Sponzorovaný odkaz

18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN IEC 654-3 - Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 3: Mechanické vlivy 
Katalogové číslo:  28604
ČSN IEC 654-3 - Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 3: Mechanické vlivy
ČSN IEC 654-3ČSN IEC 654-3 Norma obsahuje IEC 654-3:1983. Účelem části 3 této normy je poskytnout uživatelům a dodavatelům systémů pro měření a řízení průmyslových procesů a částí těchto systém
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60297-3-104 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-104: Konektory a souvisící rozhraní rozměrů koster a zásuvných jednotek 
Katalogové číslo:  77588
ČSN EN 60297-3-104 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-104: Konektory a souvisící rozhraní rozměrů koster a zásuvných jednotek
ČSN EN 60297-3-104ČSN EN 60297-3-104 Tato část normy zahrnuje rozměry rozhraní souvisících konektorů pro rámy a zásuvné jednotky z IEC 60297-3.101. V této části normy jsou zahrnuty dvoudílné konekt
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61804-2 ed. 2 - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 2: Specifikace pojmu FB 
Katalogové číslo:  80912
ČSN EN 61804-2 ed. 2 - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 2: Specifikace pojmu FB
ČSN EN 61804-2 ed. 2ČSN EN 61804-2 ed. 2 Tato část souboru norem specifikuje funkční bloky (FB) jako výsledek harmonizačních prací s ohledem na několik prvků: model zařízení, který definuje součást
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61511-3 - Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti 
Katalogové číslo:  74296
ČSN EN 61511-3 - Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti
ČSN EN 61511-3ČSN EN 61511-3 Tato norma ukazuje přístup pro činnosti v životním cyklu bezpečnosti s použitím minimálního počtu norem. Tento přístup byl přijat jako racionální a konzistentní techn
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 841 - Systémy průmyslové automatizace a integrace - Číslicové řízení strojů - Souřadnicový systém a terminologie pohybu 
Katalogové číslo:  66244
ČSN ISO 841 - Systémy průmyslové automatizace a integrace - Číslicové řízení strojů - Souřadnicový systém a terminologie pohybu
ČSN ISO 841ČSN ISO 841 Tato mezinárodní norma popisuje souřadnicový systém stroje vzhledem k primárním pohybům jednotlivých číslicově řízených strojů a k přidruženým pohybům stroje. Souřadnico
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 14649-1 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 1: Přehled a základní principy 
Katalogové číslo:  70022
ČSN ISO 14649-1 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 1: Přehled a základní principy
ČSN ISO 14649-1ČSN ISO 14649-1 ČSN ISO 14649-1 je první ze série norem, které prezentují nový model přenosu údajů mezi CAD/CAM systémy a CNC stroji. Odstraňuje nedostatky ISO 6983 tím, že specifi
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60873-1 - Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 1: Metody vyhodnocování vlastností 
Katalogové číslo:  70944
ČSN EN 60873-1 - Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 1: Metody vyhodnocování vlastností
ČSN EN 60873-1ČSN EN 60873-1 Tato část 1 mezinárodní normy IEC 60873 uvádí metody pro vyhodnocování vlastností všech elektrických a pneumatických analogových pásových zapisovačů řízených standard
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9409-1 - Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 1: Lícní desky 
Katalogové číslo:  71193
ČSN EN ISO 9409-1 - Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 1: Lícní desky
ČSN EN ISO 9409-1ČSN EN ISO 9409-1 Norma ČSN EN ISO 9409-1 stanovuje hlavní rozměry, označení a značení kruhové lícní desky, jakožto mechanického rozhraní. Záměrem je zajistit vyměnitelnost a dod
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60297-3-101 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-101: Kostry a souvisící zásuvné jednotky 
Katalogové číslo:  72987
ČSN EN 60297-3-101 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-101: Kostry a souvisící zásuvné jednotky
ČSN EN 60297-3-101ČSN EN 60297-3-101 Tato část normy zahrnuje základní rozměrové vztahy mezi kostrami a souvisícími zásuvnými jednotkami v souladu s řadou norem IEC 60297. Účelem této normy je sp
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61131-7 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 7: Programování fuzzy řízení 
Katalogové číslo:  62367
ČSN EN 61131-7 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 7: Programování fuzzy řízení
ČSN EN 61131-7ČSN EN 61131-7 Tato část EN 61131 definuje jazyk pro programování aplikací fuzzy řízení využívajících programovatelných řídicích jednotek.Poskytuje prostředky pro integraci aplikac
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 61158-3-2 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-2: Definice služby datového spoje - Prvky typu 2 
Katalogové číslo:  96647
ČSN EN 61158-3-2 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-2: Definice služby datového spoje - Prvky typu 2
ČSN EN 61158-3-2 ed. 2ČSN EN 61158-3-2 ed. 2 This part of IEC 61158 provides common elements for basic time-critical messaging communications between devices in an automation environment. The term
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61158-3-4 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-4: Definice služby datového spoje - Prvky typu 4 
Katalogové číslo:  96643
ČSN EN 61158-3-4 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-4: Definice služby datového spoje - Prvky typu 4
ČSN EN 61158-3-4 ed. 2ČSN EN 61158-3-4 ed. 2 This part of IEC 61158 provides common elements for basic time-critical messaging communications between devices in an automation environment. The term
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61158-4-2 ed. 3 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2 
Katalogové číslo:  96746
ČSN EN 61158-4-2 ed. 3 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2
ČSN EN 61158-4-2 ed. 3ČSN EN 61158-4-2 ed. 3 This part of IEC 61158 specifies procedures for the timely transfer of data and control information from one data-link user entity to a peer user entity
Cena:  2 530,- Kč
ČSN EN 61158-4-12 ed. 3 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-12: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 12 
Katalogové číslo:  96761
ČSN EN 61158-4-12 ed. 3 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-12: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 12
ČSN EN 61158-4-12 ed. 3ČSN EN 61158-4-12 ed. 3 This part of IEC 61158 specifies procedures for the timely transfer of data and control information from one data-link user entity to a peer user enti
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 61158-5-4 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-4: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 4 
Katalogové číslo:  96911
ČSN EN 61158-5-4 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-4: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 4
ČSN EN 61158-5-4 ed. 2ČSN EN 61158-5-4 ed. 2 The fieldbus application layer (FAL) provides user programs with a means to access the fieldbus communi-cation environment. In this respect, the FAL can
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61158-5-9 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-9: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 9 
Katalogové číslo:  96921
ČSN EN 61158-5-9 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-9: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 9
ČSN EN 61158-5-9 ed. 2ČSN EN 61158-5-9 ed. 2 The fieldbus application layer (FAL) provides user programs with a means to access the fieldbus communi-cation environment. In this respect, the FAL can
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 61158-6-4 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4 
Katalogové číslo:  96935
ČSN EN 61158-6-4 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4
ČSN EN 61158-6-4 ed. 2ČSN EN 61158-6-4 ed. 2 The Fieldbus Application Layer (FAL) provides user programs with a means to access the fieldbus communi-cation environment. In this respect, the FAL can
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61158-6-14 ed. 3 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-14: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 14 
Katalogové číslo:  96945
ČSN EN 61158-6-14 ed. 3 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-14: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 14
ČSN EN 61158-6-14 ed. 3ČSN EN 61158-6-14 ed. 3 The Fieldbus Application Layer (FAL) provides user programs with a means to access the fieldbus communi-cation environment. In this respect, the FAL c
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61158-3-13 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-13: Definice služby datového spoje - Prvky typu 13 
Katalogové číslo:  96642
ČSN EN 61158-3-13 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-13: Definice služby datového spoje - Prvky typu 13
ČSN EN 61158-3-13 ed. 2ČSN EN 61158-3-13 ed. 2 This part of IEC 61158 provides common elements for basic time-critical messaging communications between devices in an automation environment. The ter
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat