Sponzorovaný odkaz

2103 Přesnost tvářecích strojů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 21 0315 - Tvárniace stroje. Vstrekovacie stroje. Geometrická presnosť 
Katalogové číslo:  25443
ČSN 21 0315 - Tvárniace stroje. Vstrekovacie stroje. Geometrická presnosť
ČSN 21 0315
Cena:  171,- Kč
ČSN 21 0384 - Tvářecí stroje. Metody zkoušek vřetenových lisů 
Katalogové číslo:  01149
ČSN 21 0384 - Tvářecí stroje. Metody zkoušek vřetenových lisů
ČSN 21 0384ČSN 21 0384 Norma platí pro vřetenové lisy běžné výroby. Neplatí pro prototypy. Obsahuje opět jen tabulku zkoušek, mezi nimiž není bezpečnost práce. ČSN 21 0384 byla schválena 1.8.197
Cena:  73,- Kč
ČSN 21 0308 - Tvářecí stroje. Kolenové razicí lisy. Geometrická přesnost 
Katalogové číslo:  01143
ČSN 21 0308 - Tvářecí stroje. Kolenové razicí lisy. Geometrická přesnost
ČSN 21 0308
Cena:  95,- Kč
ČSN 21 0385 - Tvářecí stroje. Tříválcové a čtyřválcové zakružovačky plechu. Metody zkoušek 
Katalogové číslo:  25454
ČSN 21 0385 - Tvářecí stroje. Tříválcové a čtyřválcové zakružovačky plechu. Metody zkoušek
ČSN 21 0385ČSN 21 0385 Norma je překladem ST SEV 5324-85. Platí pro sériově vyráběné tříválcové a čtyřválcové zakružovačky plechu s mechanickým nebo hydraulickým pohonem. Jsou stanoveny zkoušky:
Cena:  95,- Kč
ČSN 21 0303 - Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Geometrická přesnost 
Katalogové číslo:  25438
ČSN 21 0303 - Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Geometrická přesnost
ČSN 21 0303
Cena:  171,- Kč
ČSN 21 0309 - Tvářecí stroje. Ohraňovací lisy. Geometrická přesnost 
Katalogové číslo:  01144
ČSN 21 0309 - Tvářecí stroje. Ohraňovací lisy. Geometrická přesnost
ČSN 21 0309
Cena:  171,- Kč
ČSN 21 0311 - Tvářecí stroje. Tabulové nůžky. Geometrická přesnost 
Katalogové číslo:  01145
ČSN 21 0311 - Tvářecí stroje. Tabulové nůžky. Geometrická přesnost
ČSN 21 0311
Cena:  95,- Kč
ČSN 21 0386 - Tvářecí stroje. Metody zkoušek pěchovacích automatů a válcovaček závitů bez ohřevu 
Katalogové číslo:  01150
ČSN 21 0386 - Tvářecí stroje. Metody zkoušek pěchovacích automatů a válcovaček závitů bez ohřevu
ČSN 21 0386ČSN 21 0386 Norma platí pro v názvu uvedené stroje běžného charakteru. Neplatí pro prototypy. Obsahuje jen tabulku měřených parametrů, mezi nimiž opět není hygiena ani bezpečnost prác
Cena:  73,- Kč
ČSN 21 0310 - Tvářecí stroje. Klikové kovací lisy. Geometrická přesnost 
Katalogové číslo:  25442
ČSN 21 0310 - Tvářecí stroje. Klikové kovací lisy. Geometrická přesnost
ČSN 21 0310
Cena:  95,- Kč
ČSN 21 0387 - Tvářecí stroje. Tabulové nůžky. Metody zkoušek 
Katalogové číslo:  25455
ČSN 21 0387 - Tvářecí stroje. Tabulové nůžky. Metody zkoušek
ČSN 21 0387ČSN 21 0387 Norma platí pro metody zkoušek sériově vyráběných tabulových nůžek s mechanickým nebo hydraulickým pohonem. Normalizovaná měření se týkají technických parametrů stroje. Hy
Cena:  95,- Kč
ČSN 21 0389 - Tvářecí stroje. Výstředníkové a klikové lisy jednočinné o jmenovité síle do 5000 kN. Metody zkoušek 
Katalogové číslo:  25457
ČSN 21 0389 - Tvářecí stroje. Výstředníkové a klikové lisy jednočinné o jmenovité síle do 5000 kN. Metody zkoušek
ČSN 21 0389ČSN 21 0389 Touto normou se zavádí ST SEV 4370-83 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplňuje jeden článek. Norma RVHP platí pro výstředníkové a klikové lisy
Cena:  95,- Kč
ČSN 21 0380 - Tvářecí stroje. Metody zkoušek lisů klikových dvojčinných, kolenových razicích a ohraňovacích 
Katalogové číslo:  01148
ČSN 21 0380 - Tvářecí stroje. Metody zkoušek lisů klikových dvojčinných, kolenových razicích a ohraňovacích
ČSN 21 0380ČSN 21 0380 Norma platí pro běžné lisy, uvedené v názvu. Neplatí pro prototypy. Norma obsahuje tabulku parametrů, které se zkouší. Bezpečnost práce mezi nimi není. ČSN 21 0380 byla sc
Cena:  73,- Kč
ČSN 21 0388 - Tvářecí stroje. Klikové lisy jednočinné o jmenovité síle nad 5000 kN. Metody zkoušek 
Katalogové číslo:  25456
ČSN 21 0388 - Tvářecí stroje. Klikové lisy jednočinné o jmenovité síle nad 5000 kN. Metody zkoušek
ČSN 21 0388ČSN 21 0388 Norma platí pro lisy klikové jednočinné jednobodové i vícebodové o jmenovité síle nad 5000 kN, a to běžné výroby. Normalizovány jsou zkoušky na prázdno a při zatížení. ČSN
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat