Sponzorovaný odkaz

28 KOLEJOVÁ VOZIDLA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14531-2 - Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných drah a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 2: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla 
Katalogové číslo:  501727
ČSN EN 14531-2 - Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných drah a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 2: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla
ČSN EN 14531-2ČSN EN 14531-2 Tato evropská norma popisuje základní algoritmy pro výpočty brzdicích účinků, které se mohou používat pro všechny typy vlakových souprav, jednotek nebo jednotlivých voz
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16586-1 - Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Část 1: Stupně pro přístup a odchod 
Katalogové číslo:  502877
ČSN EN 16586-1 - Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Část 1: Stupně pro přístup a odchod
ČSN EN 16586-1ČSN EN 16586-1 This European Standard describes the specific 'Design for PRM use' requirements applying to rolling stock and the assessment of those requirements. The following appl
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15839+A1 - Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpečnosti při působení podélných tlakových sil 
Katalogové číslo:  99646
ČSN EN 15839+A1 - Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpečnosti při působení podélných tlakových sil
ČSN EN 15839+A1ČSN EN 15839+A1 Tato evropská norma uvádí požadavky na přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel - nákladních vozů se zaměřením na zkoušky jízdní bezpečnosti p
Cena:  347,- Kč
ČSN 28 0318 - Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách 
Katalogové číslo:  96727
ČSN 28 0318 - Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách
ČSN 28 0318ČSN EN 28 0318 Tato norma definuje obrys kolejových vozidel, která jsou nebo mají být provozována na tramvajových dráhách a zároveň vymezuje průjezdný průřez tratí drah tramvajových (dál
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16507 - Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování motorové nafty 
Katalogové číslo:  97185
ČSN EN 16507 - Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování motorové nafty
ČSN EN 16507ČSN EN 16507 Tato evropská norma stanovuje požadavky na rozhraní na vozidlech a na stanovených čerpacích stanicích pro zařízení na doplňování motorovou naftou všech kolejových vozidel v
Cena:  232,- Kč
ČSN 28 1300 - Tramvajová vozidla - Technické požadavky a zkoušky 
Katalogové číslo:  51611
ČSN 28 1300 - Tramvajová vozidla - Technické požadavky a zkoušky
ČSN 28 1300ČSN 28 1300 Tato norma stanoví podmínky pro projektování, konstrukci, výrobu a zkoušení drážních vozidel určených pro provoz na tramvajových drahách se jmenovitým trakčním napětím 600
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15624+A1 - Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený 
Katalogové číslo:  88109
ČSN EN 15624+A1 - Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený
ČSN EN 15624+A1ČSN EN 15624+A1 Tato evropská norma se vztahuje na přestavovače prázdný-ložený navržené pro samočinné přestavení, pokud náklad železničního vozidla dosáhne stanovené hodnoty (přestav
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14601+A1 - Železniční aplikace - Přímé a úhlové uzavírací kohouty pro brzdová potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu 
Katalogové číslo:  88108
ČSN EN 14601+A1 - Železniční aplikace - Přímé a úhlové uzavírací kohouty pro brzdová potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu
ČSN EN 14601+A1ČSN EN 14601+A1 Tato evropská norma platí pro ručně ovládané uzavírací kohouty určené k odpojení brzdového potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu vzduchové brzdové soustavy a systému
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15734-1 - Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 1: Požadavky a definice 
Katalogové číslo:  88440
ČSN EN 15734-1 - Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 1: Požadavky a definice
ČSN EN 15734-1ČSN EN 15734-1 Tato evropská norma popisuje funkci, omezení, výkonnost a činnost brzdového systému určeného k používání na vysokorychlostních vlacích popsaných v TSI vysokorychlost
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12561-6 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 6: Průlezy 
Katalogové číslo:  89606
ČSN EN 12561-6 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 6: Průlezy
ČSN EN 12561-6ČSN EN 12561-6 Tato evropská norma platí pro průlezy cisternových vozů určených pro přepravu nebezpečných látek. Bez-pečnostní funkce těchto zařízení jsou záležitostí požadavků RID
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12561-7 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 7: Pracovní plošiny a žebříky 
Katalogové číslo:  89607
ČSN EN 12561-7 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 7: Pracovní plošiny a žebříky
ČSN EN 12561-7ČSN EN 12561-7 Tato evropská norma platí pro žebříky, plošiny a lávky na cisternových vozech vybavených horními zařízeními. Netýká se přechodových můstků ani schodů, pokud jsou stanov
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 45545-1 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  93920
ČSN EN 45545-1 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně
ČSN EN 45545-1ČSN EN 45545-1 Tato norma popisuje opatření, která se mají přijmout při návrhu vozidel ve vazbě na infrastrukturu, na které budou provozována. Také stanovuje verifikační metody pro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16286-1 - Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 1: Hlavní aplikace 
Katalogové číslo:  94025
ČSN EN 16286-1 - Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 1: Hlavní aplikace
ČSN EN 16286-1ČSN EN 16286-1 Tato evropská norma stanovuje technické a bezpečnostní požadavky vztahující se na zařízení pro přechod používaná u všech kolejových vozidel pro dopravu osob, jako tramv
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15437-2 - Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty 
Katalogové číslo:  94469
ČSN EN 15437-2 - Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty
ČSN EN 15437-2ČSN EN 15437-2 Tato evropská norma definuje minimální požadavky na technické vlastnosti palubních monitorovacích systémů pro sledování stavu ložiskových skříní měřením teploty. T
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15085-4 - Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 4: Výrobní požadavky 
Katalogové číslo:  80770
ČSN EN 15085-4 - Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 4: Výrobní požadavky
ČSN EN 15085-4ČSN EN 15085-4 Tato řada norem platí pro svařování kovových materiálů při výrobě a údržbě železničních kolejových vozidel a jejich částí. Tato část této řady norem popisuje výrobní po
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13452-2 - Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  68829
ČSN EN 13452-2 - Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 13452-2ČSN EN 13452-2 Tato evropská norma platí pro vozidla hromadné dopravy provozovaná na: - tramvajových tratích ; - vedlejších železničních tratích; - tratích metra; - železničních
Cena:  232,- Kč
ČSN 28 0082 - Kolejová vozidla železniční - Číselné označování hnacích kolejových vozidel 
Katalogové číslo:  26017
ČSN 28 0082 - Kolejová vozidla železniční - Číselné označování hnacích kolejových vozidel
ČSN 28 0082ČSN 28 0082 Tato norma stanovuje pravidla pro jednotné číselné označování lokomotiv, elektrických, motorových vozů a jednotek, řídících, vložených a přípojných vozů (dále jen hnacích v
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15566 - Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka 
Katalogové číslo:  503694
ČSN EN 15566 - Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka
ČSN EN 15566ČSN EN 15566 Tato norma stanovuje požadavky na táhlové ústrojí a šroubovku na čelech železničních vozidel, která se mají spřahovat s dalšími kolejovými vozidly (nákladními vozy, lokomot
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16584-2 - Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 2: Informace 
Katalogové číslo:  503696
ČSN EN 16584-2 - Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 2: Informace
ČSN EN 16584-2ČSN EN 16584-2 Tento dokument je částí souboru čtyř norem "Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace", který má celkem devět částí: - EN 16584 je nor
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16186-4 - Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 4: Rozmístění a přístup 
Katalogové číslo:  508083
ČSN EN 16186-4 - Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 4: Rozmístění a přístup
ČSN EN 16186-4ČSN EN 16186-4 This document gives design rules and requirements in order to ensure proper access, lighting, seating and exit of the driver's cab. The different dimensions are based
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat