Sponzorovaný odkaz

7006 Zkušební metody skla

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 70 0621-1 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu křemičitého vážkovou a fotometrickou metodou 
Katalogové číslo:  30633
ČSN 70 0621-1 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu křemičitého vážkovou a fotometrickou metodou
ČSN 70 0621-1ČSN 70 0621-1 Norma platí - spolu s ČSN 70 0600 - pro stanovení oxidu křemičitého vážkovou a fotometrickou metodou v těch typech skla, u nichž je její použití předepsáno v normě pro
Cena:  95,- Kč
ČSN 70 0631-3 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu zinečnatého metodou atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  30642
ČSN 70 0631-3 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu zinečnatého metodou atomové absorpční spektrometrie
ČSN 70 0631-3ČSN 70 0631-3 Tato část normy platí spolu s ČSN 70 0600 pro v názvu uvedenou metodu v těch typech skla, u nichž je její použití předepsáno pro rozbor příslušného typu skla. Týká se
Cena:  73,- Kč
ČSN 70 0632-2 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého vážkovou metodou 
Katalogové číslo:  30644
ČSN 70 0632-2 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého vážkovou metodou
ČSN 70 0632-2ČSN 70 0632-2 Tato část normy platí spolu s ČSN 70 0600 pro stanovení oxidu olovnatého vážkovou metodou v těch typech skla, u nichž je její použití předepsáno v normě pro rozbor pří
Cena:  73,- Kč
ČSN 70 0637-2 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu barnatého v přítomnosti oxidu olovnatého vážkovou metodou 
Katalogové číslo:  30646
ČSN 70 0637-2 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu barnatého v přítomnosti oxidu olovnatého vážkovou metodou
ČSN 70 0637-2ČSN 70 0637-2 Tato část normy platí spolu s ČSN 70 0600 pro stanovení oxidu barnatého v přítomnosti oxidu olovnatého v těch typech skel, u nichž je její použití předepsáno v normě p
Cena:  73,- Kč
ČSN 70 0628-3 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu hlinitého fotometrickou metodou s chromazurolem S 
Katalogové číslo:  30639
ČSN 70 0628-3 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu hlinitého fotometrickou metodou s chromazurolem S
ČSN 70 0628-3ČSN 70 0628-3 Tato část normy platí spolu s ČSN 70 0600 pro stanovení oxidu hlinitého fotometrickou metodou s chromazurolem S v těch typech skel, u nichž je její použití předepsáno
Cena:  73,- Kč
ČSN 70 0632-1 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého metodou s chelatonem 3 (po oddělení elektrolysou) 
Katalogové číslo:  30643
ČSN 70 0632-1 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého metodou s chelatonem 3 (po oddělení elektrolysou)
ČSN 70 0632-1ČSN 70 0632-1 Tato část normy platí spolu s ČSN 70 0600 pro stanovení oxidu olovnatého popsanou metodou v těch typech skla, u nichž je její použití předepsáno v normě pro rozbor pří
Cena:  73,- Kč
ČSN 70 0632-3 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého metodou atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  30645
ČSN 70 0632-3 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého metodou atomové absorpční spektrometrie
ČSN 70 0632-3ČSN 70 0632-3 Tato část normy platí spolu s ČSN 70 0600 pro stanovení oxidu olovnatého metodou AAS v těch typech skel, u nichž je její použití předepsáno v normě pro rozbor příslušn
Cena:  73,- Kč
ČSN 70 0653-1 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu antimonitého fotometrickou metodou s jodidem draselným a kyselinou askorbovou 
Katalogové číslo:  30652
ČSN 70 0653-1 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu antimonitého fotometrickou metodou s jodidem draselným a kyselinou askorbovou
ČSN 70 0653-1ČSN 70 0653-1 Tato část normy platí spolu s ČSN 70 0600 pro stanovení oxidu antimonitého fotometrickou metodou v těch typech skel, u nichž je její použití předepsáno v normě pro roz
Cena:  73,- Kč
ČSN 70 0600 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  30624
ČSN 70 0600 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Společná ustanovení
ČSN 70 0600ČSN 70 0600 Norma určuje způsob přípravy vzorku, chemikálie a pomocné látky, zkušební přístroje a pomůcky a další společná ustanovení pro provádění chemických rozborů skel. Analytické
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat