Sponzorovaný odkaz

1804 Provozní podmínky výrobků

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN IEC 654-3 - Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 3: Mechanické vlivy 
Katalogové číslo:  28604
ČSN IEC 654-3 - Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 3: Mechanické vlivy
ČSN IEC 654-3ČSN IEC 654-3 Norma obsahuje IEC 654-3:1983. Účelem části 3 této normy je poskytnout uživatelům a dodavatelům systémů pro měření a řízení průmyslových procesů a částí těchto systém
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60873-1 - Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 1: Metody vyhodnocování vlastností 
Katalogové číslo:  70944
ČSN EN 60873-1 - Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 1: Metody vyhodnocování vlastností
ČSN EN 60873-1ČSN EN 60873-1 Tato část 1 mezinárodní normy IEC 60873 uvádí metody pro vyhodnocování vlastností všech elektrických a pneumatických analogových pásových zapisovačů řízených standard
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62337 ed. 2 - Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti 
Katalogové číslo:  91571
ČSN EN 62337 ed. 2 - Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti
ČSN EN 62337 ed. 2ČSN EN 62337 ed. 2 Tato norma definuje postupné kroky a činnosti uvádění elektrického vybavení a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů. Popisuje aktivity
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62708 - Druhy dokumentů pro elektrické projekty a projekty přístrojového vybavení v řízení průmyslových procesů 
Katalogové číslo:  98128
ČSN EN 62708 - Druhy dokumentů pro elektrické projekty a projekty přístrojového vybavení v řízení průmyslových procesů
ČSN EN 62708ČSN EN 62708 The first aim of this standard is to avoid misunderstandings and erroneous elaboration of documents in order to reduce additional corrective works and expenses for clarific
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61987-14 - Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 14: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření teploty 
Katalogové číslo:  501164
ČSN EN 61987-14 - Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 14: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření teploty
ČSN EN 61987-14ČSN EN 61987-14 This part of IEC 61987 provides an operating list of properties (OLOP) for the description of the operating parameters and the collection of requirements for temperat
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61069-3 ed. 2 - Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 3: Odhad funkčnosti systému 
Katalogové číslo:  501985
ČSN EN 61069-3 ed. 2 - Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 3: Odhad funkčnosti systému
ČSN EN 61069-3 ed. 2ČSN EN 61069-3 ed. 2 Tato část souboru norem: určuje podrobnou metodu odhadu funkčnosti základního řídicího systému založenou na základních konceptech ČSN EN 61069-1 ed. 2 (18 0
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 62828-2 - Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 2: Zvláštní postupy pro vysílače tlaku 
Katalogové číslo:  504927
ČSN EN IEC 62828-2 - Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 2: Zvláštní postupy pro vysílače tlaku
ČSN EN IEC 62828-2ČSN EN IEC 62828-2 This part of IEC 62828 establishes specific procedures for testing pressure process measurement transmitters (PMT) used in measuring and control systems for ind
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62828-3 - Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 3: Zvláštní postupy pro vysílače teploty 
Katalogové číslo:  505922
ČSN EN IEC 62828-3 - Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 3: Zvláštní postupy pro vysílače teploty
ČSN EN IEC 62828-3ČSN EN IEC 62828-3 This part of IEC 62828 establishes specific procedures for testing temperature transmitters used in measuring and control systems for industrial process and for
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61499-2 ed. 2 - Funkční bloky - Část 2: Softwarové požadavky 
Katalogové číslo:  93594
ČSN EN 61499-2 ed. 2 - Funkční bloky - Část 2: Softwarové požadavky
ČSN EN 61499-2 ed. 2ČSN EN 61499-2 ed. 2 Tato část souboru norem definuje požadavky na softwarové prostředky pro podporu následujících systémů technických úkolů vyjmenovaných v ČSN EN 61499-1: spec
Cena:  545,- Kč
ČSN IEC 654-4 - Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 4: Vlivy koroze a eroze 
Katalogové číslo:  28605
ČSN IEC 654-4 - Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 4: Vlivy koroze a eroze
ČSN IEC 654-4ČSN IEC 654-4 Norma obsahuje IEC 654-4:1987. Předmětem části 4 této normy je poskytnout uživatelům a dodavatelům systémů pro měření a řízení průmyslových procesů a částí těchto sys
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60873-2 - Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 2: Návod pro přejímku a kusové zkoušky 
Katalogové číslo:  71756
ČSN EN 60873-2 - Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 2: Návod pro přejímku a kusové zkoušky
ČSN EN 60873-2ČSN EN 60873-2 Tato část mezinárodní normy IEC 60873 se vztahuje na elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače (používané v řídicích systémech průmyslových procesů), řízen
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61987-10 - Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 10: Seznam vlastností (LOP) pro měření průmyslových procesů a řízení elektronických dat - Základy 
Katalogové číslo:  85699
ČSN EN 61987-10 - Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 10: Seznam vlastností (LOP) pro měření průmyslových procesů a řízení elektronických dat - Základy
ČSN EN 61987-10ČSN EN 61987-10 Tato část souboru norem poskytuje normalizaci popisu zařízení pro řízení procesů, vybavení a pomocného zařízení, jejich provozními podmínkami a požadavky na jejich
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61987-23 - Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 23: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro aktuátory 
Katalogové číslo:  99803
ČSN EN 61987-23 - Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 23: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro aktuátory
ČSN EN 61987-23ČSN EN 61987-23 This part of IEC 61987 provides Operating Lists of Properties (OLOPs) for the description of the operating parameters and the collection of requirements for valve act
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61069-8 ed. 2 - Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 8: Odhad ostatních vlastností systému 
Katalogové číslo:  501995
ČSN EN 61069-8 ed. 2 - Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 8: Odhad ostatních vlastností systému
ČSN EN 61069-8 ed. 2ČSN EN 61069-8 ed. 2 Tato část souboru norem: určuje podrobnou metodu odhadu ostatních vlastností systému základního řídicího systému založenou na základních konceptech ČSN EN 6
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62424 ed. 2 - Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE 
Katalogové číslo:  502352
ČSN EN 62424 ed. 2 - Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE
ČSN EN 62424 ed. 2ČSN EN 62424 ed. 2 Tato norma specifikuje, jak jsou požadavky techniky řízení procesů představovány v P&ID pro automatický přenos dat mezi nářadím P&ID a PCE a vyhýbá se nesprávné
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 60654-1 - Měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Provozní podmínky. Část 1: Klimatické podmínky 
Katalogové číslo:  19380
ČSN EN 60654-1 - Měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Provozní podmínky. Část 1: Klimatické podmínky
ČSN EN 60654-1ČSN EN 60654-1 Norma obsahuje EN 60654-1. Předmětem části 1 této normy je vybavit uživatele a dodavatele systémů pro měření a řízení průmyslových procesů a částí těchto systémů pop
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61987-24-1 - Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-1: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro polohovací regulátory 
Katalogové číslo:  99802
ČSN EN 61987-24-1 - Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-1: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro polohovací regulátory
ČSN EN 61987-24-1ČSN EN 61987-24-1 This part of IEC 61987 provides Operating Lists of Properties (OLOPs) for the description of the operating parameters and the collection of requirements for valve
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62381 ed. 2 - Automatické systémy v průmyslových procesech - Výrobní přejímací zkouška (FAT), přejímací zkouška na místě (SAT) a zkouška začlenění v místě (SIT) 
Katalogové číslo:  91569
ČSN EN 62381 ed. 2 - Automatické systémy v průmyslových procesech - Výrobní přejímací zkouška (FAT), přejímací zkouška na místě (SAT) a zkouška začlenění v místě (SIT)
ČSN EN 62381 ed. 2ČSN EN 62381 ed. 2 Tato norma definuje postupy a specifikace pro výrobní přejímací zkoušky (FAT), přejímací zkoušky na místě (SAT) a zkoušky začleněním v místě (SIT). Tyto zkoušky
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62382 ed. 2 - Řídicí systémy v průmyslových procesech - Zpětná elektrická kontrola a zpětná kontrola měření 
Katalogové číslo:  93596
ČSN EN 62382 ed. 2 - Řídicí systémy v průmyslových procesech - Zpětná elektrická kontrola a zpětná kontrola měření
ČSN EN 62382 ed. 2ČSN EN 62382 ed. 2 Tato norma popisuje kroky, doporučené pro kompletování zpětné kontroly, která obsahuje aktivity mezi do-končením výstavby (včetně instalace a zkoušky bod-bod) a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61987-11 ed. 2 - Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 11: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné struktury 
Katalogové číslo:  502868
ČSN EN 61987-11 ed. 2 - Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 11: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné struktury
ČSN EN 61987-11 ed. 2ČSN EN 61987-11 ed. 2 This part of IEC 61987 provides: a characterisation of industrial process measuring equipment (device type dictionary) for integration in the Common Dat
Cena:  655,- Kč
ČSN EN IEC 62881 - Tabulka příčin a následků 
Katalogové číslo:  506873
ČSN EN IEC 62881 - Tabulka příčin a následků
ČSN EN IEC 62881ČSN EN IEC 62881 This document addresses the setting and implementation of C&E matrices for a consistent use in engineering activities. It aims to describe a simple format used to s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61069-1 ed. 2 - Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 1: Terminologie a základní pojmy 
Katalogové číslo:  501981
ČSN EN 61069-1 ed. 2 - Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 1: Terminologie a základní pojmy
ČSN EN 61069-1 ed. 2ČSN EN 61069-1 ed. 2 Tato část souboru norem definuje terminologii a vysvětluje základní pojmy při hodnocení základního řídicího systému procesů (BPCS) a základního diskrétního
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61069-5 ed. 2 - Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 5: Odhad spolehlivosti systému 
Katalogové číslo:  501989
ČSN EN 61069-5 ed. 2 - Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 5: Odhad spolehlivosti systému
ČSN EN 61069-5 ed. 2ČSN EN 61069-5 ed. 2 Tato část souboru norem: určuje podrobnou metodu odhadu spolehlivosti základního řídicího systému zalo-ženou na základních konceptech ČSN EN 61069-1 ed. 2 (
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61069-2 ed. 2 - Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 2: Metodika odhadu 
Katalogové číslo:  501983
ČSN EN 61069-2 ed. 2 - Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 2: Metodika odhadu
ČSN EN 61069-2 ed. 2ČSN EN 61069-2 ed. 2 Tato část souboru norem definuje metodiku odhadu základního řídicího systému (BCS) založeného na zá-kladním konceptu ČSN EN 61069-1 ed. 2 (18 0451). Popisuj
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61499-1 ed. 2 - Funkční bloky - Část 1: Architektura 
Katalogové číslo:  93592
ČSN EN 61499-1 ed. 2 - Funkční bloky - Část 1: Architektura
ČSN EN 61499-1 ed. 2ČSN EN 61499-1 ed. 2 Tato část souboru norem definuje generickou architekturu a uvádí pokyny pro používání funkčních bloků v sys-témech distribuovaných měření průmyslových proce
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 60546-1 ed. 2 - Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení provozuschopnosti 
Katalogové číslo:  88181
ČSN EN 60546-1 ed. 2 - Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení provozuschopnosti
ČSN EN 60546-1 ed. 2ČSN EN 60546-1 ed. 2 Tato část souboru norem se vztahuje na pneumatické a elektrické řídicí jednotky pro průmyslové procesy používající nepřerušované analogové vstupní a výstupn
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat