Sponzorovaný odkaz

82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12921-1+A1 - Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  87130
ČSN EN 12921-1+A1 - Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12921-1+A1ČSN EN 12921-1+A1 Norma platí pro stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu - dále jen "čisticí stroje" - průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par, tj. stabilní stroje a
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12757-1+A1 - Míchací stroje nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Míchací stroje pro použití v autolakovnách 
Katalogové číslo:  87131
ČSN EN 12757-1+A1 - Míchací stroje nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Míchací stroje pro použití v autolakovnách
ČSN EN 12757-1+A1ČSN EN 12757-1+A1 Norma platí pro navrhování a konstrukci míchacích strojů pro tekuté nátěrové hmoty, vybavené zásobníkem o maximálním obsahu 10 l, používané v autolakovnách a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17059 - Linky pro galvanizaci a anodickou oxidaci - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  507279
ČSN EN 17059 - Linky pro galvanizaci a anodickou oxidaci - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 17059ČSN EN 17059 Tento dokument popisuje všechny významná nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události, týkající se linek pro galvanizaci a anodickou oxidaci, pokud jsou používány,
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16985 - Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  509869
ČSN EN 16985 - Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 16985ČSN EN 16985 Tato evropská norma popisuje všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události, týkající se stříkacích kabin pro nanášení organických kapalných a prášk
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 1953 - Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  95997
ČSN EN 1953 - Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 1953ČSN EN 1953 Tato evropská norma pojednává o všech významných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech, které se vztahují jak pro ruční i automatické rozprašovací a stříkací zař
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12921-4+A1 - Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla 
Katalogové číslo:  83550
ČSN EN 12921-4+A1 - Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla
ČSN EN 12921-4+A1ČSN EN 12921-4+A1 Norma pojednává pouze o významných nebezpečích, která se vztahující se na stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků, používající halogenová rozpouš
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12621+A1 - Stroje pro dodávání a cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  87129
ČSN EN 12621+A1 - Stroje pro dodávání a cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12621+A1ČSN EN 12621+A1 Norma platí pro navrhování a konstrukci strojů pro dodávání a cirkulaci nátěrových hmot a/nebo pomocných látek pod tlakem dále jen "stroje". Nátěrové hmoty jsou
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12921-3+A1 - Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 3: Bezpečnost strojů používajících hořlavé čisticí kapaliny 
Katalogové číslo:  83549
ČSN EN 12921-3+A1 - Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 3: Bezpečnost strojů používajících hořlavé čisticí kapaliny
ČSN EN 12921-3+A1ČSN EN 12921-3+A1 Norma pojednává pouze o významných nebezpečích, která se vztahují na stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků, používající hořlavé čisticí kapalin
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12921-2+A1 - Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na vodní bázi 
Katalogové číslo:  83551
ČSN EN 12921-2+A1 - Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na vodní bázi
ČSN EN 12921-2+A1ČSN EN 12921-2+A1 Norma pojednává pouze o významných nebezpečích, která se vztahující se na stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků, používající čisticí kapaliny n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12753+A1 - Systémy tepelného čištění odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  87127
ČSN EN 12753+A1 - Systémy tepelného čištění odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12753+A1ČSN EN 12753+A1 Norma platí pro systémy tepelného čištění odpadních plynů ze zařízení/systémů pro povrchovou úpravu popsaných dále, ve kterých je koncentrace čištěných odpadních pl
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1539 - Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  99887
ČSN EN 1539 - Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 1539ČSN EN 1539 Tato norma pokrývá všechna významnější nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události týkající se sušiček a pecí pro uvolňování hořlavých látek odpařováním nebo sušení
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 12581+A1 - Lakovny - Stroje pro máčecí a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  87128
ČSN EN 12581+A1 - Lakovny - Stroje pro máčecí a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12581+A1ČSN EN 12581+A1 Norma platí pro navrhování a konstrukci strojů pro máčecí a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových hmot na průmyslové výrobky. Tento stroj se
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14462 - Zařízení pro povrchovou úpravu - Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3 
Katalogové číslo:  500566
ČSN EN 14462 - Zařízení pro povrchovou úpravu - Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3
ČSN EN 14462ČSN EN 14462 Tato evropská norma stanoví standardní podmínky pro stanovování, deklaraci a ověřování emise hluku ve vzduchu z dále uvedených zařízení pro úpravu povrchů: - stroje pr
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat