Sponzorovaný odkaz

70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 70 0527-2 - Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu boritého 
Katalogové číslo:  30605
ČSN 70 0527-2 - Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu boritého
ČSN 70 0527-2ČSN 70 0527-2 Tato druhá část normy platí pro stanovení oxidu boritého fotometrickou metodou ve výluzích, získaných po zkoušce odolnosti povrchu skleněných výrobků proti vodě podle
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 719 - Sklo. Odolnost skleněné drti proti vodě při 98 °C. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd 
Katalogové číslo:  30612
ČSN ISO 719 - Sklo. Odolnost skleněné drti proti vodě při 98 °C. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd
ČSN ISO 719ČSN ISO 719 Norma obsahuje ISO 719:1985. Norma určuje: a) metodu stanovení odolnosti drti proti vodě při 98 °C. Odolnost se měří a vyjadřuje objemem kyseliny potřebné pro titraci vylo
Cena:  171,- Kč
ČSN 70 0562 - Stanovení rozměrů skleněných obalů 
Katalogové číslo:  30621
ČSN 70 0562 - Stanovení rozměrů skleněných obalů
ČSN 70 0562ČSN 70 0562 Norma platí pro stanovení rozměrů skleněných obalů. ČSN 70 0562 byla schválena 24.10.1981 a nabyla účinností od 1.1.1982. "Změnou 1)-51996", vydanou v květnu 1996, se
Cena:  95,- Kč
ČSN 70 0621-1 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu křemičitého vážkovou a fotometrickou metodou 
Katalogové číslo:  30633
ČSN 70 0621-1 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu křemičitého vážkovou a fotometrickou metodou
ČSN 70 0621-1ČSN 70 0621-1 Norma platí - spolu s ČSN 70 0600 - pro stanovení oxidu křemičitého vážkovou a fotometrickou metodou v těch typech skla, u nichž je její použití předepsáno v normě pro
Cena:  95,- Kč
ČSN 70 0631-3 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu zinečnatého metodou atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  30642
ČSN 70 0631-3 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu zinečnatého metodou atomové absorpční spektrometrie
ČSN 70 0631-3ČSN 70 0631-3 Tato část normy platí spolu s ČSN 70 0600 pro v názvu uvedenou metodu v těch typech skla, u nichž je její použití předepsáno pro rozbor příslušného typu skla. Týká se
Cena:  73,- Kč
ČSN 70 0632-2 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého vážkovou metodou 
Katalogové číslo:  30644
ČSN 70 0632-2 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého vážkovou metodou
ČSN 70 0632-2ČSN 70 0632-2 Tato část normy platí spolu s ČSN 70 0600 pro stanovení oxidu olovnatého vážkovou metodou v těch typech skla, u nichž je její použití předepsáno v normě pro rozbor pří
Cena:  73,- Kč
ČSN 70 0637-2 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu barnatého v přítomnosti oxidu olovnatého vážkovou metodou 
Katalogové číslo:  30646
ČSN 70 0637-2 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu barnatého v přítomnosti oxidu olovnatého vážkovou metodou
ČSN 70 0637-2ČSN 70 0637-2 Tato část normy platí spolu s ČSN 70 0600 pro stanovení oxidu barnatého v přítomnosti oxidu olovnatého v těch typech skel, u nichž je její použití předepsáno v normě p
Cena:  73,- Kč
ČSN 70 4101 - Laboratorní sklo. Zásady používání odměrného skla 
Katalogové číslo:  30700
ČSN 70 4101 - Laboratorní sklo. Zásady používání odměrného skla
ČSN 70 4101ČSN 70 4101 V normě jsou zapracovány údaje ISO 4787. Norma se vztahuje na způsob práce s výrobky malých objemů, obvykle definovaných jako výrobky o objemu v rozsahu od 0,1 cm3 do 2000
Cena:  171,- Kč
ČSN 70 4039 ZMĚNA Z2 - Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky 
Katalogové číslo:  75825
ČSN 70 4039 ZMĚNA Z2 - Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky
ČSN 70 4039 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN 70 0000 - Základní sklářské názvosloví 
Katalogové číslo:  05240
ČSN 70 0000 - Základní sklářské názvosloví
ČSN 70 0000ČSN 70 0000 Norma stanoví české a slovenské názvy a české definice základních pojmů, vyskytujících se ve sklářském průmyslu, používané v technických podkladech, odborné literatuře, uč
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 7884-1 - Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 1: Zásady pro stanovení viskozity a vztažných bodů viskozity 
Katalogové číslo:  30599
ČSN ISO 7884-1 - Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 1: Zásady pro stanovení viskozity a vztažných bodů viskozity
ČSN ISO 7884-1ČSN ISO 7884-1 Norma obsahuje ISO 7884-1:1987. Mezinárodní norma ISO 7884 Sklo - Viskozita a vztažné body viskozity sestává z následujících oddělených částí: Část 1: Zásady pro sta
Cena:  171,- Kč
ČSN 70 8005 - Užitkové sklo. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  32077
ČSN 70 8005 - Užitkové sklo. Společná ustanovení
ČSN 70 8005
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7884-7 - Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 7: Stanovení horní a dolní chladicí teploty průhybem trámečku 
Katalogové číslo:  15337
ČSN ISO 7884-7 - Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 7: Stanovení horní a dolní chladicí teploty průhybem trámečku
ČSN ISO 7884-7ČSN ISO 7884-7 Norma obsahuje ISO 7884-7:1987. Mezinárodní norma ISO 7884 Sklo - Viskozita a vztažné body viskozity sestává z následujících oddělených částí: Část 1: Zásady pro sta
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8362-2 - Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 2: Uzávěry pro injekční lahvičky 
Katalogové číslo:  99450
ČSN EN ISO 8362-2 - Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 2: Uzávěry pro injekční lahvičky
ČSN EN ISO 8362-2ČSN EN ISO 8362-2 This part of ISO 8362 specifies the shape, dimensions, material, performance requirements and labelling of closures for injection vials covered by ISO 8362-1 an
Cena:  232,- Kč
ČSN 70 4041 ZMĚNA Z2 - Laboratorní varné sklo - Baňky s kulatým a plochým dnem 
Katalogové číslo:  75826
ČSN 70 4041 ZMĚNA Z2 - Laboratorní varné sklo - Baňky s kulatým a plochým dnem
ČSN 70 4041 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 14321-1 - Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 1: Definice a popis 
Katalogové číslo:  75162
ČSN EN 14321-1 - Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 1: Definice a popis
ČSN EN 14321-1ČSN EN 14321-1 Tato evropská norma specifikuje tolerance, rovinnost, opracování hran, rozpad a fyzikální a mechanické vlastnosti monolitického plochého tepelně tvrzeného křemičitého
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14321-2 - Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma 
Katalogové číslo:  75339
ČSN EN 14321-2 - Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
ČSN EN 14321-2ČSN EN 14321-2 Tato evropská norma specifikuje požadavky, hodnocení shody a řízení výroby plochého tepelně tvrzeného křemičitého bezpečnostního skla s alkalickými zeminami pro použití
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14175-6 - Digestoře - Část 6: Digestoře s proměnným prouděním vzduchu 
Katalogové číslo:  76508
ČSN EN 14175-6 - Digestoře - Část 6: Digestoře s proměnným prouděním vzduchu
ČSN EN 14175-6
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1748-2-1 - Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Sklokeramika - Část 2-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti 
Katalogové číslo:  73099
ČSN EN 1748-2-1 - Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Sklokeramika - Část 2-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti
ČSN EN 1748-2-1ČSN EN 1748-2-1 Tento dokument definuje, specifikuje a klasifikuje sklokeramiku pro použití ve stavebnictví. Dokument uvádí její chemické složení, hlavní fyzikální a mechanické vla
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14178-1 - Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 1: Sklo float 
Katalogové číslo:  73764
ČSN EN 14178-1 - Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 1: Sklo float
ČSN EN 14178-1ČSN EN 14178-1 Tento dokument definuje a klasifikuje základní křemičitá skla s alkalickými zeminami pro použití ve stavebnictví. Dokument uvádí jejich chemické složení, hlavní fyzik
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 1042 ZMĚNA 1 - Laboratorní sklo - Odměrné baňky s jednou ryskou 
Katalogové číslo:  56991
ČSN ISO 1042 ZMĚNA 1 - Laboratorní sklo - Odměrné baňky s jednou ryskou
ČSN ISO 1042 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 8362-3 - Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 3: Hliníkové lemovací uzávěry pro injekční lahvičky 
Katalogové číslo:  71943
ČSN EN ISO 8362-3 - Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 3: Hliníkové lemovací uzávěry pro injekční lahvičky
ČSN EN ISO 8362-3ČSN EN ISO 8362-3 Norma ČSN EN ISO 8362-3 specifikuje hliníkové lemovací uzávěry pro injekční lahvičky, které jsou popsány v ISO 8362-1 a ISO 8362-4. Podle této normy se hliníkov
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat