Sponzorovaný odkaz

1427 Chladicí zařízení pro domácnost

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16855-2 - Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 2: Zákaznické chladicí boxy 
Katalogové číslo:  507544
ČSN EN 16855-2 - Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 2: Zákaznické chladicí boxy
ČSN EN 16855-2ČSN EN 16855-2 This document provides test or calculation methods to assess thermal insulation performances for customized walk-in cold rooms and components under normal end-use con
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 23953-1 - Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník 
Katalogové číslo:  99425
ČSN EN ISO 23953-1 - Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník
ČSN EN ISO 23953-1ČSN EN ISO 23953-1 This part of ISO 23953 establishes a vocabulary of terms and definitions relative to refrigerated display cabinets used for the sale and display of foodstuffs
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16825 - Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky 
Katalogové číslo:  501348
ČSN EN 16825 - Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky
ČSN EN 16825ČSN EN 16825 This European Standard specifies requirements for the construction, characteristics, performance including energy consumption of refrigerated storage cabinets and counter
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 23953-2 - Distribuční chlazený nábytek - Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky 
Katalogové číslo:  99424
ČSN EN ISO 23953-2 - Distribuční chlazený nábytek - Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky
ČSN EN ISO 23953-2ČSN EN ISO 23953-2 This part of ISO 23953 specifies requirements for the construction, characteristics and performance of refrigerated display cabinets used in the sale and displa
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 16855-1 - Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 1: Stavebnicové sestavy chladicích boxů 
Katalogové číslo:  502209
ČSN EN 16855-1 - Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 1: Stavebnicové sestavy chladicích boxů
ČSN EN 16855-1ČSN EN 16855-1 The drafting of this European Standard was driven by the necessity to compare the systems placed on the market on the base of the minimum thermal insulation requirement
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 5149 - Mechanická chladicí zařízení používaná pro chlazení a ohřev - Požadavky bezpečnosti 
Katalogové číslo:  51821
ČSN ISO 5149 - Mechanická chladicí zařízení používaná pro chlazení a ohřev - Požadavky bezpečnosti
ČSN ISO 5149ČSN ISO 5149 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 5149:1993. Mezinárodní norma ISO 5149:1993 má status české technické normy. Jsou zde specifikovány požadavky na projekt, kons
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat