Sponzorovaný odkaz

7040 Laboratorní sklo

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 70 4030 - Laboratorní varné sklo - Všeobecné technické požadavky 
Katalogové číslo:  65533
ČSN 70 4030 - Laboratorní varné sklo - Všeobecné technické požadavky
ČSN 70 4030ČSN 70 4030 Tato norma platí pro výrobu a dodávání strojně vyráběného laboratorního varného skla těchto druhů: kuželové baňky, baňky s kulatým a plochým dnem, kádinky a jiné nádoby, kt
Cena:  95,- Kč
ČSN 70 4039 ZMĚNA Z2 - Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky 
Katalogové číslo:  75825
ČSN 70 4039 ZMĚNA Z2 - Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky
ČSN 70 4039 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN 70 4041 ZMĚNA Z2 - Laboratorní varné sklo - Baňky s kulatým a plochým dnem 
Katalogové číslo:  75826
ČSN 70 4041 ZMĚNA Z2 - Laboratorní varné sklo - Baňky s kulatým a plochým dnem
ČSN 70 4041 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN 70 4041 ZMĚNA Z1 - Laboratorní varné sklo - Baňky s kulatým a plochým dnem 
Katalogové číslo:  73642
ČSN 70 4041 ZMĚNA Z1 - Laboratorní varné sklo - Baňky s kulatým a plochým dnem
ČSN 70 4041 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN 70 4080 - Laboratorní sklo. Skleněné nálevky. Všeobecné technické požadavky 
Katalogové číslo:  19337
ČSN 70 4080 - Laboratorní sklo. Skleněné nálevky. Všeobecné technické požadavky
ČSN 70 4080ČSN 70 4080 Tato norma platí pro výrobu a dodávání skleněných nálevek používaných pro nalévání a filtrování kapalin a dělicích nálevek k oddělování kapalin s různou měrnou hmotností. U
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 384 - Laboratorní sklo a výrobky z plastu - Zásady navrhování a konstrukce odměrných přístrojů 
Katalogové číslo:  99967
ČSN EN ISO 384 - Laboratorní sklo a výrobky z plastu - Zásady navrhování a konstrukce odměrných přístrojů
ČSN EN ISO 384ČSN EN ISO 384 This International Standard sets out principles for the design of volumetric instruments manufactured from glass or from plastics in order to facilitate the most reliab
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 4803 - Laboratorní sklo. Trubice z boritokřemičitého skla 
Katalogové číslo:  17672
ČSN ISO 4803 - Laboratorní sklo. Trubice z boritokřemičitého skla
ČSN ISO 4803ČSN ISO 4803 Norma obsahuje ISO 4803:1978. Stanoví požadavky na mezinárodně přijatelnou řadu trubic z boritokřemičitého skla pro laboratorní přístroje. ČSN ISO 4803 (70 4024) byla vy
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 383 - Laboratorní sklo. Vyměnitelné kuželové zábrusy 
Katalogové číslo:  16539
ČSN ISO 383 - Laboratorní sklo. Vyměnitelné kuželové zábrusy
ČSN ISO 383ČSN ISO 383 Norma obsahuje ISO 383:1976. Stanovuje podstatné geometrické požadavky na vyměnitelnost pro čtyři řady kuželových zábrusů pro laboratorní použití. ČSN ISO 383 (70 4005) by
Cena:  95,- Kč
ČSN 70 4039 - Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky 
Katalogové číslo:  21961
ČSN 70 4039 - Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky
ČSN 70 4039ČSN 70 4039 Tato norma platí pro výrobu a dodávání skleněných kuželových (Erlenmeyerových) baněk určených pro laboratorní použití.
Cena:  95,- Kč
ČSN 70 4041 - Laboratorní varné sklo - Baňky s kulatým a plochým dnem 
Katalogové číslo:  51889
ČSN 70 4041 - Laboratorní varné sklo - Baňky s kulatým a plochým dnem
ČSN 70 4041
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 3819 - Laboratorní sklo - Kádinky 
Katalogové číslo:  99965
ČSN EN ISO 3819 - Laboratorní sklo - Kádinky
ČSN EN ISO 3819ČSN EN ISO 3819 This International Standard specifies requirements for an internationally acceptable series of glass beakers for laboratory use.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4797 - Laboratorní sklo - Varné baňky s kuželovým zábrusem 
Katalogové číslo:  99966
ČSN EN ISO 4797 - Laboratorní sklo - Varné baňky s kuželovým zábrusem
ČSN EN ISO 4797ČSN EN ISO 4797 This International Standard specifies requirements for an internationally acceptable series of boiling flasks with conical ground joints for general laboratory purpos
Cena:  232,- Kč
ČSN 70 4039 ZMĚNA Z1 - Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky 
Katalogové číslo:  73641
ČSN 70 4039 ZMĚNA Z1 - Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky
ČSN 70 4039 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 24450 - Laboratorní sklo - Varné baňky se širokým hrdlem 
Katalogové číslo:  75795
ČSN EN ISO 24450 - Laboratorní sklo - Varné baňky se širokým hrdlem
ČSN EN ISO 24450ČSN EN ISO 24450 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na mezinárodně přijatelné řady kuželových baněk a baněk s plochým dnem a kulatým dnem se širokým hrdlem pro všeobecné úče
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13792 - Barevné značení kohoutů a ventilů pro užití v laboratořích 
Katalogové číslo:  66225
ČSN EN 13792 - Barevné značení kohoutů a ventilů pro užití v laboratořích
ČSN EN 13792
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 4798 - Laboratorní sklo - Filtrační nálevky 
Katalogové číslo:  60038
ČSN ISO 4798 - Laboratorní sklo - Filtrační nálevky
ČSN ISO 4798ČSN ISO 4798 Tato ČSN ISO 4798 obsahuje technické požadavky a rozměry skleněných filtračních nálevek určených pro všeobecné laboratorní použití.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1595 - Tlakové nádoby z boritokřemičitého skla 3,3 - Všeobecné zásady pro konstrukci, výrobu a zkoušení 
Katalogové číslo:  26598
ČSN EN 1595 - Tlakové nádoby z boritokřemičitého skla 3,3 - Všeobecné zásady pro konstrukci, výrobu a zkoušení
ČSN EN 1595ČSN EN 1595 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1595:1997. Evropská norma EN 1595:1997 má status české technické normy. Tato Evropská norma stanovuje požadavky na materiál, k
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat