Sponzorovaný odkaz

1801 Elektrické analogové výrobky a signály

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61003-1 ed. 3 - Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností 
Katalogové číslo:  502198
ČSN EN 61003-1 ed. 3 - Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností
ČSN EN 61003-1 ed. 3ČSN EN 61003-1 ed. 3 Tato část souboru norem je použitelná pro pneumatické a elektrické přístroje nebo řídicí zařízení průmyslových procesů za použití měřených hodnot spojitých
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61003-2 ed. 2 - Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 2: Vodítko pro prohlídku a kusové zkoušky 
Katalogové číslo:  502200
ČSN EN 61003-2 ed. 2 - Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 2: Vodítko pro prohlídku a kusové zkoušky
ČSN EN 61003-2 ed. 2ČSN EN 61003-2 ed. 2 Tato část souboru norem poskytuje vodítko a kusové zkoušky pro elektrické a pneumatické přístroje s dvou nebo vícestavovými výstupy, například pro přejímací
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60382 - Analogový pneumatický signál pro systémy řízení procesů 
Katalogové číslo:  18002
ČSN EN 60382 - Analogový pneumatický signál pro systémy řízení procesů
ČSN EN 60382
Cena:  95,- Kč
ČSN IEC 381-1 - Analogové signály pro systémy řízení procesů. Část 1: Stejnosměrné proudové signály 
Katalogové číslo:  28546
ČSN IEC 381-1 - Analogové signály pro systémy řízení procesů. Část 1: Stejnosměrné proudové signály
ČSN IEC 381-1ČSN IEC 381-1 Tato norma platí pro analogové stejnosměrné proudové signály, používané v systémech pro měření a řízení průmyslových procesů k přenosu informace mezi prvky systému. Tat
Cena:  95,- Kč
ČSN IEC 381-2 - Analogové signály pro systémy řízení procesů. Část 2: Stejnosměrné napěťové signály. 
Katalogové číslo:  28643
ČSN IEC 381-2 - Analogové signály pro systémy řízení procesů. Část 2: Stejnosměrné napěťové signály.
ČSN IEC 381-2ČSN IEC 381-2 Tato norma stanovuje analogové stejnosměrné napěťové signály používané v systémech pro měření a řízení průmyslových procesů k přenosu informace mezi prvky systému. N
Cena:  95,- Kč
ČSN IEC 946 - Dvojkové stejnosměrné napěťové signály pro systémy měření a řízení procesů 
Katalogové číslo:  25305
ČSN IEC 946 - Dvojkové stejnosměrné napěťové signály pro systémy měření a řízení procesů
ČSN IEC 946ČSN IEC 946 Norma je identická s IEC 946:1988. Je rovněž identická s HD 557 S1:1990. Vztahuje se na dvojkové stejnosměrné napěťové signály pro systémy měření a řízení procesů. ČSN IEC
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat