Sponzorovaný odkaz

14 CHLADICÍ TECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16855-2 - Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 2: Zákaznické chladicí boxy 
Katalogové číslo:  507544
ČSN EN 16855-2 - Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 2: Zákaznické chladicí boxy
ČSN EN 16855-2ČSN EN 16855-2 This document provides test or calculation methods to assess thermal insulation performances for customized walk-in cold rooms and components under normal end-use con
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13136+A1 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy 
Katalogové číslo:  508625
ČSN EN 13136+A1 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy
ČSN EN 13136+A1ČSN EN 13136+A1 1.1 Tato evropská norma stanoví výpočet hmotnostního průtoku pro dimenzování pojistných zařízení proti překročení tlaku pro součásti chladicích zařízení. POZNÁMKA:
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14276-2 - Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  510398
ČSN EN 14276-2 - Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky
ČSN EN 14276-2ČSN EN 14276-2 1.1 This document specifies the requirements for material, design, manufacturing, testing and documentation for stationary piping intended for use in refrigerating sy
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13215+A1 - Kondenzační jednotky pro chlazení - Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem 
Katalogové číslo:  511281
ČSN EN 13215+A1 - Kondenzační jednotky pro chlazení - Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem
ČSN EN 13215+A1ČSN EN 13215+A1 This European Standard specifies the rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data for condensing units for refrigeration with com
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13313 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Odborná způsobilost osob 
Katalogové číslo:  88457
ČSN EN 13313 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Odborná způsobilost osob
ČSN EN 13313ČSN EN 13313 Tato evropská norma definuje činnosti týkající se chladivových okruhů a příslušné odborné způsobilosti a stanovuje postupy pro posouzení odborné způsobilosti osob, které pr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12284 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  70840
ČSN EN 12284 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 12284ČSN EN 12284 Norma specifikuje bezpečnostní požadavky, bezpečnostní součinitele, zkušební metody a používané zkušební tlaky a značení těles ventilů a jiných součástí pro používání v c
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16440-1 - Zkušební metodiky pro chladicí zařízení pro izolované přepravní prostředky - Část 1: Mechanické chladírenské zařízení s evaporátorem s nuceným oběhem vzduchu s ohřívacím zařízením nebo bez něj 
Katalogové číslo:  97498
ČSN EN 16440-1 - Zkušební metodiky pro chladicí zařízení pro izolované přepravní prostředky - Část 1: Mechanické chladírenské zařízení s evaporátorem s nuceným oběhem vzduchu s ohřívacím zařízením nebo bez něj
ČSN EN 16440-1ČSN EN 16440-1 This European Standard applies to mechanical cooling devices with air circulation heat exchangers with or without heating device. The mechanical cooling devices are int
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 23953-1 - Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník 
Katalogové číslo:  99425
ČSN EN ISO 23953-1 - Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník
ČSN EN ISO 23953-1ČSN EN ISO 23953-1 This part of ISO 23953 establishes a vocabulary of terms and definitions relative to refrigerated display cabinets used for the sale and display of foodstuffs
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16147 - Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu 
Katalogové číslo:  504015
ČSN EN 16147 - Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu
ČSN EN 16147ČSN EN 16147 Tato evropská norma specifikuje metody zkoušení, hodnocení výkonnosti a výpočet energetické účinnosti ohřívání vody pomocí tepelných čerpadel jako ohřívačů vody typu vzdu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 378-2 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace 
Katalogové číslo:  503038
ČSN EN 378-2 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
ČSN EN 378-2ČSN EN 378-2 Platí úvod uvedený v EN 378-1. Tato norma je norma typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100. Příslušná strojní zařízení a rozsah zahrnutých nebezpečí, nebezpečných situa
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 14511-3 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 3: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  506307
ČSN EN 14511-3 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 3: Zkušební metody
ČSN EN 14511-3ČSN EN 14511-3 1.1 - Předmět normy EN 14511-1 je použitelný. 1.2 - Tato evropská norma stanovuje zkušební metody pro hodnocení a výkonnost klimatizátorů vzduchu, jednotek pro chl
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12102-1 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče 
Katalogové číslo:  505842
ČSN EN 12102-1 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče
ČSN EN 12102-1ČSN EN 12102-1 Tato evropská norma stanovuje požadavky pro určení, podle standardizovaného postupu, hladiny akustického výkonu vyzařovaného do okolního vzduchu klimatizátory, tepelným
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17066-1 - Izolované dopravní prostředky pro zboží citlivé na teplotu - Požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejner 
Katalogové číslo:  508560
ČSN EN 17066-1 - Izolované dopravní prostředky pro zboží citlivé na teplotu - Požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejner
ČSN EN 17066-1ČSN EN 17066-1 This document applies to all thermally insulated means of transport, including: trucks, trailers, tanks, vans, wagons, containers for land transport, small containers,
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14276-1 - Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  510397
ČSN EN 14276-1 - Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky
ČSN EN 14276-1ČSN EN 14276-1 This document specifies the requirements for material, design, manufacturing, testing and documentation for stationary pressure vessels intended for use in refrigerat
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 378-1+A1 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby 
Katalogové číslo:  511877
ČSN EN 378-1+A1 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
ČSN EN 378-1+A1ČSN EN 378-1+A1 This European Standard specifies the requirements for the safety of persons and property, provides guidance for the protection of the environment and establishes pr
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 23953-2 - Distribuční chlazený nábytek - Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky 
Katalogové číslo:  99424
ČSN EN ISO 23953-2 - Distribuční chlazený nábytek - Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky
ČSN EN ISO 23953-2ČSN EN ISO 23953-2 This part of ISO 23953 specifies requirements for the construction, characteristics and performance of refrigerated display cabinets used in the sale and displa
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 1861 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky 
Katalogové číslo:  56432
ČSN EN 1861 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky
ČSN EN 1861ČSN EN 1861 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1861:1998. Evropská norma EN 1861:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje značky a zásady kresle
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 810 - Odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušky jmenovitých hodnot, značení, provozní požadavky a list s technickými údaji 
Katalogové číslo:  52708
ČSN EN 810 - Odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušky jmenovitých hodnot, značení, provozní požadavky a list s technickými údaji
ČSN EN 810ČSN EN 810 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 810:1997. Evropská norma EN 810:1997 má status české technické normy. V této evropské normě jsou specifikovány metody pro zkouše
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12900 - Chladivové kompresory - Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem 
Katalogové číslo:  94794
ČSN EN 12900 - Chladivové kompresory - Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem
ČSN EN 12900ČSN EN 12900 Norma stanovuje hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem dvoustupňových objemových kompresorů. Tyto údaje slouží k porovnání parametrů chla
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16855-1 - Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 1: Stavebnicové sestavy chladicích boxů 
Katalogové číslo:  502209
ČSN EN 16855-1 - Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 1: Stavebnicové sestavy chladicích boxů
ČSN EN 16855-1ČSN EN 16855-1 The drafting of this European Standard was driven by the necessity to compare the systems placed on the market on the base of the minimum thermal insulation requirement
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13771-2 - Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 2: Kondenzační jednotky 
Katalogové číslo:  503862
ČSN EN 13771-2 - Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 2: Kondenzační jednotky
ČSN EN 13771-2ČSN EN 13771-2 This European Standard applies only to condensing units for refrigeration and describes a number of selected performance test methods. These methods provide sufficientl
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12178 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  501828
ČSN EN 12178 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 12178ČSN EN 12178 This European Standard specifies safety requirements, safety factors, test methods, test pressures and marking of liquid level indicating devices, referred to throughout th
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17032 - Zchlazovací a zmrazovací skříně s intenzivní cirkulací vzduchu pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky 
Katalogové číslo:  505843
ČSN EN 17032 - Zchlazovací a zmrazovací skříně s intenzivní cirkulací vzduchu pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky
ČSN EN 17032ČSN EN 17032 Tato evropská norma specifikuje požadavky na konstrukci, charakteristické vlastnosti, výkonnost včetně příkonu skříní s intenzivní cirkulací vzduchu pro profesionální úče
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky 
Katalogové číslo:  506305
ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky
ČSN EN 14511-2ČSN EN 14511-2 1.1 - Předmět normy EN 14511-1 je použitelný. 1.2 - Tato evropská norma specifikuje zkušební podmínky pro hodnocení klimatizátorů vzduchu, jednotek pro chlazení ka
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12102-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody 
Katalogové číslo:  510228
ČSN EN 12102-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody
ČSN EN 12102-2ČSN EN 12102-2 Tento dokument specifikuje metody pro zkoušení hladiny akustického výkonu tepelných čerpadel jako ohřívačů vody typu vzduch/voda, solanka/voda, voda/voda a přímý odpa
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14825 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti 
Katalogové číslo:  510436
ČSN EN 14825 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti
ČSN EN 14825ČSN EN 14825 Tento dokument platí pro klimatizátory, tepelná čerpadla a jednotky pro chlazení kapalin, včetně komfortních a procesních chladičů. Platí pro průmyslově vyráběné jednotky
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 22041 - Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití - Výkon a spotřeba energie 
Katalogové číslo:  508288
ČSN EN ISO 22041 - Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití - Výkon a spotřeba energie
ČSN EN ISO 22041ČSN EN ISO 22041 This document specifies requirements for the verification of performance and energy consumption of refrigerated storage cabinets and counters for professional use
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 378-4+A1 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace 
Katalogové číslo:  509043
ČSN EN 378-4+A1 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace
ČSN EN 378-4+A1ČSN EN 378-4+A1 This European Standard specifies the requirements for the safety of persons and property, provides guidance for the protection of the environment and establishes pr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14624 - Výkonnosti přenosných lokalizačních detektorů úniku a pevných detektorů plynu pro všechna chladiva 
Katalogové číslo:  510396
ČSN EN 14624 - Výkonnosti přenosných lokalizačních detektorů úniku a pevných detektorů plynu pro všechna chladiva
ČSN EN 14624ČSN EN 14624 1.1 General This document specifies the requirements for portable locating leak detectors and fixed gas detectors for all refrigerants. Locating detectors used in fac
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat