Sponzorovaný odkaz

1406 Směrnice a předpisy pro projektování, zkoušení, provoz, obsluhu a údržbu

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 378-3 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob 
Katalogové číslo:  503037
ČSN EN 378-3 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob
ČSN EN 378-3ČSN EN 378-3 Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost osob a majetku, zahrnuje pokyny pro ochranu prostředí a stanovuje postupy pro provoz, údržbu a opravu chladicích z
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16440-1 - Zkušební metodiky pro chladicí zařízení pro izolované přepravní prostředky - Část 1: Mechanické chladírenské zařízení s evaporátorem s nuceným oběhem vzduchu s ohřívacím zařízením nebo bez něj 
Katalogové číslo:  97498
ČSN EN 16440-1 - Zkušební metodiky pro chladicí zařízení pro izolované přepravní prostředky - Část 1: Mechanické chladírenské zařízení s evaporátorem s nuceným oběhem vzduchu s ohřívacím zařízením nebo bez něj
ČSN EN 16440-1ČSN EN 16440-1 This European Standard applies to mechanical cooling devices with air circulation heat exchangers with or without heating device. The mechanical cooling devices are int
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13215 - Kondenzační jednotky pro chlazení - Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem 
Katalogové číslo:  502042
ČSN EN 13215 - Kondenzační jednotky pro chlazení - Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem
ČSN EN 13215ČSN EN 13215 This European Standard specifies the rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data for condensing units for refrigeration with compresso
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 378-2 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace 
Katalogové číslo:  503038
ČSN EN 378-2 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
ČSN EN 378-2ČSN EN 378-2 Platí úvod uvedený v EN 378-1. Tato norma je norma typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100. Příslušná strojní zařízení a rozsah zahrnutých nebezpečí, nebezpečných situa
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 17066-1 - Izolované dopravní prostředky pro zboží citlivé na teplotu - Požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejner 
Katalogové číslo:  508560
ČSN EN 17066-1 - Izolované dopravní prostředky pro zboží citlivé na teplotu - Požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejner
ČSN EN 17066-1ČSN EN 17066-1 This document applies to all thermally insulated means of transport, including: trucks, trailers, tanks, vans, wagons, containers for land transport, small containers,
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12900 - Chladivové kompresory - Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem 
Katalogové číslo:  94794
ČSN EN 12900 - Chladivové kompresory - Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem
ČSN EN 12900ČSN EN 12900 Norma stanovuje hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem dvoustupňových objemových kompresorů. Tyto údaje slouží k porovnání parametrů chla
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 378-1 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby 
Katalogové číslo:  503039
ČSN EN 378-1 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
ČSN EN 378-1ČSN EN 378-1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost osob a majetku, poskytuje doporučení pro ochranu prostředí a stanovuje postupy pro provoz, údržbu a opravu chladic
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13771-2 - Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 2: Kondenzační jednotky 
Katalogové číslo:  503862
ČSN EN 13771-2 - Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 2: Kondenzační jednotky
ČSN EN 13771-2ČSN EN 13771-2 This European Standard applies only to condensing units for refrigeration and describes a number of selected performance test methods. These methods provide sufficientl
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 378-4+A1 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace 
Katalogové číslo:  509043
ČSN EN 378-4+A1 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace
ČSN EN 378-4+A1ČSN EN 378-4+A1 This European Standard specifies the requirements for the safety of persons and property, provides guidance for the protection of the environment and establishes pr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13771-1 - Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Chladivové kompresory 
Katalogové číslo:  501829
ČSN EN 13771-1 - Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Chladivové kompresory
ČSN EN 13771-1ČSN EN 13771-1 This European Standard specifies performance test methods for refrigerant compressors. These methods provide sufficiently accurate results for the determination of the
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat