Sponzorovaný odkaz

5804 Čaj

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 1576 - Čaj. Stanovení popela rozpustného a nerozpustného ve vodě 
Katalogové číslo:  20252
ČSN ISO 1576 - Čaj. Stanovení popela rozpustného a nerozpustného ve vodě
ČSN ISO 1576ČSN ISO 1576 Tato norma určuje metodu pro stanovení popela rozpusného a nerozpustného ve vodě v čaji.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1572 - Čaj. Příprava mletého vzorku o známém obsahu sušiny 
Katalogové číslo:  20315
ČSN ISO 1572 - Čaj. Příprava mletého vzorku o známém obsahu sušiny
ČSN ISO 1572ČSN ISO 1572 Tato norma specifikuje metodu pro přípravu mletého vzorku čaje a stanovení obsahu sušiny pro účely analytických stanovení, jejichž výsledky se vyjadřují vztaženy na suši
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7514 - Instantní čaj v pevném stavu. Stanovení celkového popela 
Katalogové číslo:  20321
ČSN ISO 7514 - Instantní čaj v pevném stavu. Stanovení celkového popela
ČSN ISO 7514ČSN ISO 7514 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení celkového popela v instantním čaji v pevném stavu.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1578 - Čaj. Stanovení alkality popela rozpustného ve vodě 
Katalogové číslo:  20253
ČSN ISO 1578 - Čaj. Stanovení alkality popela rozpustného ve vodě
ČSN ISO 1578ČSN ISO 1578 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení alkality popela rozpustného ve vodě v čaji.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1573 - Čaj. Stanovení ztráty hmotnosti při 103 °C 
Katalogové číslo:  20478
ČSN ISO 1573 - Čaj. Stanovení ztráty hmotnosti při 103 °C
ČSN ISO 1573ČSN ISO 1573 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení ztráty hmotnosti čaje zahříváním při 103 °C za přítomnosti vzduchu.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 3103 - Čaj - Příprava nálevu pro senzorické hodnocení 
Katalogové číslo:  26231
ČSN ISO 3103 - Čaj - Příprava nálevu pro senzorické hodnocení
ČSN ISO 3103ČSN ISO 3103 Norma je identická s ISO 3103:1980. Norma udává způsob přípravy čajového nálevu spařením listů senzorické hodnocení. Stručná norma definuje i přístroje, používané k příp
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7516 - Instantní čaj v pevném stavu. Odběr vzorků 
Katalogové číslo:  20254
ČSN ISO 7516 - Instantní čaj v pevném stavu. Odběr vzorků
ČSN ISO 7516ČSN ISO 7516 Tato norma specifikuje metody odběru vzorků instantního čaje v pevném stavu (dále uváděno jako "instantní čaj"). Vztahuje se na odběr vzorků z obalů všech velikostí. Jed
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 9768 - Čaj. Stanovení vodného extraktu 
Katalogové číslo:  20480
ČSN ISO 9768 - Čaj. Stanovení vodného extraktu
ČSN ISO 9768ČSN ISO 9768 Tato norma specifikuje metodu stanovení vodného extraktu z čaje.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1575 - Čaj. Stanovení celkového popela 
Katalogové číslo:  20316
ČSN ISO 1575 - Čaj. Stanovení celkového popela
ČSN ISO 1575ČSN ISO 1575 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení celkového popela v čaji.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6770 - Instantní čaj. Stanovení měrné hustoty volně sypaného čaje a čaje sklepaného 
Katalogové číslo:  20319
ČSN ISO 6770 - Instantní čaj. Stanovení měrné hustoty volně sypaného čaje a čaje sklepaného
ČSN ISO 6770ČSN ISO 6770 Tato norma specifikuje dvě metody pro stanovení měrné hustoty instantního čaje: a) měrná hustota volně sypaného čaje (část jedna); b) měrná hustota čaje sklepaného (čás
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 6078 - Čaj černý - Slovník 
Katalogové číslo:  26002
ČSN ISO 6078 - Čaj černý - Slovník
ČSN ISO 6078ČSN ISO 6078 Norma je identická s ISO 6078:1982. V normě je uveden seznam termínů a definic používaných v technologii a úpravě černého čaje pro obchod, zejména jeho posuzování a vyho
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 1839 - Čaj. Odběr vzorků 
Katalogové číslo:  20318
ČSN ISO 1839 - Čaj. Odběr vzorků
ČSN ISO 1839ČSN ISO 1839 Tato norma stanovuje metody odběru vzorků čaje. Vztahuje se na odběr vzorků z obalů všech velikostí.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1577 - Čaj. Stanovení popela nerozpustného v kyselině 
Katalogové číslo:  20317
ČSN ISO 1577 - Čaj. Stanovení popela nerozpustného v kyselině
ČSN ISO 1577ČSN ISO 1577 Tato norma určuje metodu pro stanovení obsahu popela nerozpustného v kyselině v čaji.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7513 - Instantní čaj v pevném stavu. Stanovení obsahu vlhkosti (ztráty hmotnosti při 103 °C) 
Katalogové číslo:  20320
ČSN ISO 7513 - Instantní čaj v pevném stavu. Stanovení obsahu vlhkosti (ztráty hmotnosti při 103 °C)
ČSN ISO 7513ČSN ISO 7513 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení obsahu vlhkosti instantního čaje v pevném stavu zahříváním (ztrátu hmotnosti při 103 °C).
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6079 - Instantní čaj v pevném stavu - Specifikace 
Katalogové číslo:  26003
ČSN ISO 6079 - Instantní čaj v pevném stavu - Specifikace
ČSN ISO 6079
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat