Sponzorovaný odkaz

18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN IEC 654-3 - Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 3: Mechanické vlivy 
Katalogové číslo:  28604
ČSN IEC 654-3 - Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 3: Mechanické vlivy
ČSN IEC 654-3ČSN IEC 654-3 Norma obsahuje IEC 654-3:1983. Účelem části 3 této normy je poskytnout uživatelům a dodavatelům systémů pro měření a řízení průmyslových procesů a částí těchto systém
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 841 - Systémy průmyslové automatizace a integrace - Číslicové řízení strojů - Souřadnicový systém a terminologie pohybu 
Katalogové číslo:  66244
ČSN ISO 841 - Systémy průmyslové automatizace a integrace - Číslicové řízení strojů - Souřadnicový systém a terminologie pohybu
ČSN ISO 841ČSN ISO 841 Tato mezinárodní norma popisuje souřadnicový systém stroje vzhledem k primárním pohybům jednotlivých číslicově řízených strojů a k přidruženým pohybům stroje. Souřadnico
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 14649-1 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 1: Přehled a základní principy 
Katalogové číslo:  70022
ČSN ISO 14649-1 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 1: Přehled a základní principy
ČSN ISO 14649-1ČSN ISO 14649-1 ČSN ISO 14649-1 je první ze série norem, které prezentují nový model přenosu údajů mezi CAD/CAM systémy a CNC stroji. Odstraňuje nedostatky ISO 6983 tím, že specifi
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61131-7 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 7: Programování fuzzy řízení 
Katalogové číslo:  62367
ČSN EN 61131-7 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 7: Programování fuzzy řízení
ČSN EN 61131-7ČSN EN 61131-7 Tato část EN 61131 definuje jazyk pro programování aplikací fuzzy řízení využívajících programovatelných řídicích jednotek.Poskytuje prostředky pro integraci aplikac
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 61003-1 ed. 2 - Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností 
Katalogové číslo:  71871
ČSN EN 61003-1 ed. 2 - Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností
ČSN EN 61003-1 ed. 2ČSN EN 61003-1 Tato norma zavádí metody hodnocení specifikované v této části EN 61003, určené výrobcům ke stanovení vlastností jejich výrobků a uživatelům výrobků, nebo pro ne
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60873-1 - Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 1: Metody vyhodnocování vlastností 
Katalogové číslo:  70944
ČSN EN 60873-1 - Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 1: Metody vyhodnocování vlastností
ČSN EN 60873-1ČSN EN 60873-1 Tato část 1 mezinárodní normy IEC 60873 uvádí metody pro vyhodnocování vlastností všech elektrických a pneumatických analogových pásových zapisovačů řízených standard
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9409-1 - Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 1: Lícní desky 
Katalogové číslo:  71193
ČSN EN ISO 9409-1 - Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 1: Lícní desky
ČSN EN ISO 9409-1ČSN EN ISO 9409-1 Norma ČSN EN ISO 9409-1 stanovuje hlavní rozměry, označení a značení kruhové lícní desky, jakožto mechanického rozhraní. Záměrem je zajistit vyměnitelnost a dod
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 62769-6 - Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 6: Technologie mapování FDI 
Katalogové číslo:  98595
ČSN EN 62769-6 - Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 6: Technologie mapování FDI
ČSN EN 62769-6ČSN EN 62769-6 This part of IEC 62769 specifies the technology mapping for the concepts described in the Field Device Inte-gration (FDI) standard. The technology mapping focuses on im
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62769-1 - Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 1: Přehled 
Katalogové číslo:  98592
ČSN EN 62769-1 - Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 1: Přehled
ČSN EN 62769-1ČSN EN 62769-1 This part of IEC 62769 describes the concepts and overview of the Field Device Integration (FDI) specifications. The detailed motivation for the creation of this techno
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61804-5 - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 5: Vestavěná knihovna EDDL 
Katalogové číslo:  99009
ČSN EN 61804-5 - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 5: Vestavěná knihovna EDDL
ČSN EN 61804-5ČSN EN 61804-5 This part of IEC 61804 specifies the EDDL Builtin library and provides the profiles of the various fieldbuses.
Cena:  2 310,- Kč
ČSN EN 62264-2 ed. 2 - Integrovaný systém podnikového řízení - Část 2: Cílové modely a atributy pro integrované systémy podnikového řízení 
Katalogové číslo:  94811
ČSN EN 62264-2 ed. 2 - Integrovaný systém podnikového řízení - Část 2: Cílové modely a atributy pro integrované systémy podnikového řízení
ČSN EN 62264-2 ed. 2ČSN EN 62264-2 ed. 2 Tato část souboru norem specifikuje obsah generického rozhraní vyměňovaný mezi výrobními řídicími funkcemi a ostatními podnikovými funkcemi. Uvažované rozhr
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 62337 ed. 2 - Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti 
Katalogové číslo:  91571
ČSN EN 62337 ed. 2 - Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti
ČSN EN 62337 ed. 2ČSN EN 62337 ed. 2 Tato norma definuje postupné kroky a činnosti uvádění elektrického vybavení a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů. Popisuje aktivity
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62682 - Řízení signalizace pro průmyslové procesy 
Katalogové číslo:  97464
ČSN EN 62682 - Řízení signalizace pro průmyslové procesy
ČSN EN 62682ČSN EN 62682 This International Standard specifies general principles and processes for the lifecycle management of alarm systems based on programmable electronic controller and compute
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62424 - Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE 
Katalogové číslo:  85520
ČSN EN 62424 - Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE
ČSN EN 62424ČSN EN 62424 Tato norma specifikuje, jak jsou požadavky techniky řízení procesů představovány v P&ID pro automatický přenos dat mezi nářadím P&ID a PCE a vyhýbá se nesprávnému výkladu
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 62453-2 - Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis 
Katalogové číslo:  85701
ČSN EN 62453-2 - Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis
ČSN EN 62453-2ČSN EN 62453-2 Tato část souboru norem vysvětluje společné principy konceptu nástrojů pro práci v poli. Tyto principy je možno použít v různých průmyslových aplikacích jakými jsou str
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 62708 - Druhy dokumentů pro elektrické projekty a projekty přístrojového vybavení v řízení průmyslových procesů 
Katalogové číslo:  98128
ČSN EN 62708 - Druhy dokumentů pro elektrické projekty a projekty přístrojového vybavení v řízení průmyslových procesů
ČSN EN 62708ČSN EN 62708 The first aim of this standard is to avoid misunderstandings and erroneous elaboration of documents in order to reduce additional corrective works and expenses for clarific
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62541-11 - Sjednocená architektura OPC - Část 11: Historický přístup 
Katalogové číslo:  98132
ČSN EN 62541-11 - Sjednocená architektura OPC - Část 11: Historický přístup
ČSN EN 62541-11ČSN EN 62541-11 This part of IEC 62541 is part of the overall OPC Unified Architecture standard series and defines the infor-mation model associated with Historical Access (HA). It p
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62541-4 ed. 2 - Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby 
Katalogové číslo:  98491
ČSN EN 62541-4 ed. 2 - Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby
ČSN EN 62541-4 ed. 2ČSN EN 62541-4 ed. 2 This part of IEC 62541 defines the OPC Unified Architecture (OPC UA) Services. The Services described are the collection of abstract Remote Procedure Calls
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN 62714-2 - Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - AutomationML - Část 2: Knihovny tříd funkcí 
Katalogové číslo:  98129
ČSN EN 62714-2 - Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - AutomationML - Část 2: Knihovny tříd funkcí
ČSN EN 62714-2ČSN EN 62714-2 The data exchange format defined in IEC 62714 (Automation Markup Language, AML) is an XML schema based data format and has been developed in order to support the data e
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 10218-1 - Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 1: Roboty 
Katalogové číslo:  89961
ČSN EN ISO 10218-1 - Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 1: Roboty
ČSN EN ISO 10218-1ČSN EN ISO 10218-1 Tato část ISO 10218 specifikuje požadavky a směrnice pro základní bezpečnou konstrukci, ochranná opatření a informace pro použití průmyslových robotů. Popisuj
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61969-1 ed. 2 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh 
Katalogové číslo:  90898
ČSN EN 61969-1 ed. 2 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh
ČSN EN 61969-1 ed. 2ČSN EN 61969-1 ed. 2 Tato norma obsahuje směrnice pro návrh venkovních krytů a je použitelná v širokém rozsahu mechanických, elektromechanických a elektronických zařízení včetně
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60297-3-101 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-101: Kostry a souvisící zásuvné jednotky 
Katalogové číslo:  72987
ČSN EN 60297-3-101 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-101: Kostry a souvisící zásuvné jednotky
ČSN EN 60297-3-101ČSN EN 60297-3-101 Tato část normy zahrnuje základní rozměrové vztahy mezi kostrami a souvisícími zásuvnými jednotkami v souladu s řadou norem IEC 60297. Účelem této normy je sp
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61511-3 - Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti 
Katalogové číslo:  74296
ČSN EN 61511-3 - Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti
ČSN EN 61511-3ČSN EN 61511-3 Tato norma ukazuje přístup pro činnosti v životním cyklu bezpečnosti s použitím minimálního počtu norem. Tento přístup byl přijat jako racionální a konzistentní techn
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat