Sponzorovaný odkaz

11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 4412-1 - Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 1: Čerpadla 
Katalogové číslo:  17670
ČSN ISO 4412-1 - Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 1: Čerpadla
ČSN ISO 4412-1ČSN ISO 4412-1 Tato část normy ČSN ISO 4412 stanovuje zkušební postupy založené na ISO 2204 pro určení hladin akustického výkonu hydraulických čerpadel za vymezených podmínek instal
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16644 - Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla s jmenovitým příkonem menším než 200 W pro tepelné soustavy a pro soustavy pro ohřev vody v domácnostech - Zkušební předpis (vibrační akustika) pro měření hluku přenášeného konstrukcemi a tekutinami 
Katalogové číslo:  97694
ČSN EN 16644 - Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla s jmenovitým příkonem menším než 200 W pro tepelné soustavy a pro soustavy pro ohřev vody v domácnostech - Zkušební předpis (vibrační akustika) pro měření hluku přenášeného konstrukcemi a tekutinami
ČSN EN 16644ČSN EN 16644 Tato evropská norma stanoví zkušební předpis pro vibračně-akustickou charakteristiku bezucpávkových oběhových čerpadel s tělesem čerpadla s jmenovitým příkonem P1
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 3069 - Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem - Rozměry těsnicích prostorů pro mechanické a stlačované ucpávky 
Katalogové číslo:  64398
ČSN ISO 3069 - Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem - Rozměry těsnicích prostorů pro mechanické a stlačované ucpávky
ČSN ISO 3069ČSN ISO 3069 Předmětem normy je stanovení rozměrů těsnicích prostorů pro mechanické ucpávky a pro stlačované ucpávky, určené k použití u horizontálních čerpadel s axiálním vstupem v
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9905 OPRAVA 2 - Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída I 
Katalogové číslo:  75807
ČSN ISO 9905 OPRAVA 2 - Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída I
ČSN ISO 9905 OPRAVA 2
Cena:  0,- Kč
ČSN 11 0011 - Čerpadla - Ruční čerpadla - Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  65488
ČSN 11 0011 - Čerpadla - Ruční čerpadla - Všeobecná ustanovení
ČSN 11 0011ČSN 11 0011 Norma platí pro všechny druhy ručních čerpadel, zejména pro čerpadla stojanová, pístová, membránová a křídlová, s výjimkou ručních čerpadel určených pro zvláštní použití. S
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 5199 - Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída II 
Katalogové číslo:  66599
ČSN EN ISO 5199 - Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída II
ČSN EN ISO 5199ČSN EN ISO 5199 Předmětem normy je stanovení technických požadavků pro jednostupňová a vícestupňová odstředivá čerpadla horizontální nebo vertikální konstrukce. Norma obsahuje rovn
Cena:  545,- Kč
ČSN 11 8000 - Priemyselné mazacie zariadenia. Mazacie systémy. Termíny a definície 
Katalogové číslo:  24928
ČSN 11 8000 - Priemyselné mazacie zariadenia. Mazacie systémy. Termíny a definície
ČSN 11 8000ČSN 11 8000 V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 5838-86. Termíny a definice jsou rozděleny do 8 skupin. V české, slovenské a ruské řeči je uvedeno celkem 94 hesel. Definice jso
Cena:  347,- Kč
ČSN 11 9002 - Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Označovanie, balenie, doprava a skladovanie 
Katalogové číslo:  24934
ČSN 11 9002 - Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Označovanie, balenie, doprava a skladovanie
ČSN 11 9002ČSN 11 9002 Touto normou se zavádí ST SEV 3586-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje jeden článek. Norma platí pro hydrostatické a pneumos
Cena:  171,- Kč
ČSN 11 9007 - Hydrostatické mechanismy. Všeobecné technické požadavky 
Katalogové číslo:  24937
ČSN 11 9007 - Hydrostatické mechanismy. Všeobecné technické požadavky
ČSN 11 9007ČSN 11 9007 Norma platí pro hydrostatické mechanismy a jejich prvky, ve kterých se používají minerální oleje nebo jiné kapaliny s podobnými vlastnostmi. Musí se používat současně s ČS
Cena:  73,- Kč
ČSN 11 9129 - Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Posúvačové rozvádzače. Metódy skúšania 
Katalogové číslo:  24951
ČSN 11 9129 - Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Posúvačové rozvádzače. Metódy skúšania
ČSN 11 9129ČSN 11 9129 Touto normou se zavádí ST SEV 3061-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje o jeden článek. Norma RVHP platí pro posouvačové rozv
Cena:  95,- Kč
ČSN 11 9312 - Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Axiální pístové hydrostatické generátory a motory pro tlaky pn 16, 32 a 40 MPa. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  24964
ČSN 11 9312 - Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Axiální pístové hydrostatické generátory a motory pro tlaky pn 16, 32 a 40 MPa. Technické požadavky
ČSN 11 9312ČSN 11 9312 Touto normou se zavádí ST SEV 2577-80 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje o jeden článek. Norma RVHP platí pro pístové hydrosta
Cena:  95,- Kč
ČSN 11 0033 ZMĚNA Z2 - Strojní čerpadla - zkoušení. Třída C 
Katalogové číslo:  60427
ČSN 11 0033 ZMĚNA Z2 - Strojní čerpadla - zkoušení. Třída C
ČSN 11 0033 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 1829-2 - Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Hadice, hadicová vedení a přípojky 
Katalogové číslo:  82068
ČSN EN 1829-2 - Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Hadice, hadicová vedení a přípojky
ČSN EN 1829-2ČSN EN 1829-2 Tato evropská norma platí pro hadice, hadicová vedení a přípojky určené k používání na strojích pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem, uvedených v předmětu normy prEN
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12162+A1 - Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky 
Katalogové číslo:  84577
ČSN EN 12162+A1 - Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky
ČSN EN 12162+A1ČSN EN 12162+A1 Tato norma stanoví postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky týkající se součástí namáhaných tlakem u všech typů kapalinových čerpadel, včetně jakéhokoliv po
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16297-1 - Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy pro zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) 
Katalogové číslo:  92973
ČSN EN 16297-1 - Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy pro zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)
ČSN EN 16297-1ČSN EN 16297-1 Tato evropská norma stanoví obecné funkční požadavky a obecné požadavky a postupy zkoušek a výpočtů indexu energetické účinnosti (EEI) bezucpávkových oběhových čerpad
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 734 - Obvodová čerpadla s bočním kanálem PN 40. Jmenovitý pracovní bod, hlavní rozměry, systém označování 
Katalogové číslo:  20060
ČSN EN 734 - Obvodová čerpadla s bočním kanálem PN 40. Jmenovitý pracovní bod, hlavní rozměry, systém označování
ČSN EN 734ČSN EN 734 Tato evropská norma stanoví označování, jmenovité pracovní body a hlavní rozměry pro obvodová čerpadla s bočním kanálem s jmenovitým tlakem PN 40 pro těžké provozy. POZNÁM
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12157 - Hydrodynamická čerpadla - Čerpací jednotky chladicí kapaliny pro obráběcí stroje - Jmenovitý průtok, rozměry 
Katalogové číslo:  58597
ČSN EN 12157 - Hydrodynamická čerpadla - Čerpací jednotky chladicí kapaliny pro obráběcí stroje - Jmenovitý průtok, rozměry
ČSN EN 12157ČSN EN 12157 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12157:1999. Evropská norma EN 12157:1999 má status české technické normy. Norma stanoví rozměrové požadavky na instalaci čer
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 9905 OPRAVA 1 - Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída I 
Katalogové číslo:  63538
ČSN ISO 9905 OPRAVA 1 - Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída I
ČSN ISO 9905 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat