Sponzorovaný odkaz

99 METROLOGIE

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 99 7101 - Schéma nadväznosti fotometrických meradiel 
Katalogové číslo:  32028
ČSN 99 7101 - Schéma nadväznosti fotometrických meradiel
ČSN 99 7101ČSN 99 7101 Tímto schématem návaznosti se zavádí jednotný systém stupňovité hierarchie měřidel následujících fotometrických veličin: svítivosti v rozsahu 8 až 300 cd, při teplotě spek
Cena:  95,- Kč
ČSN 99 1031 - Mechanické úhloměry s noniem. Typy. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  32015
ČSN 99 1031 - Mechanické úhloměry s noniem. Typy. Technické požadavky
ČSN 99 1031
Cena:  171,- Kč
ČSN 99 6311 - Kovové odmerné nádoby. Sekundárne etalóny. Všeobecné technické požiadavky 
Katalogové číslo:  32024
ČSN 99 6311 - Kovové odmerné nádoby. Sekundárne etalóny. Všeobecné technické požiadavky
ČSN 99 6311ČSN 99 6311 Norma je překladem ST SEV 6431-88. Platí pro kovové odměrné nádoby, sekundární etalony 1. a 2. řádu, které jsou určeny na měření objemu kapalných látek. ČSN 99 6311 byla s
Cena:  95,- Kč
ČSN 99 0656 - Posuvná měřidla. Posuvky se stavítkem. Rozměry 
Katalogové číslo:  32012
ČSN 99 0656 - Posuvná měřidla. Posuvky se stavítkem. Rozměry
ČSN 99 0656
Cena:  73,- Kč
ČSN 99 6312 - Kovové odmerné nádoby. Sekundárne etalóny. Metódy skúšania na úradné overovanie 
Katalogové číslo:  32025
ČSN 99 6312 - Kovové odmerné nádoby. Sekundárne etalóny. Metódy skúšania na úradné overovanie
ČSN 99 6312ČSN 99 6312 Norma je překladem ST SEV 6432-88. Stanovuje metody a pomůcky používané při prvém a periodickém ověřování odměrných nádob, sekundárních etalonů 1. a 2. řádu podle ČSN 99 6
Cena:  232,- Kč
ČSN 99 0151 - Kalibry. Názvy a definice 
Katalogové číslo:  32008
ČSN 99 0151 - Kalibry. Názvy a definice
ČSN 99 0151ČSN 99 0151 V normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 5617-86 Kalibry. Názvy a definice. Do normy jsou doplněny čl.2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, a 2
Cena:  95,- Kč
ČSN 99 4178 - Obilní zkoušeče. Sekundární etalony 1., 2. řádu a provozní měřidla. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  32018
ČSN 99 4178 - Obilní zkoušeče. Sekundární etalony 1., 2. řádu a provozní měřidla. Technické požadavky
ČSN 99 4178ČSN 99 4178 Norma platí pro výrobu obilních zkoušečů, sekundárních etalonů 1. řádu o jmenovitém objemu 20 l, sekundárních etalonů 1. a 2. řádu a provozních měřidel o jmenovitém objemu
Cena:  171,- Kč
ČSN 99 0377 - Délková měřidla na metrové zboží. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  32009
ČSN 99 0377 - Délková měřidla na metrové zboží. Technické požadavky
ČSN 99 0377
Cena:  95,- Kč
ČSN 99 4179 - Obilní zkoušeče. Sekundární etalony 1., 2. řádu a provozní měřidla. Metody zkoušení pro úřední ověřování sekundárních etalonů a kalibraci provozních měřidel 
Katalogové číslo:  32019
ČSN 99 4179 - Obilní zkoušeče. Sekundární etalony 1., 2. řádu a provozní měřidla. Metody zkoušení pro úřední ověřování sekundárních etalonů a kalibraci provozních měřidel
ČSN 99 4179ČSN 99 4179 Norma stanovuje metody a prostředky prvního a následných ověřování obilních zkoušečů - sekundárních etalonů 1.2. řádu a kalibrace provozních měřidel, které splňují požadav
Cena:  171,- Kč
ČSN 99 7103 - Schéma nadväznosti zdrojov a detektorov intenzity ožarovania v rozsahu 0,001 až 102 W/m2 
Katalogové číslo:  32029
ČSN 99 7103 - Schéma nadväznosti zdrojov a detektorov intenzity ožarovania v rozsahu 0,001 až 102 W/m2
ČSN 99 7103ČSN 99 7103 Norma platí pro návaznost zdrojů a detektorů intenzity ozařování E v rozsahu 10E-3 až 10E2 W.m-2 integrálně v spektrálním rozsahu lambda 400 až 2800 nm anebo v rozsahu tep
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat