Sponzorovaný odkaz

1880 Konstrukční stavebnice pro elektrotechniku

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60297-3-101 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-101: Kostry a souvisící zásuvné jednotky 
Katalogové číslo:  72987
ČSN EN 60297-3-101 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-101: Kostry a souvisící zásuvné jednotky
ČSN EN 60297-3-101ČSN EN 60297-3-101 Tato část normy zahrnuje základní rozměrové vztahy mezi kostrami a souvisícími zásuvnými jednotkami v souladu s řadou norem IEC 60297. Účelem této normy je sp
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60297-3-104 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-104: Konektory a souvisící rozhraní rozměrů koster a zásuvných jednotek 
Katalogové číslo:  77588
ČSN EN 60297-3-104 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-104: Konektory a souvisící rozhraní rozměrů koster a zásuvných jednotek
ČSN EN 60297-3-104ČSN EN 60297-3-104 Tato část normy zahrnuje rozměry rozhraní souvisících konektorů pro rámy a zásuvné jednotky z IEC 60297-3.101. V této části normy jsou zahrnuty dvoudílné konekt
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60917-2-4 - Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektronických zařízení - Část 2-4: Dílčí specifikace - Koordinační rozměry rozhraní s krokem 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí - Přizpůsobení rozměrů koster nebo panelových jednotek používaných ve skříních nebo stojanech v souladu s IEC 60297-3-100 (19 palců) 
Katalogové číslo:  87076
ČSN EN 60917-2-4 - Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektronických zařízení - Část 2-4: Dílčí specifikace - Koordinační rozměry rozhraní s krokem 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí - Přizpůsobení rozměrů koster nebo panelových jednotek používaných ve skříních nebo stojanech v souladu s IEC 60297-3-100 (19 palců)
ČSN EN 60917-2-4ČSN EN 60917-2-4 Tato část souboru specifikuje rozměry pro montážní příruby metrických koster nebo panelových jednotek, které se montují do 19 palcových skříní nebo stojanů. Další
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61969-1 ed. 2 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh 
Katalogové číslo:  90898
ČSN EN 61969-1 ed. 2 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh
ČSN EN 61969-1 ed. 2ČSN EN 61969-1 ed. 2 Tato norma obsahuje směrnice pro návrh venkovních krytů a je použitelná v širokém rozsahu mechanických, elektromechanických a elektronických zařízení včetně
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62610-5 - Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 5: Hodnocení chladicího výkonu pro vnitřní skříně 
Katalogové číslo:  500816
ČSN EN 62610-5 - Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 5: Hodnocení chladicího výkonu pro vnitřní skříně
ČSN EN 62610-5ČSN EN 62610-5 This part of IEC 62610 specifies a method for evaluating the cooling capacity mainly for air convection cooling of empty cabinets in accordance with IEC 60297 and IEC
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60297-3-109 - Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-109: Rozměry nosných konstrukcí pro zabudovanou výpočetní techniku 
Katalogové číslo:  99567
ČSN EN 60297-3-109 - Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-109: Rozměry nosných konstrukcí pro zabudovanou výpočetní techniku
ČSN EN 60297-3-109ČSN EN 60297-3-109 This part of IEC 60297 specifies dimensions and physical properties of chassis and associated printed boards in order to provide mechanical and environmental
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61587-1 ed. 4 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Environmentální požadavky, struktura zkoušek a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitřní podmínky 
Katalogové číslo:  503318
ČSN EN 61587-1 ed. 4 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Environmentální požadavky, struktura zkoušek a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitřní podmínky
ČSN EN 61587-1 ed. 4ČSN EN 61587-1 ed. 4 Tato norma specifikuje environmentální požadavky, strukturu zkoušek, jakož i bezpečnostní hlediska pro prázdné konstrukce, tzn. skříně, stojany, kostry a no
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60917-1 - Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 1: Kmenová norma 
Katalogové číslo:  56892
ČSN EN 60917-1 - Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 1: Kmenová norma
ČSN EN 60917-1ČSN EN 60917-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60917-1:1998. Evropská norma EN 60917-1:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní nor
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60297-3-106 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-106: Přizpůsobení rozměrů skříní a stojanů používaných s metrickými kostrami a panelovými jednotkami v souladu s IEC 60917-2-1 
Katalogové číslo:  87075
ČSN EN 60297-3-106 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-106: Přizpůsobení rozměrů skříní a stojanů používaných s metrickými kostrami a panelovými jednotkami v souladu s IEC 60917-2-1
ČSN EN 60297-3-106ČSN EN 60297-3-106 Tato část souboru specifikuje rozměry pro montážní příruby 19 palcových skříní nebo stojanů, které se montují do metrických koster nebo panelových jednotek. D
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61969-2 ed. 2 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 2: Koordinační rozměry 
Katalogové číslo:  90894
ČSN EN 61969-2 ed. 2 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 2: Koordinační rozměry
ČSN EN 61969-2 ed. 2ČSN EN 61969-2 ed. 2 Tato norma se používá k návrhu krytů pro venkovní aplikace, pro stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům, jak je definováno v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60297-3-107 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-107: Rozměry koster a zásuvných jednotek malých rozměrů (SFF) 
Katalogové číslo:  91239
ČSN EN 60297-3-107 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-107: Rozměry koster a zásuvných jednotek malých rozměrů (SFF)
ČSN EN 60297-3-107ČSN EN 60297-3-107 Tato norma definuje rozměry rozhraní mezi kostrami a přidruženými zásuvnými jednotkami, používajícími konektory, které jsou definované v PICMG-MTCA.0 (pevné des
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60917-2-5 - Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektronických zařízení - Část 2-5: Dílčí specifikace - Koordinační rozměry rozhraní s krokem 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí - Rozměry rozhraní skříní pro různá zařízení 
Katalogové číslo:  92702
ČSN EN 60917-2-5 - Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektronických zařízení - Část 2-5: Dílčí specifikace - Koordinační rozměry rozhraní s krokem 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí - Rozměry rozhraní skříní pro různá zařízení
ČSN EN 60917-2-5ČSN EN 60917-2-5 Tato norma se používá pro konstrukce skříní z rámu se stanovenými rozměry rozhraní pro instalaci různých zařízení. Konstrukce rámů poskytuje montážní plochy s montá
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62610-4 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 4: Zkoušky chladicího výkonu vodou zásobovaných výměníků tepla v elektronických skříních 
Katalogové číslo:  95150
ČSN EN 62610-4 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 4: Zkoušky chladicího výkonu vodou zásobovaných výměníků tepla v elektronických skříních
ČSN EN 62610-4ČSN EN 62610-4 Tato norma specifikuje uspořádání zkoušky a zkušební parametry pro vodou zásobované výměníky tepla uvnitř jednotlivých elektronických skříňových sestav. Zkoušky jsou za
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60917-2-3 - Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 2-3: Dílčí specifikace - Rozhraní v uspořádání rozměrů s krokem 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí - Rozšířená předmětová specifikace - Rozměry koster, panelových jednotek, zadních desek, čelních panelů a zásuvných jednotek 
Katalogové číslo:  77587
ČSN EN 60917-2-3 - Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 2-3: Dílčí specifikace - Rozhraní v uspořádání rozměrů s krokem 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí - Rozšířená předmětová specifikace - Rozměry koster, panelových jednotek, zadních desek, čelních panelů a zásuvných jednotek
ČSN EN 60917-2-3ČSN EN 60917-2-3 Tato část normy uvádí dodatečné rozměry pro modulární řadu koster a příslušných zásuvných jednotek podle IEC 60917-2-2. Typická kostra se skládá z konstrukce r
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60297-3-102 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-102: Zasouvací a vysouvací rukojeti 
Katalogové číslo:  72986
ČSN EN 60297-3-102 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-102: Zasouvací a vysouvací rukojeti
ČSN EN 60297-3-102ČSN EN 60297-3-102 Tato část normy zahrnuje jen dodatečné rozměrové vztahy mezi zasouvacími a vysouvacími rukojeťmi používanými s kostrami a souvisícími zásuvnými jednotkami v s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60917-2 - Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení. Část 2: Dílčí specifikace. Rozhraní v uspořádání rozměrů do 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí 
Katalogové číslo:  20588
ČSN EN 60917-2 - Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení. Část 2: Dílčí specifikace. Rozhraní v uspořádání rozměrů do 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí
ČSN EN 60917-2ČSN EN 60917-2 Tato norma musí být použita ve všech elektronických oborech, v nichž se používá zařízení a instalace stavebnicového typu. Předmětem této normy je definovat dílčí spec
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62194 - Metoda hodnocení tepelné funkce krytů 
Katalogové číslo:  75566
ČSN EN 62194 - Metoda hodnocení tepelné funkce krytů
ČSN EN 62194ČSN EN 62194 Zaváděná mezinárodní norma IEC 61967-2 je identická s evropskou normou EN 61967-2. Norma popisuje metodu hodnocení tepelné funkce prázdných krytů v laboratorním prostřed
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60917-2-1 - Modulární řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 2: Dílčí specifikace - Rozhraní v uspořádání rozměrů s krokem 25 mm pro vybavení stavebnicových konstrukcí - Oddíl 1: Předmětová specifikace - Rozměry skříní a stojanů 
Katalogové číslo:  21296
ČSN EN 60917-2-1 - Modulární řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 2: Dílčí specifikace - Rozhraní v uspořádání rozměrů s krokem 25 mm pro vybavení stavebnicových konstrukcí - Oddíl 1: Předmětová specifikace - Rozměry skříní a stojanů
ČSN EN 60917-2-1ČSN EN 60917-2-1 Tato norma je předmětovou specifikací, která může být uplatněna jako celek či částečně ve všech elektronických oborech, v nichž se zařízení a systémy navrhují pod
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60917-2-2 - Modulární řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 2: Dílčí specifikace - Rozhraní v uspořádání rozměrů s krokem 25 mm pro vybavení stavebnicových konstrukcí - Oddíl 2: Předmětová specifikace - Rozměry koster, panelových jednotek, zadních desek, čelních panelů a zásuvných jednotek 
Katalogové číslo:  22389
ČSN EN 60917-2-2 - Modulární řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 2: Dílčí specifikace - Rozhraní v uspořádání rozměrů s krokem 25 mm pro vybavení stavebnicových konstrukcí - Oddíl 2: Předmětová specifikace - Rozměry koster, panelových jednotek, zadních desek, čelních panelů a zásuvných jednotek
ČSN EN 60917-2-2ČSN EN 60917-2-2 Tato norma je předmětovou specifikací, která musí být uplatněna jako celek či částečně ve všech elektronických oborech, v nichž se zařízení a systémy navrhují pod
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60297-3-108 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-108: Rozměry koster typu R a zásuvných jednotek 
Katalogové číslo:  97427
ČSN EN 60297-3-108 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-108: Rozměry koster typu R a zásuvných jednotek
ČSN EN 60297-3-108ČSN EN 60297-3-108 Tato norma stanovuje rozměry a vlastnosti pro kostry typu R a zásuvné jednotky, tj. robustní varianty mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců), se zvýše
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61587-4 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 4: Kombinace úrovní požadavků pro modulární skříně 
Katalogové číslo:  92809
ČSN EN 61587-4 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 4: Kombinace úrovní požadavků pro modulární skříně
ČSN EN 61587-4ČSN EN 61587-4 Tato norma poskytuje kombinace různých stupňů ochrany pro skříňové systémy s ohledem na IP-kód, klimatické úrovně, zkoušky statickou a dynamickou zátěží, elektromagneti
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60297-3-103 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-103: Klíčování a nastavovací kolík 
Katalogové číslo:  72985
ČSN EN 60297-3-103 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-103: Klíčování a nastavovací kolík
ČSN EN 60297-3-103ČSN EN 60297-3-103 Tato část normy zahrnuje pouze doplňující rozměry kolíku a klíčovací části používané s kostrami a souvisícími zásuvnými jednotkami v souladu podle ČSN EN 6029
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60297-3-110 - Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 110: Domovní stojany a skříně pro inteligentní domy 
Katalogové číslo:  506349
ČSN EN IEC 60297-3-110 - Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 110: Domovní stojany a skříně pro inteligentní domy
ČSN EN IEC 60297-3-110ČSN EN IEC 60297-3-110 This part of IEC 60297 specifies dimensions, specification for installation, environmental aspects and safety aspect of residential racks and cabinets
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62610-2 - Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 2: Metoda pro stanovení konstrukce nuceného chlazení vzduchem 
Katalogové číslo:  505765
ČSN EN IEC 62610-2 - Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 2: Metoda pro stanovení konstrukce nuceného chlazení vzduchem
ČSN EN IEC 62610-2ČSN EN IEC 62610-2 This part of IEC 62610 provides for compatible methods of configuring forced air cooled cabinets assembled with associated subracks and/or chassis in accor
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62966-1 - Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 1: Rozměry a mechanické požadavky 
Katalogové číslo:  508934
ČSN EN IEC 62966-1 - Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 1: Rozměry a mechanické požadavky
ČSN EN IEC 62966-1ČSN EN IEC 62966-1 Tato norma definuje rozměry a mechanické požadavky pro vymezení uličky ze skříní pro informační technologie (IT). Norma se týká skříní ze souborů norem IEC 6029
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61587-3 ed. 2 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 3: Zkoušky účinnosti elektromagnetického stínění pro skříně a kostry 
Katalogové číslo:  93998
ČSN EN 61587-3 ed. 2 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 3: Zkoušky účinnosti elektromagnetického stínění pro skříně a kostry
ČSN EN 61587-3 ed. 2ČSN EN 61587-3 ed. 2 Tato norma specifikuje zkoušky účinnosti elektromagnetického stínění prázdných skříní a koster ve frekvenčním rozsahu 30 MHz až 3 000 MHz. Stanovené hodnoty
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61969-3 ed. 2 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska 
Katalogové číslo:  90905
ČSN EN 61969-3 ed. 2 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska
ČSN EN 61969-3 ed. 2ČSN EN 61969-3 ed. 2 Tato norma specifikuje soubor základních environmentálních požadavků a zkoušek, jakož i bezpečnostní hlediska pro venkovní kryty, za podmínek nadzemního ulo
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat