Sponzorovaný odkaz

1820 Systémy řízení výroby

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62264-2 ed. 2 - Integrovaný systém podnikového řízení - Část 2: Cílové modely a atributy pro integrované systémy podnikového řízení 
Katalogové číslo:  94811
ČSN EN 62264-2 ed. 2 - Integrovaný systém podnikového řízení - Část 2: Cílové modely a atributy pro integrované systémy podnikového řízení
ČSN EN 62264-2 ed. 2ČSN EN 62264-2 ed. 2 Tato část souboru norem specifikuje obsah generického rozhraní vyměňovaný mezi výrobními řídicími funkcemi a ostatními podnikovými funkcemi. Uvažované rozhr
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 62264-4 - Integrovaný systém podnikového řízení - Část 4: Objekty a atributy pro integraci správy výrobních operací 
Katalogové číslo:  500540
ČSN EN 62264-4 - Integrovaný systém podnikového řízení - Část 4: Objekty a atributy pro integraci správy výrobních operací
ČSN EN 62264-4ČSN EN 62264-4 (18 2002) This part of IEC 62264 defines the interfaces between enterprise activities and control activities and is to be used in conjunction with IEC 62264-3. The scop
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 62264-5 ed. 2 - Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou 
Katalogové číslo:  502052
ČSN EN 62264-5 ed. 2 - Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou
ČSN EN 62264-5 ed. 2ČSN EN 62264-5 ed. 2 IEC 62264-5:2016 defines transactions in terms of information exchanges between applications performing business and manufacturing activities associated wit
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 61512-1 - Dávkové řízení - Část 1: Modely a terminologie 
Katalogové číslo:  59837
ČSN EN 61512-1 - Dávkové řízení - Část 1: Modely a terminologie
ČSN EN 61512-1ČSN EN 61512-1 ČSN EN 61512-1 je první částí dvoudílného souboru norem EN 61512 uváděných pod společným názvem "Dávkové řízení". Část 1 stanovuje normalizovanou terminologii a uvád
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62264-3 ed. 2 - Integrovaný systém podnikového řízení - Část 3: Modely činnosti managementu výrobních provozů 
Katalogové číslo:  503183
ČSN EN 62264-3 ed. 2 - Integrovaný systém podnikového řízení - Část 3: Modely činnosti managementu výrobních provozů
ČSN EN 62264-3 ed. 2ČSN EN 62264-3 ed. 2 Tato část souboru norem definuje modely činnosti managementu výrobních provozů, které umožňují podni-kovému systému řídit systémovou integraci. Aktivity def
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 62264-1 ed. 2 - Integrovaný systém podnikového řízení - Část 1: Modely a terminologie 
Katalogové číslo:  94813
ČSN EN 62264-1 ed. 2 - Integrovaný systém podnikového řízení - Část 1: Modely a terminologie
ČSN EN 62264-1 ed. 2ČSN EN 62264-1 ed. 2 Tato část souboru norem popisuje doménu managementu výrobních operací (úroveň 3), její aktivity, obsah rozhraní a přidružených transakcí v rozsahu úrovně 3
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61512-2 - Dávkové řízení - Část 2: Datové struktury a metodické pokyny pro jazyky 
Katalogové číslo:  68592
ČSN EN 61512-2 - Dávkové řízení - Část 2: Datové struktury a metodické pokyny pro jazyky
ČSN EN 61512-2ČSN EN 61512-2 Část 2 normy poskytuje struktury dat a pokyny pro jazyky. Struktury dat jsou dány pomocí modelu dat, definovaného v kapitole 4, která přesněji definuje cíle a vztahy,
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 61512-4 - Dávkové řízení - Část 4: Záznamy dávkové výroby 
Katalogové číslo:  87755
ČSN EN 61512-4 - Dávkové řízení - Část 4: Záznamy dávkové výroby
ČSN EN 61512-4
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat