Sponzorovaný odkaz

7016 Skleněná vlákna a výrobky z nich

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1279-5 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Výrobková norma 
Katalogové číslo:  506964
ČSN EN 1279-5 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Výrobková norma
ČSN EN 1279-5ČSN EN 1279-5 Tento dokument obsahuje výrobkovou normu pro izolační skla pro použití ve stavebnictví.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1279-5+A2 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody 
Katalogové číslo:  86787
ČSN EN 1279-5+A2 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody
ČSN EN 1279-5+A2ČSN EN 1279-5+A2 Tato evropská norma je výrobkovou normou pro izolační skla. Tento dokument se týká požadavků, hodnocení shody a řízení výroby izolačních skel pro použití ve stave
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1051-1 - Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 1: Definice a popis 
Katalogové číslo:  67959
ČSN EN 1051-1 - Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 1: Definice a popis
ČSN EN 1051-1ČSN EN 1051-1 Tato evropská norma je výrobkovou normou pro skleněné tvárnice a skleněné dlaždice. Uvádí tvary, tolerance rozměrů a vlastnosti materiálu pro skleněné tvárnice a skleně
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1279-2 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti 
Katalogové číslo:  507473
ČSN EN 1279-2 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti
ČSN EN 1279-2ČSN EN 1279-2 Tento dokument popisuje zkušební metodu pro stanovení indexu pronikání vlhkosti a stanovuje požadavky na mezní hodnoty pro izolační skla
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1279-4 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností prvků utěsnění okrajů a vložných prvků 
Katalogové číslo:  508177
ČSN EN 1279-4 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností prvků utěsnění okrajů a vložných prvků
ČSN EN 1279-4ČSN EN 1279-4 Tato norma stanovuje požadavky a popisuje zkušební metody pro prvky utěsnění okraje a vložné prvky. To zahrnuje identifikaci, stanovení fyzikálních vlastností a hodnocení
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1279-6 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky 
Katalogové číslo:  506967
ČSN EN 1279-6 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky
ČSN EN 1279-6ČSN EN 1279-6 Tato norma popisuje rutinní řízení výroby, periodické zkoušení a zkušební metody pro ověření, že izolační skla odpovídají popisu systému.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1279-1 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita 
Katalogové číslo:  507474
ČSN EN 1279-1 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita
ČSN EN 1279-1ČSN EN 1279-1 Tento dokument (všechny části) se zabývá požadavky na izolační skla. Hlavním zamýšleným použitím izolačních skel je zabudování do oken, dveří, lehkých obvodových plášťů,
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1279-3 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu 
Katalogové číslo:  508176
ČSN EN 1279-3 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu
ČSN EN 1279-3ČSN EN 1279-3 Tato norma stanovuje požadavky a popisuje zkušební metody pro prvky utěsnění okraje a vložné prvky. To zahrnuje identifikaci, stanovení fyzikálních vlastností a hodnoce
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1051-2 - Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma 
Katalogové číslo:  80906
ČSN EN 1051-2 - Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma
ČSN EN 1051-2ČSN EN 1051-2 Tato evropská norma se týká hodnocení shody a požadavků na řízení výroby a doporučení pro skleněné tvárnice a skleněné dlaždice.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1279-5+A2 ZMĚNA Z2 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody 
Katalogové číslo:  506966
ČSN EN 1279-5+A2 ZMĚNA Z2 - Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody
ČSN EN 1279-5+A2 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat