Sponzorovaný odkaz

1803 Funkční bezpečnost elektrických a elektronických systémů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61508-6 ed. 2 - Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3 
Katalogové číslo:  87391
ČSN EN 61508-6 ed. 2 - Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3
ČSN EN 61508-6 ed. 2ČSN EN 61508-6 ed. 2 Tato část souboru norem obsahuje informace a metodické pokyny pro ČSN EN 61508-2 ed. 2 a ČSN EN 61508-3 ed. 2. Příloha A uvádí stručný přehled požadavků ČSN
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 61508-5 ed. 2 - Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti 
Katalogové číslo:  87389
ČSN EN 61508-5 ed. 2 - Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti
ČSN EN 61508-5 ed. 2ČSN EN 61508-5 ed. 2 Tato část souboru norem poskytuje informace nutné pro základní koncepty rizika a vztahu rizika k integritě bezpečnosti (viz příloha A); několik metod, které
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61511-1 ed. 2 - Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky na hardware a aplikační programování 
Katalogové číslo:  503189
ČSN EN 61511-1 ed. 2 - Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky na hardware a aplikační programování
ČSN EN 61511-1 ed. 2ČSN EN 61511-1 ed. 2 (18 0303) Tato část souboru norem uvádí požadavky pro specifikaci, návrh, instalaci, provoz a údržbu bezpečnostních přístrojových systémů tak, aby mohly spo
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61508-1 ed. 2 - Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  87381
ČSN EN 61508-1 ed. 2 - Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 61508-1 ed. 2ČSN EN 61508-1 ed. 2 Tato část souboru norem pokrývá ty aspekty, které musí být vzaty v úvahu, když elektrické/elektronické/programovatelné elektronické (E/E/PE) systémy jsou
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61508-2 ed. 2 - Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností 
Katalogové číslo:  87383
ČSN EN 61508-2 ed. 2 - Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností
ČSN EN 61508-2 ed. 2ČSN EN 61508-2 ed. 2 Tato část souboru norem je použitelná na jakýkoliv systém související s bezpečností, jak je definován v ČSN EN 61508-1 a který obsahuje nejméně jeden elektr
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61511-3 ed. 2 - Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti 
Katalogové číslo:  503185
ČSN EN 61511-3 ed. 2 - Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti
ČSN EN 61511-3 ed. 2ČSN EN 61511-3 ed. 2 (18 0303) Tato část souboru norem poskytuje informace o: základních představách o riziku a vztahu rizika k integritě bezpečnosti; určení tolerovatelného riz
Cena:  803,- Kč
ČSN EN IEC 62443-4-1 - Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-1: Požadavky na životní cyklus vývoje bezpečného výrobku 
Katalogové číslo:  505327
ČSN EN IEC 62443-4-1 - Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-1: Požadavky na životní cyklus vývoje bezpečného výrobku
ČSN EN IEC 62443-4-1ČSN EN IEC 62443-4-1 This part of IEC 62443 specifies process requirements for the secure development of products used in industrial automation and control systems. It defines a
Cena:  605,- Kč
ČSN EN IEC 62443-4-2 - Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-2 : Požadavky technické bezpečnosti pro součásti IACS 
Katalogové číslo:  507824
ČSN EN IEC 62443-4-2 - Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-2 : Požadavky technické bezpečnosti pro součásti IACS
ČSN EN IEC 62443-4-2ČSN EN IEC 62443-4-2 This part of IEC 62443 provides detailed technical control system component requirements (CRs) associated with the seven foundational requirements (FRs) des
Cena:  803,- Kč
ČSN EN IEC 62443-2-4 - Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 2-4: Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS 
Katalogové číslo:  507825
ČSN EN IEC 62443-2-4 - Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 2-4: Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS
ČSN EN IEC 62443-2-4ČSN EN IEC 62443-2-4 This part of IEC 62443-2-4 specifies requirements for security capabilities for IACS service providers that they can offer to the asset owner during integra
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61508-3 ed. 2 - Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software 
Katalogové číslo:  87387
ČSN EN 61508-3 ed. 2 - Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software
ČSN EN 61508-3 ed. 2ČSN EN 61508-3 ed. 2 Tato část souboru norem se použije na jakýkoliv software tvořící část systému vztahujícího se k bezpečnosti nebo na vývoj bezpečnostního systému v rozsahu Č
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 61508-4 ed. 2 - Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky 
Katalogové číslo:  87385
ČSN EN 61508-4 ed. 2 - Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky
ČSN EN 61508-4 ed. 2ČSN EN 61508-4 ed. 2 Tato část souboru norem obsahuje definice a vysvětlení termínů, které jsou použity v částech 1 až 7 souboru ČSN EN 61508. Definice jsou seskupeny podle souv
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61511-2 ed. 2 - Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1 
Katalogové číslo:  503187
ČSN EN 61511-2 ed. 2 - Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1
ČSN EN 61511-2 ed. 2ČSN EN 61511-2 ed. 2 (18 0303) Tato část souboru norem uvádí pokyny pro specifikaci, návrh, instalaci, provoz a údržbu bezpečnostních přístrojových funkcí a systémů tak, jak jso
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN IEC 62443-3-3 - Průmyslové komunikační sítě - Bezpečnost sítě a systému - Část 3-3: Požadavky na bezpečnost systému a bezpečnostní úrovně 
Katalogové číslo:  507827
ČSN EN IEC 62443-3-3 - Průmyslové komunikační sítě - Bezpečnost sítě a systému - Část 3-3: Požadavky na bezpečnost systému a bezpečnostní úrovně
ČSN EN IEC 62443-3-3ČSN EN IEC 62443-3-3 (18 0304) This part of the IEC 62443 series provides detailed technical control system requirements (SRs) associated with the seven foundational requireme
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61508-7 ed. 2 - Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření 
Katalogové číslo:  87393
ČSN EN 61508-7 ed. 2 - Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření
ČSN EN 61508-7 ed. 2ČSN EN 61508-7 ed. 2 Tato část souboru norem obsahuje přehled různých bezpečnostních technik a opatření vztahujících se k ČSN EN 61508-2 ed. 2 a ČSN EN 61508-3 ed. 2. Odkazy by
Cena:  1 320,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat