Sponzorovaný odkaz

5887 Sypké cereální směsi. Metody zkoušení tuků a olejů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 660 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti 
Katalogové číslo:  97571
ČSN EN ISO 660 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti
ČSN EN ISO 660ČSN EN ISO 660 Tato mezinárodní norma specifikuje tři metody (dvě titrační a jednu potenciometrickou) pro stanovení kyselosti v živočišných a rostlinných tucích a olejích, dále jen tu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5555 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Odběr vzorků 
Katalogové číslo:  64416
ČSN EN ISO 5555 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Odběr vzorků
ČSN EN ISO 5555
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 8534 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu vody - Metoda Karl Fischera (za nepřítomnosti pyridinu) 
Katalogové číslo:  502488
ČSN EN ISO 8534 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu vody - Metoda Karl Fischera (za nepřítomnosti pyridinu)
ČSN EN ISO 8534ČSN EN ISO 8534 This document specifies a method for the determination of the water content of animal and vegetable fats and oils (hereinafter referred to as fats) using Karl Fischer
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12966-3 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH) 
Katalogové číslo:  501640
ČSN EN ISO 12966-3 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH)
ČSN EN ISO 12966-3ČSN EN ISO 12966-3 Tato část ISO 12966 specifikuje metodu rychlé transesterifikace tuků a olejů pomocí bazické katalýzy s použitím hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH), pro přípravu
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 12966-2 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin 
Katalogové číslo:  503580
ČSN EN ISO 12966-2 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin
ČSN EN ISO 12966-2ČSN EN ISO 12966-2 Tato norma specifikuje metodu přípravy methylesterů mastných kyselin. Zahrnuje metody pro přípravu methylesterů mastných kyselin z živočišných a rostlinnýc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 661 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Příprava zkušebního vzorku 
Katalogové číslo:  87417
ČSN EN ISO 661 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Příprava zkušebního vzorku
ČSN EN ISO 661ČSN EN ISO 661 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na přípravu zkušebního vzorku rostlinných nebo živočišných tuků a olejů za účelem analýzy. Metoda není použitelná pro emulz
Cena:  95,- Kč
ČSN 58 8719 - Potraviny - Stanovení příměsí a nečistot v olejnatých semenech určených pro přímou spotřebu 
Katalogové číslo:  77402
ČSN 58 8719 - Potraviny - Stanovení příměsí a nečistot v olejnatých semenech určených pro přímou spotřebu
ČSN 58 8719ČSN 58 8719 Metoda stanovení příměsí a nečistot pro jednotlivé druhy olejnatých semen specifikovaná v této normě byla do této normy převzata z ČSN 46 1011-24 Zkoušení obilovin, luštěni
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 6885 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení anidisinového čísla 
Katalogové číslo:  500147
ČSN EN ISO 6885 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení anidisinového čísla
ČSN EN ISO 6885ČSN EN ISO 6885 This International Standard specifies a method for the determination of the anisidine value in animal and vegetable fats and oils. This is a measure of the amount of
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6886 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test) 
Katalogové číslo:  500414
ČSN EN ISO 6886 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test)
ČSN EN ISO 6886ČSN EN ISO 6886 This International Standard specifies a method for the determination of the oxidative stability of fats and oils under extreme conditions that induce rapid oxidatio
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 18363-2 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 2: Metoda využívající pomalé alkalické transesterifikace a měření 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu 
Katalogové číslo:  506649
ČSN EN ISO 18363-2 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 2: Metoda využívající pomalé alkalické transesterifikace a měření 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu
ČSN EN ISO 18363-2ČSN EN ISO 18363-2 This document specifies a procedure for the parallel determination of glycidol together with 2-MCPD and 3-MCPD present in bound or free form in oils and fats. T
Cena:  358,- Kč
ČSN 58 8760 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení popela 
Katalogové číslo:  17047
ČSN 58 8760 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení popela
ČSN 58 8760
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 935 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení titru 
Katalogové číslo:  18851
ČSN ISO 935 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení titru
ČSN ISO 935ČSN ISO 935 Tato norma specifikuje metodu pro přípravu ve vodě nerozpustných mastných kyselin živočišných a rostlinných tuků a olejů a stanovení jejich bodu tuhnutí, který je smluvně
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 12966-4 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  500739
ČSN EN ISO 12966-4 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie
ČSN EN ISO 12966-4ČSN EN ISO 12966-4 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení methylesterů mastných kyselin (FAMEs), získaných transesterifikací nebo esterifikací z tuků, olejů a mastných kyseli
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9936 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tokoferolu a tokotrienolu metodou HPLC 
Katalogové číslo:  502800
ČSN EN ISO 9936 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tokoferolu a tokotrienolu metodou HPLC
ČSN EN ISO 9936ČSN EN ISO 9936 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení obsahu volných alfa-, beta-, gama- a delta-tokoferolů a tokotrienolů (označovaných souhrnně jako tokoly) v živočiš
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6320 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení indexu lomu 
Katalogové číslo:  503468
ČSN EN ISO 6320 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení indexu lomu
ČSN EN ISO 6320ČSN EN ISO 6320 Tento dokument specifikuje metodu stanovení indexu lomu živočišných a rostlinných tuků a olejů. Mléko a mléčné výrobky (nebo tuk pocházející z mléka a mléčných výrobk
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 3961 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení jodového čísla 
Katalogové číslo:  507008
ČSN EN ISO 3961 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení jodového čísla
ČSN EN ISO 3961ČSN EN ISO 3961 Tato norma specifikuje referenční metodu pro stanovení jodového čísla (běžně v průmyslu známého jako IV) živočišných a rostlinných tuků a olejů, dále zde označovaných
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12966-1 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 1: Směrnice pro moderní plynovou chromatografii methylesterů mastných kyselin 
Katalogové číslo:  97811
ČSN EN ISO 12966-1 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 1: Směrnice pro moderní plynovou chromatografii methylesterů mastných kyselin
ČSN EN ISO 12966-1ČSN EN ISO 12966-1 Tato část ISO 12966 poskytuje přehled o stanovení volných a vázaných mastných kyselin, v živočišných a rostlinných tucích a olejích plynovou chromatografií s je
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat