Sponzorovaný odkaz

1870 Přímočinné regulátory

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61131-6 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 6: Funkční bezpečnost 
Katalogové číslo:  92443
ČSN EN 61131-6 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 6: Funkční bezpečnost
ČSN EN 61131-6
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61131-7 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 7: Programování fuzzy řízení 
Katalogové číslo:  62367
ČSN EN 61131-7 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 7: Programování fuzzy řízení
ČSN EN 61131-7ČSN EN 61131-7 Tato část EN 61131 definuje jazyk pro programování aplikací fuzzy řízení využívajících programovatelných řídicích jednotek.Poskytuje prostředky pro integraci aplikac
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 61131-2 ed. 2 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky 
Katalogové číslo:  80915
ČSN EN 61131-2 ed. 2 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky
ČSN EN 61131-2 ed. 2ČSN EN 61131-2 ed. 2 Tato norma určuje požadavky a příslušné zkoušky pro programovatelné řídící jednotky (PLC) a jejich přidružené periferie (například programovací a ladící p
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 61131-1 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 1: Všeobecné informace 
Katalogové číslo:  69555
ČSN EN 61131-1 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 1: Všeobecné informace
ČSN EN 61131-1ČSN EN 61131-1 Tato část 1 mezinárodní normy EN 61131 představuje první část souboru norem z oblasti programovatelných řídicích jednotek a jejich přidružených vnějších jednotek a mě
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61131-5 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 5: Komunikace 
Katalogové číslo:  62366
ČSN EN 61131-5 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 5: Komunikace
ČSN EN 61131-5ČSN EN 61131-5 Tato část EN 61131 stanovuje komunikační hlediska programovatelných řídicích jednotek. Stanovuje vzájemné možnosti komunikace jakéhokoli zařízení s programovatelnou
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 61131-3 ed. 2 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky 
Katalogové číslo:  93649
ČSN EN 61131-3 ed. 2 - Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky
ČSN EN 61131-3 ed. 2ČSN EN 61131-3 ed. 2 Tato část souboru norem specifikuje syntaxi a sémantiku jednotné sady programovacích jazyků pro progra-movatelné řídicí jednotky (PC). Tato sada sestává ze
Cena:  1 925,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat