Sponzorovaný odkaz

1865 Průmyslové roboty

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 13482 - Roboty a robotická zařízení - Bezpečnostní požadavky pro roboty určené k osobní péči 
Katalogové číslo:  95604
ČSN EN ISO 13482 - Roboty a robotická zařízení - Bezpečnostní požadavky pro roboty určené k osobní péči
ČSN EN ISO 13482ČSN EN ISO 13482 This International Standard specifies requirements and guidelines for the inherently safe design, protective measures, and information for use of personal care robo
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 10218-1 - Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 1: Roboty 
Katalogové číslo:  89961
ČSN EN ISO 10218-1 - Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 1: Roboty
ČSN EN ISO 10218-1ČSN EN ISO 10218-1 Tato část ISO 10218 specifikuje požadavky a směrnice pro základní bezpečnou konstrukci, ochranná opatření a informace pro použití průmyslových robotů. Popisuj
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 9409-1 - Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 1: Lícní desky 
Katalogové číslo:  71193
ČSN EN ISO 9409-1 - Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 1: Lícní desky
ČSN EN ISO 9409-1ČSN EN ISO 9409-1 Norma ČSN EN ISO 9409-1 stanovuje hlavní rozměry, označení a značení kruhové lícní desky, jakožto mechanického rozhraní. Záměrem je zajistit vyměnitelnost a dod
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14539 - Manipulační průmyslové roboty - Manipulace s předměty pomocí uchopovacích modulů svíracího typu - Slovník a uvádění charakteristických vlastností 
Katalogové číslo:  65134
ČSN EN ISO 14539 - Manipulační průmyslové roboty - Manipulace s předměty pomocí uchopovacích modulů svíracího typu - Slovník a uvádění charakteristických vlastností
ČSN EN ISO 14539ČSN EN ISO 14539 ISO 14539 je jednou ze série norem, které se týkají požadavků na manipulační průmyslové roboty. Manipulace s objekty pomocí manipulačních průmyslových robotů se s
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 9409-2 - Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 2: Hřídele 
Katalogové číslo:  70681
ČSN EN ISO 9409-2 - Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 2: Hřídele
ČSN EN ISO 9409-2ČSN EN ISO 9409-2 Norma ČSN EN ISO 9409-2 stanovuje hlavní rozměry, označení a značení hřídele s válcovou stopkou, jakožto mechanického rozhraní. Záměrem je zajistit vyměnitelnos
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10218-2 - Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 2: Systémy robotů a integrace 
Katalogové číslo:  89828
ČSN EN ISO 10218-2 - Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 2: Systémy robotů a integrace
ČSN EN ISO 10218-2ČSN EN ISO 10218-2 Tato část ISO 10218 specifikuje bezpečnostní požadavky na integraci průmyslových robotů a průmyslových systémů robotu tak, jak je definováno v ISO 10218-1 a prů
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 8373 - Roboty a robotická zařízení - Slovník 
Katalogové číslo:  92300
ČSN ISO 8373 - Roboty a robotická zařízení - Slovník
ČSN ISO 8373ČSN ISO 8373 Tato mezinárodní norma definuje termíny použité ve vztahu k robotům a robotickým zařízením provozovaným jak v průmyslových tak i v neprůmyslových prostředích.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 9946 - Manipulační průmyslové roboty - Uvádění charakteristických vlastností 
Katalogové číslo:  58009
ČSN EN ISO 9946 - Manipulační průmyslové roboty - Uvádění charakteristických vlastností
ČSN EN ISO 9946ČSN EN ISO 9946 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9946:1999. Evropská norma EN ISO 9946:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9787 - Manipulační průmyslové roboty - Souřadnicové systémy a terminologie pohybů 
Katalogové číslo:  58300
ČSN EN ISO 9787 - Manipulační průmyslové roboty - Souřadnicové systémy a terminologie pohybů
ČSN EN ISO 9787ČSN EN ISO 9787 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9787:1999. Evropská norma EN ISO 9787:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat