Sponzorovaný odkaz

7005 Zkušební metody skla

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12600 - Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo 
Katalogové číslo:  67976
ČSN EN 12600 - Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo
ČSN EN 12600ČSN EN 12600 Tato evropská norma je zkušební normou, určenou ke klasifikaci plochých výrobků ze skla pro použití ve stavebnictví podle odolnosti proti nárazu a charakteru lomu. Klasif
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1288-4 - Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 4: Zkoušení profilovaného skla 
Katalogové číslo:  61645
ČSN EN 1288-4 - Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 4: Zkoušení profilovaného skla
ČSN EN 1288-4ČSN EN 1288-4 Norma ČSN EN 1288-4 předepisuje zkušební metodu pro stanovení pevnosti v ohybu pro profilovaná skla. Norma definuje pevnost v ohybu profilu pro sklo s nebo bez drátěné
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 7884-1 - Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 1: Zásady pro stanovení viskozity a vztažných bodů viskozity 
Katalogové číslo:  30599
ČSN ISO 7884-1 - Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 1: Zásady pro stanovení viskozity a vztažných bodů viskozity
ČSN ISO 7884-1ČSN ISO 7884-1 Norma obsahuje ISO 7884-1:1987. Mezinárodní norma ISO 7884 Sklo - Viskozita a vztažné body viskozity sestává z následujících oddělených částí: Část 1: Zásady pro sta
Cena:  171,- Kč
ČSN 70 0527-2 - Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu boritého 
Katalogové číslo:  30605
ČSN 70 0527-2 - Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu boritého
ČSN 70 0527-2ČSN 70 0527-2 Tato druhá část normy platí pro stanovení oxidu boritého fotometrickou metodou ve výluzích, získaných po zkoušce odolnosti povrchu skleněných výrobků proti vodě podle
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 719 - Sklo. Odolnost skleněné drti proti vodě při 98 °C. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd 
Katalogové číslo:  30612
ČSN ISO 719 - Sklo. Odolnost skleněné drti proti vodě při 98 °C. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd
ČSN ISO 719ČSN ISO 719 Norma obsahuje ISO 719:1985. Norma určuje: a) metodu stanovení odolnosti drti proti vodě při 98 °C. Odolnost se měří a vyjadřuje objemem kyseliny potřebné pro titraci vylo
Cena:  171,- Kč
ČSN 70 0562 - Stanovení rozměrů skleněných obalů 
Katalogové číslo:  30621
ČSN 70 0562 - Stanovení rozměrů skleněných obalů
ČSN 70 0562ČSN 70 0562 Norma platí pro stanovení rozměrů skleněných obalů. ČSN 70 0562 byla schválena 24.10.1981 a nabyla účinností od 1.1.1982. "Změnou 1)-51996", vydanou v květnu 1996, se
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 29885 - Skleněné obaly širokohrdlé. Nerovinnost dosedací plochy ústí. Metody zkoušení (ISO 9885:1991) 
Katalogové číslo:  19616
ČSN EN 29885 - Skleněné obaly širokohrdlé. Nerovinnost dosedací plochy ústí. Metody zkoušení (ISO 9885:1991)
ČSN EN 29885ČSN EN 29885 Norma je identická s EN 29885:1994. Tato mezinárodní norma určuje dvě doplňující se metody zkoušení pro stanovení nerovinnost dosedací plochy ústí širokohrdlých skleněný
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7884-7 - Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 7: Stanovení horní a dolní chladicí teploty průhybem trámečku 
Katalogové číslo:  15337
ČSN ISO 7884-7 - Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 7: Stanovení horní a dolní chladicí teploty průhybem trámečku
ČSN ISO 7884-7ČSN ISO 7884-7 Norma obsahuje ISO 7884-7:1987. Mezinárodní norma ISO 7884 Sklo - Viskozita a vztažné body viskozity sestává z následujících oddělených částí: Část 1: Zásady pro sta
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1288-5 - Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 5: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s malým zkušebním povrchem 
Katalogové číslo:  61646
ČSN EN 1288-5 - Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 5: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s malým zkušebním povrchem
ČSN EN 1288-5ČSN EN 1288-5 Norma ČSN EN 1288-5 předepisuje zkušební metodu pro stanovení pevnosti v ohybu stavebního skla, výhradně na vzorcích plochého skla s malým povrchem. Při zkoušení ploch
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7991 - Sklo. Stanovení středního součinitele délkové (teplotní) roztažnosti 
Katalogové číslo:  30600
ČSN ISO 7991 - Sklo. Stanovení středního součinitele délkové (teplotní) roztažnosti
ČSN ISO 7991ČSN ISO 7991 Norma obsahuje ISO 7991:1987. Určuje metodu stanovení středního součinitele délkové teplotní roztažnosti skla ve vymezeném teplotním rozmezí, které leží v dostatečném od
Cena:  171,- Kč
ČSN 70 0527-3 - Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu sodného a draselného 
Katalogové číslo:  30606
ČSN 70 0527-3 - Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu sodného a draselného
ČSN 70 0527-3ČSN 70 0527-3 Tato třetí část normy platí pro stanovení oxidu sodného a draselného metodou plamenové spektrometrie nebo AAS ve výluzích, získaných po zkoušce odolnosti povrchu sklen
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 7884-6 - Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 6: Stanovení bodu měknutí 
Katalogové číslo:  30622
ČSN ISO 7884-6 - Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 6: Stanovení bodu měknutí
ČSN ISO 7884-6ČSN ISO 7884-6 Norma obsahuje ISO 7884-6:1987. Mezinárodní norma ISO 7884 Sklo - Viskozita a vztažné body viskozity sestává z následujících oddělených částí: Část 1: Zásady pro sta
Cena:  171,- Kč
ČSN 70 0592 - Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení mechanických vlastností 
Katalogové číslo:  05246
ČSN 70 0592 - Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení mechanických vlastností
ČSN 70 0592ČSN 70 0592 Touto normou se zavádí ST SEV 745-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP se vztahuje na bezpečnostní sklo pro a
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 695 - Sklo. Odolnost proti účinku vroucího vodného roztoku směsi alkálií. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd 
Katalogové číslo:  32254
ČSN ISO 695 - Sklo. Odolnost proti účinku vroucího vodného roztoku směsi alkálií. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd
ČSN ISO 695ČSN ISO 695 Norma obsahuje ISO 695:1991. Určuje: a) metodu stanovení odolnosti skla proti vroucímu vodnému roztoku uhličitanu sodného a hydroxidu sodného. Odolnost je měřena nepřímo h
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1063 - Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám 
Katalogové číslo:  59664
ČSN EN 1063 - Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám
ČSN EN 1063ČSN EN 1063 Norma ČSN EN 1063 specifikuje požadavky na provedení zkoušky a zkušební metodu pro klasifikaci skla odolného proti střelám. Klasifikace je založena na užití nejběžnějších
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1288-1 - Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 1: Podstata zkoušení skla 
Katalogové číslo:  61649
ČSN EN 1288-1 - Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 1: Podstata zkoušení skla
ČSN EN 1288-1ČSN EN 1288-1 Norma ČSN EN 1288-1 pojednává o principu zkoušení při stanovení pevnosti stavebního skla v ohybu. Tato norma je doprovodnou a vysvětlující normou k ostatním normám, kt
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7884-8 - Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 8: Stanovení (dilatometrické) transformační teploty tg 
Katalogové číslo:  30601
ČSN ISO 7884-8 - Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 8: Stanovení (dilatometrické) transformační teploty tg
ČSN ISO 7884-8ČSN ISO 7884-8 Norma obsahuje ISO 7884-8:1987. Mezinárodní norma ISO 7884 Sklo - Viskozita a vztažné body viskozity sestává z následujících oddělených částí: Část 1: Zásady pro sta
Cena:  95,- Kč
ČSN 70 0527-4 - Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu železitého 
Katalogové číslo:  30607
ČSN 70 0527-4 - Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu železitého
ČSN 70 0527-4ČSN 70 0527-4 Tato čtvrtá část normy platí pro stanovení oxidu železitého fotometrickou metodou ve výluzích, získaných po zkoušce odolnosti povrchu skleněných výrobků proti vodě pod
Cena:  95,- Kč
ČSN 70 0532-2 - Sklo. Stanovení odolnosti proti kyselině. Část 2: Vážková metoda 
Katalogové číslo:  30614
ČSN 70 0532-2 - Sklo. Stanovení odolnosti proti kyselině. Část 2: Vážková metoda
ČSN 70 0532-2ČSN 70 0532-2 Tato část normy pro zkoušku odolnosti skla proti kyselinám pro všechny druhy skla, pokud pro ně nejsou předepsány jiné zkoušky. Slouží především k základnímu roztříděn
Cena:  95,- Kč
ČSN 70 0591 - Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení optických vlastností 
Katalogové číslo:  05245
ČSN 70 0591 - Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení optických vlastností
ČSN 70 0591ČSN 70 0591 Touto normou se zavádí ST SEV 744-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP určuje metody stavení světelné propust
Cena:  171,- Kč
ČSN 70 0593 - Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení stálosti na světle, odolnosti proti teplotě a vlhkosti 
Katalogové číslo:  05247
ČSN 70 0593 - Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení stálosti na světle, odolnosti proti teplotě a vlhkosti
ČSN 70 0593ČSN 70 0593 Touto normou se zavádí ST SEV 746-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Jsou normalizovány metody (celkem tři) a způsob v
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7884-2 - Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 2: Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem 
Katalogové číslo:  15378
ČSN ISO 7884-2 - Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 2: Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem
ČSN ISO 7884-2ČSN ISO 7884-2 Norma obsahuje ISO 7884-2:1987. Mezinárodní norma ISO 7884 Sklo - Viskozita a vztažné body viskozity sestává z následujících oddělených částí: Část 1: Zásady pro sta
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7884-4 - Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 4: Stanovení viskozity průhybem trámečku 
Katalogové číslo:  15334
ČSN ISO 7884-4 - Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 4: Stanovení viskozity průhybem trámečku
ČSN ISO 7884-4ČSN ISO 7884-4 Norma obsahuje ISO 7884-4:1987. Mezinárodní norma ISO 7884 Sklo - Viskozita a vztažné body viskozity sestává z následujících oddělených částí: Část 1: Zásady pro sta
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 29008 - Skleněné lahve. Odklon od svislé osy. Metoda zkoušení (ISO 9008:1991) 
Katalogové číslo:  19614
ČSN EN 29008 - Skleněné lahve. Odklon od svislé osy. Metoda zkoušení (ISO 9008:1991)
ČSN EN 29008ČSN EN 29008 Norma je identická s EN 29008:1994. Tato mezinárodní norma specifikuje metodu zkoušení pro stanovení odklonu od svislé osy skleněných lahví. ČSN EN 29008 (70 0561) byla
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1288-2 - Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 2: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s velkým zkušebním povrchem 
Katalogové číslo:  61648
ČSN EN 1288-2 - Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 2: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s velkým zkušebním povrchem
ČSN EN 1288-2ČSN EN 1288-2 Norma ČSN EN 1288-2 předepisuje zkušební metodu pro stanovení pevnosti stavebního skla v ohybu, výhradně na vzorcích plochého skla s velkým povrchem. Při zkoušení ploc
Cena:  232,- Kč
ČSN 70 0562 ZMĚNA 1 - Stanovení rozměrů skleněných obalů 
Katalogové číslo:  19617
ČSN 70 0562 ZMĚNA 1 - Stanovení rozměrů skleněných obalů
ČSN 70 0562 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat