Sponzorovaný odkaz

21 TVÁŘECÍ STROJE

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 21 0200 - Tvářecí stroje. Názvosloví tvářecích strojů 
Katalogové číslo:  25436
ČSN 21 0200 - Tvářecí stroje. Názvosloví tvářecích strojů
ČSN 21 0200ČSN 21 0200 Norma stanoví české a slovenské názvy používané v oboru tvářecích strojů na kovy. Musí se používat spolu s ČSN 22 6001. Neplatí pro názvy tvářecích strojů používaných ve v
Cena:  605,- Kč
ČSN 21 0315 - Tvárniace stroje. Vstrekovacie stroje. Geometrická presnosť 
Katalogové číslo:  25443
ČSN 21 0315 - Tvárniace stroje. Vstrekovacie stroje. Geometrická presnosť
ČSN 21 0315
Cena:  171,- Kč
ČSN 21 0384 - Tvářecí stroje. Metody zkoušek vřetenových lisů 
Katalogové číslo:  01149
ČSN 21 0384 - Tvářecí stroje. Metody zkoušek vřetenových lisů
ČSN 21 0384ČSN 21 0384 Norma platí pro vřetenové lisy běžné výroby. Neplatí pro prototypy. Obsahuje opět jen tabulku zkoušek, mezi nimiž není bezpečnost práce. ČSN 21 0384 byla schválena 1.8.197
Cena:  73,- Kč
ČSN 21 0605 - Tvářecí stroje. Buchary. Řady hlavního parametru 
Katalogové číslo:  25463
ČSN 21 0605 - Tvářecí stroje. Buchary. Řady hlavního parametru
ČSN 21 0605
Cena:  73,- Kč
ČSN 21 0715 - Tvářecí stroje. Tvářecí automaty. Bezpečnostní požadavky na konstrukci 
Katalogové číslo:  25471
ČSN 21 0715 - Tvářecí stroje. Tvářecí automaty. Bezpečnostní požadavky na konstrukci
ČSN 21 0715ČSN 21 0715 Norma je překladem SE SEV 6200-88. Platí pro tvářecí automaty a poloautomaty: pro objemové tváření za studena a za tepla, ostřihovací, pro stříhání a pěchování dávkovaných
Cena:  95,- Kč
ČSN 21 0308 - Tvářecí stroje. Kolenové razicí lisy. Geometrická přesnost 
Katalogové číslo:  01143
ČSN 21 0308 - Tvářecí stroje. Kolenové razicí lisy. Geometrická přesnost
ČSN 21 0308
Cena:  95,- Kč
ČSN 21 0385 - Tvářecí stroje. Tříválcové a čtyřválcové zakružovačky plechu. Metody zkoušek 
Katalogové číslo:  25454
ČSN 21 0385 - Tvářecí stroje. Tříválcové a čtyřválcové zakružovačky plechu. Metody zkoušek
ČSN 21 0385ČSN 21 0385 Norma je překladem ST SEV 5324-85. Platí pro sériově vyráběné tříválcové a čtyřválcové zakružovačky plechu s mechanickým nebo hydraulickým pohonem. Jsou stanoveny zkoušky:
Cena:  95,- Kč
ČSN 21 0401 - Tvářecí stroje. Hydraulické lisy. Řady hlavních parametrů 
Katalogové číslo:  01151
ČSN 21 0401 - Tvářecí stroje. Hydraulické lisy. Řady hlavních parametrů
ČSN 21 0401ČSN 21 0401 Touto normou se zavádí ST SEV 1829-79 jako ČSN, která pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR není nijak doplněna. Norma RVHP obsahuje jedinou tabulku, která stanoví řa
Cena:  73,- Kč
ČSN 21 0606 - Tvářecí stroje. Nůžky. Řady hlavních parametrů 
Katalogové číslo:  25464
ČSN 21 0606 - Tvářecí stroje. Nůžky. Řady hlavních parametrů
ČSN 21 0606
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 6898 - Mechanické lisy s vyložením. Hlavní parametry a rozměry 
Katalogové číslo:  25466
ČSN ISO 6898 - Mechanické lisy s vyložením. Hlavní parametry a rozměry
ČSN ISO 6898
Cena:  171,- Kč
ČSN 21 0716 - Tvářecí stroje. Buchary. Bezpečnostní požadavky na konstrukci 
Katalogové číslo:  25472
ČSN 21 0716 - Tvářecí stroje. Buchary. Bezpečnostní požadavky na konstrukci
ČSN 21 0716ČSN 21 0716 V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 6403-88. Platí pro pneumatické buchary pro volné kování, parovzdušné buchary pro volné a zápustkové kování, pneumatické buchary pro p
Cena:  95,- Kč
ČSN 21 0303 - Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Geometrická přesnost 
Katalogové číslo:  25438
ČSN 21 0303 - Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Geometrická přesnost
ČSN 21 0303
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat