Sponzorovaný odkaz

2107 Bezpečnostní předpisy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 21 0715 - Tvářecí stroje. Tvářecí automaty. Bezpečnostní požadavky na konstrukci 
Katalogové číslo:  25471
ČSN 21 0715 - Tvářecí stroje. Tvářecí automaty. Bezpečnostní požadavky na konstrukci
ČSN 21 0715ČSN 21 0715 Norma je překladem SE SEV 6200-88. Platí pro tvářecí automaty a poloautomaty: pro objemové tváření za studena a za tepla, ostřihovací, pro stříhání a pěchování dávkovaných
Cena:  95,- Kč
ČSN 21 0716 - Tvářecí stroje. Buchary. Bezpečnostní požadavky na konstrukci 
Katalogové číslo:  25472
ČSN 21 0716 - Tvářecí stroje. Buchary. Bezpečnostní požadavky na konstrukci
ČSN 21 0716ČSN 21 0716 V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 6403-88. Platí pro pneumatické buchary pro volné kování, parovzdušné buchary pro volné a zápustkové kování, pneumatické buchary pro p
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14673+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na hydraulické lisy pro volné zápustkové kování železných a neželezných kovů za tepla 
Katalogové číslo:  86417
ČSN EN 14673+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na hydraulické lisy pro volné zápustkové kování železných a neželezných kovů za tepla
ČSN EN 14673+A1ČSN EN 14673+A1 Norma stanovuje zdravotní a bezpečnostní požadavky ve všech etapách životnosti zařízení, při jeho konstrukci, uspořádání, výrobě, používání a vyřazení. Tato evro
Cena:  446,- Kč
ČSN 21 0700 - Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů 
Katalogové číslo:  25467
ČSN 21 0700 - Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů
ČSN 21 0700ČSN 21 0700 Touto normou se zavádí ST SEV 4849-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnilo 7 článků. Z nich 5 se zabývá ochranou zdraví, většinou odkazy na
Cena:  232,- Kč
ČSN 21 0731 - Tvářecí stroje. Tříválcové a čtyřválcové zakružovačky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci 
Katalogové číslo:  25474
ČSN 21 0731 - Tvářecí stroje. Tříválcové a čtyřválcové zakružovačky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci
ČSN 21 0731ČSN 21 0731 Norma je překladem ST SEV 5333-85. Platí pro nově projektované, vyráběné a modernizované tří- a čtyřválcové zakružovačky a jejich mechanizační a automatizační zařízení vče
Cena:  95,- Kč
ČSN 21 0713 - Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Bezpečnostní požadavky na konstrukci 
Katalogové číslo:  25470
ČSN 21 0713 - Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Bezpečnostní požadavky na konstrukci
ČSN 21 0713ČSN 21 0713 Touto normou se zavádí ST SEV 4851-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnily 3 články. Norma RVHP platí pro vřetenové lisy a vřetenové lisy s
Cena:  95,- Kč
ČSN 21 0732 - Tvářecí stroje. Rovnačky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci 
Katalogové číslo:  25475
ČSN 21 0732 - Tvářecí stroje. Rovnačky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci
ČSN 21 0732ČSN 21 0732 Norma je překladem ST SEV 6679-89. Platí pro projektování výrobu a modernizaci rovnacích tvářecích strojů: napínacích rovnaček, dvouválečkových rovnaček s hlazením, vícevá
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 14656+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na vytlačovací lisy pro železné a neželezné kovy 
Katalogové číslo:  86416
ČSN EN 14656+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na vytlačovací lisy pro železné a neželezné kovy
ČSN EN 14656+A1ČSN EN 14656+A1 Norma stanovuje zdravotní a bezpečnostní požadavky ve všech etapách životnosti zařízení, při jeho konstrukci, uspořádání, výrobě, používání a vyřazení. Dále stanovu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13985+A1 - Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Tabulové nůžky 
Katalogové číslo:  84158
ČSN EN 13985+A1 - Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Tabulové nůžky
ČSN EN 13985+A1ČSN EN 13985+A1 Tato evropská norma stanovuje technické bezpečnostní požadavky a opatření, která by měla být využívána osobami zabývajícími se konstrukcí, jak je definováno v 3.11 EN
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 16092-3 - Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy 
Katalogové číslo:  506743
ČSN EN ISO 16092-3 - Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy
ČSN EN ISO 16092-3ČSN EN ISO 16092-3 Tento dokument, kromě ISO 16092-1, specifikuje technické bezpečnostní požadavky a opatření, které si musí osvojit osoby zabývající se konstruováním, výrobou a d
Cena:  655,- Kč
ČSN 21 0714 - Tvářecí stroje. Bezpečnostní předpisy pro mechanické ohraňovací lisy 
Katalogové číslo:  06566
ČSN 21 0714 - Tvářecí stroje. Bezpečnostní předpisy pro mechanické ohraňovací lisy
ČSN 21 0714ČSN 21 0714 Norma platí, pokud není v normě stanoveno jinak, pro ohraňovací lisy, které jsou v provozu anebo budou do provozu uvedeny, starší výroba i nově vyráběné a rovněž pro lisy
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16092-1 - Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  506744
ČSN EN ISO 16092-1 - Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky
ČSN EN ISO 16092-1ČSN EN ISO 16092-1 Tento dokument specifikuje technické bezpečnostní požadavky a opatření, které si musí osvojit osoby zabývající se konstruováním, výrobou a dodáváním lisů, kte
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat