International Standard specifies the determination of the degree of isomerization of diacylglycerols in vegetable fats and oils. 1,2-Diacylglycerols are transf
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 8455+Amd. 1 - Zelená káva - Směrnice pro skladování a přepravu 
Katalogové číslo:  99306
ČSN ISO 8455+Amd. 1 - Zelená káva - Směrnice pro skladování a přepravu
ČSN ISO 8455+Amd. 1ČSN ISO 8455+Amd. 1 Tato mezinárodní norma poskytuje vodítka pro podmínky, jejichž cílem je minimalizovat zamoření, kontaminaci a zhoršení kvality zelené kávy (také známo jako su
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7928-2 - Saturejka - Specifikace - Část 2: Saturejka zahradní (Satureja hortensis Linnaeus) 
Katalogové číslo:  56370
ČSN ISO 7928-2 - Saturejka - Specifikace - Část 2: Saturejka zahradní (Satureja hortensis Linnaeus)
ČSN ISO 7928-2ČSN ISO 7928-2 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7928-2:1991. Mezinárodní norma ISO 7928-2:1991 má status české technické normy. (ČSN) ISO sestává z těchto částí: Čá
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 1108 - Koření. Stanovení netěkavého étherového extraktu 
Katalogové číslo:  17748
ČSN ISO 1108 - Koření. Stanovení netěkavého étherového extraktu
ČSN ISO 1108ČSN ISO 1108 Norma obsahuje ISO 1108:1980. Metodu lze použít pro většinu koření. Vzhledem k velkému počtu a rozmanitosti těchto produktů může být ve zvláštních případech zapotřebí tu
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 1208 - Koření. Stanovení nečistot 
Katalogové číslo:  16065
ČSN ISO 1208 - Koření. Stanovení nečistot
ČSN ISO 1208
Cena:  95,- Kč
ČSN 58 0310 - Mlékárenské máslo - Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  58458
ČSN 58 0310 - Mlékárenské máslo - Společná ustanovení
ČSN 58 0310ČSN 58 0310 Tato norma stanoví požadavky na jakost mlékárenského másla určeného pro přímou spotřebu i na další zpracování.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14107 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu fosforu emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP) 
Katalogové číslo:  71779
ČSN EN 14107 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu fosforu emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP)
ČSN EN 14107ČSN EN 14107 Tato evropská norma specifikuje stanovení obsahu fosforu v methylesterech mastných kyselin, dále označovaných jako FAME, v rozsahu od 4 mg/kg do 20 mg/kg metodou emisní s
Cena:  171,- Kč
ČSN 58 0110 - Metody zkoušení koření 
Katalogové číslo:  04599
ČSN 58 0110 - Metody zkoušení koření
ČSN 58 0110
Cena:  358,- Kč
ČSN 58 0112 - Metody zkoušení čaje 
Katalogové číslo:  04601
ČSN 58 0112 - Metody zkoušení čaje
ČSN 58 0112
Cena:  347,- Kč
ČSN 58 0170-3 - Metódy skúšania majonéz. Stanovenie hmotnosti obsahu spotrebiteľského balenia 
Katalogové číslo:  29578
ČSN 58 0170-3 - Metódy skúšania majonéz. Stanovenie hmotnosti obsahu spotrebiteľského balenia
ČSN 58 0170-3ČSN 58 0170-3 Část 3 normy určuje zkušební metodu pro stanovení hmotnosti obsahu spotřebitelského balení. Všeobecná ustanovení jsou uvedena v ČSN 58 0170 část 1. Stručná jednolistov
Cena:  34,- Kč
ČSN 58 1361 - Metody zkoušení hořčice 
Katalogové číslo:  04615
ČSN 58 1361 - Metody zkoušení hořčice
ČSN 58 1361
Cena:  232,- Kč
ČSN 58 0703-1 - Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 1: Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  54254
ČSN 58 0703-1 - Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 58 0703-1ČSN 58 0703-1 Tato první část normy obsahuje všeobecná ustanovení platná pro všechny ostatní části ČSN 58 0703. Další části této normy určují metody stanovení hodnot jakostních znak
Cena:  73,- Kč
ČSN 58 0703-6 - Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 6: Stanovení tuku 
Katalogové číslo:  54258
ČSN 58 0703-6 - Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 6: Stanovení tuku
ČSN 58 0703-6ČSN 58 0703-6 Tato šestá část normy slouží ke stanovení tuku u dehydratovaných výrobků: Metoda A - Stanovení tuku podle Soxhleta (referenční metoda), Metoda B - Stanovení tuku butyr
Cena:  95,- Kč
ČSN 58 0703-8 - Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 8: Stanovení amoniakového dusíku 
Katalogové číslo:  55125
ČSN 58 0703-8 - Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 8: Stanovení amoniakového dusíku
ČSN 58 0703-8ČSN 58 0703-8 Touto metodou v osmé části normy se stanoví amoniakový dusík u ochucovadel orientační metoda. Všeobecná ustanovení platná pro tuto část normy jsou obsažena v ČSN 58 07
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1576 - Čaj. Stanovení popela rozpustného a nerozpustného ve vodě 
Katalogové číslo:  20252
ČSN ISO 1576 - Čaj. Stanovení popela rozpustného a nerozpustného ve vodě
ČSN ISO 1576ČSN ISO 1576 Tato norma určuje metodu pro stanovení popela rozpusného a nerozpustného ve vodě v čaji.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1572 - Čaj. Příprava mletého vzorku o známém obsahu sušiny 
Katalogové číslo:  20315
ČSN ISO 1572 - Čaj. Příprava mletého vzorku o známém obsahu sušiny
ČSN ISO 1572ČSN ISO 1572 Tato norma specifikuje metodu pro přípravu mletého vzorku čaje a stanovení obsahu sušiny pro účely analytických stanovení, jejichž výsledky se vyjadřují vztaženy na suši
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7514 - Instantní čaj v pevném stavu. Stanovení celkového popela 
Katalogové číslo:  20321
ČSN ISO 7514 - Instantní čaj v pevném stavu. Stanovení celkového popela
ČSN ISO 7514ČSN ISO 7514 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení celkového popela v instantním čaji v pevném stavu.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 11027 - Pepř a oleoresiny pepře. Stanovení obsahu piperinu. Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie 
Katalogové číslo:  20481
ČSN ISO 11027 - Pepř a oleoresiny pepře. Stanovení obsahu piperinu. Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
ČSN ISO 11027ČSN ISO 11027 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení celkového obsahu piperinu v pepři černém (Piper nigrum Linnaeus), celém nebo mletém, a v jeho extraktech (oleoresine
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 5555 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Odběr vzorků 
Katalogové číslo:  64416
ČSN EN ISO 5555 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Odběr vzorků
ČSN EN ISO 5555
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 12966-2 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin 
Katalogové číslo:  503580
ČSN EN ISO 12966-2 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin
ČSN EN ISO 12966-2ČSN EN ISO 12966-2 Tato norma specifikuje metodu přípravy methylesterů mastných kyselin. Zahrnuje metody pro přípravu methylesterů mastných kyselin z živočišných a rostlinnýc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8534 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu vody - Metoda Karl Fischera (za nepřítomnosti pyridinu) 
Katalogové číslo:  502488
ČSN EN ISO 8534 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu vody - Metoda Karl Fischera (za nepřítomnosti pyridinu)
ČSN EN ISO 8534ČSN EN ISO 8534 This document specifies a method for the determination of the water content of animal and vegetable fats and oils (hereinafter referred to as fats) using Karl Fischer
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 6884 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení popela 
Katalogové číslo:  512269
ČSN ISO 6884 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení popela
ČSN ISO 6884ČSN EN ISO 6884 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení popela použitelnou pro všechny živočišné a rostlinné tuky a oleje včetně kyselých olejů.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14105 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu volného a celkového glycerolu a mono-, di- a triglyceridů 
Katalogové číslo:  512858
ČSN EN 14105 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu volného a celkového glycerolu a mono-, di- a triglyceridů
ČSN EN 14105ČSN EN 14105 Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení obsahu volného glycerolu a reziduálních mono-, di- a triglyceridů v methyl esterech mastných kyselin (FAME). Celkový obsah g
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 5564 - Pepř černý a bílý, celý nebo mletý. Stanovení obsahu piperinu. Spektrofotometrická metoda 
Katalogové číslo:  17730
ČSN ISO 5564 - Pepř černý a bílý, celý nebo mletý. Stanovení obsahu piperinu. Spektrofotometrická metoda
ČSN ISO 5564ČSN ISO 5564 Norma obsahuje ISO 5564:1982. Metoda popsaná v této normě je založena na mnoha mezinárodních zkouškách, prováděných ve spolupráci po dlouhou dobu. Metoda vyhledává optim
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 3588 - Koření. Stanovení stupně jemnosti mletí. Metoda ručního prosévání (Referenční metoda) 
Katalogové číslo:  17750
ČSN ISO 3588 - Koření. Stanovení stupně jemnosti mletí. Metoda ručního prosévání (Referenční metoda)
ČSN ISO 3588ČSN ISO 3588 Norma obsahuje ISO 3588:1977. Norma specifikuje referenční metodu pro stanovení stupně jemnosti mletí koření ručním proséváním, umožňující klasifikaci velikostí částic v
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 662 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení vlhkosti a těkavých látek 
Katalogové číslo:  500820
ČSN EN ISO 662 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení vlhkosti a těkavých látek
ČSN EN ISO 662ČSN EN ISO 662 This International Standard specifies two methods for the determination, by drying, of the moisture and volatile matter content of animal or vegetable fats and oils:
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat