Sponzorovaný odkaz

5888 Metody zkoušení tuků a olejů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14112 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test) 
Katalogové číslo:  501357
ČSN EN 14112 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test)
ČSN EN 14112ČSN EN 14112 This European Standard specifies a method for the determination of the oxidation stability of fatty acid methyl esters (FAME) at 110 °C, by means of measuring the inducti
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 29822 - Rostlinné tuky a oleje - Izometrické diacylglyceroly - Stanovení poměrného množství 1,2- a 1,3-diacylglycerolů 
Katalogové číslo:  95717
ČSN EN ISO 29822 - Rostlinné tuky a oleje - Izometrické diacylglyceroly - Stanovení poměrného množství 1,2- a 1,3-diacylglycerolů
ČSN EN ISO 29822ĆSN EN ISO 29822 This International Standard specifies the determination of the degree of isomerization of diacylglycerols in vegetable fats and oils. 1,2-Diacylglycerols are transf
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14107 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu fosforu emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP) 
Katalogové číslo:  71779
ČSN EN 14107 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu fosforu emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP)
ČSN EN 14107ČSN EN 14107 Tato evropská norma specifikuje stanovení obsahu fosforu v methylesterech mastných kyselin, dále označovaných jako FAME, v rozsahu od 4 mg/kg do 20 mg/kg metodou emisní s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 662 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení vlhkosti a těkavých látek 
Katalogové číslo:  500820
ČSN EN ISO 662 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení vlhkosti a těkavých látek
ČSN EN ISO 662ČSN EN ISO 662 This International Standard specifies two methods for the determination, by drying, of the moisture and volatile matter content of animal or vegetable fats and oils:
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12228-1 - Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 1: Živočišné a rostlinné tuky a oleje 
Katalogové číslo:  96976
ČSN EN ISO 12228-1 - Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 1: Živočišné a rostlinné tuky a oleje
ČSN EN ISO 12228-1ČSN EN ISO 12228-1 Tato část ISO 12228 specifikuje postup pro stanovení obsahu a složení sterolů v živočišných a rostlinných tucích a olejích plynovou chromatografií. Nicméně stan
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14108 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu sodíku atomovou absorpční spektrometrií 
Katalogové číslo:  71780
ČSN EN 14108 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu sodíku atomovou absorpční spektrometrií
ČSN EN 14108ČSN EN 14108 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení obsahů sodíku, které jsou vyšší nebo rovny než 1 mg/kg. Obsah sodíku ve vzorku je přímo stanoven plamenovou atomovou abso
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10539 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení alkality 
Katalogové číslo:  65146
ČSN EN ISO 10539 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení alkality
ČSN EN ISO 10539
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14104 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení čísla kyselosti 
Katalogové číslo:  71335
ČSN EN 14104 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení čísla kyselosti
ČSN EN 14104ČSN EN 14104 Tato evropská norma specifikuje titrační metodu pro stanovení čísla kyselosti ve světle zbarvených methylesterech mastných kyselin, dále označovaných jako FAME. Umožňuje
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14109 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu draslíku atomovou absorpční spektrometrií 
Katalogové číslo:  71781
ČSN EN 14109 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu draslíku atomovou absorpční spektrometrií
ČSN EN 14109ČSN EN 14109 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení obsahů draslíku, které jsou vyšší nebo rovny než 0,5 mg/kg. Obsah draslíku ve vzorku je přímo stanoven plamenovou atomovo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 12873 - Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu vosku kapilární plynovou chromatografií 
Katalogové číslo:  95719
ČSN EN ISO 12873 - Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu vosku kapilární plynovou chromatografií
ČSN EN ISO 12873ĆSN EN ISO 12873 This International Standard specifies the determination of the wax content, as a mass fraction expressed in milligrams per kilogram, of olive oils and olive-pomace
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12228-2 - Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 2: Olivový olej a olej z olivových výlisků 
Katalogové číslo:  96639
ČSN EN ISO 12228-2 - Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 2: Olivový olej a olej z olivových výlisků
ČSN EN ISO 12228-2ČSN EN ISO 12228-2 This part of ISO 12228 specifies a procedure for the gas chromatographic determination of the contents and composition of sterols and triterpene dialcohols in o
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 6883 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení konvenční objemové hmotnosti (ve vzduchu) 
Katalogové číslo:  502489
ČSN EN ISO 6883 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení konvenční objemové hmotnosti (ve vzduchu)
ČSN EN ISO 6883ČSN EN ISO 6883 This document specifies a method for the determination of the conventional mass per volume ("litre weight in air") of animal and vegetable fats and oils (hereinafte
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15774 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu kadmia elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií 
Katalogové číslo:  502681
ČSN EN ISO 15774 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu kadmia elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií
ČSN EN ISO 15774ČSN EN ISO 15774 This document describes a method for the determination of trace amounts (micrograms per kilogram) of cadmium in all types of crude or refined edible oils and fats.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14110 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu methanolu 
Katalogové číslo:  508888
ČSN EN 14110 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu methanolu
ČSN EN 14110ČSN EN 14110 Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení obsahu methanolu v methylesterech mastných kyselin (FAME) používaných jako dieselové palivo a palivo pro vytápění domácností
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12872 - Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu 2-glycerol monopalmitátu 
Katalogové číslo:  95721
ČSN EN ISO 12872 - Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu 2-glycerol monopalmitátu
ČSN EN ISO 12872ĆSN EN ISO 12872 This International Standard specifies a procedure for the determination of the content, as a percentage mass fraction, of 2-glyceryl monopalmitate in olive oils and
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 29841 - Rostlinné tuky a oleje - Stanovení produktů rozkladu chlorofylu a, a' (feofytiny a, a' a pyrofeofytiny) 
Katalogové číslo:  95720
ČSN EN ISO 29841 - Rostlinné tuky a oleje - Stanovení produktů rozkladu chlorofylu a, a' (feofytiny a, a' a pyrofeofytiny)
ČSN EN ISO 29841ČSN EN ISO 29841 This International Standard specifies a procedure for the determination of the degradation products pheophytin a, a' and pyropheophytin a of chlorophylls. The metho
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14106 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu volného glycerolu 
Katalogové číslo:  71337
ČSN EN 14106 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu volného glycerolu
ČSN EN 14106ČSN EN 14106 Tato evropská norma specifikuje metodu plynové chromatografie pro stanovení obsahu volného glycerolu v methylesterech mastných kyselin (FAME) v rozmezí od 0,005 % do 0,07
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14111 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení jodového čísla 
Katalogové číslo:  71783
ČSN EN 14111 - Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení jodového čísla
ČSN EN 14111ČSN EN 14111 Tato evropská norma specifikuje titrační metodu pro stanovení jodového čísla v methylesterech mastných kyselin, označovaných jako FAME.
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat