Sponzorovaný odkaz

2801 Technické dodací předpisy vozidel

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 45545-1 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  93920
ČSN EN 45545-1 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně
ČSN EN 45545-1ČSN EN 45545-1 Tato norma popisuje opatření, která se mají přijmout při návrhu vozidel ve vazbě na infrastrukturu, na které budou provozována. Také stanovuje verifikační metody pro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15566 - Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka 
Katalogové číslo:  503694
ČSN EN 15566 - Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka
ČSN EN 15566ČSN EN 15566 Tato norma stanovuje požadavky na táhlové ústrojí a šroubovku na čelech železničních vozidel, která se mají spřahovat s dalšími kolejovými vozidly (nákladními vozy, lokomot
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 17084 - Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška toxicity materiálů a komponent 
Katalogové číslo:  507143
ČSN EN 17084 - Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška toxicity materiálů a komponent
ČSN EN 17084ČSN EN 17084 This document describes the measurement of the toxicity potential of the products of combustion based on two test methods: - Method 1: EN ISO 5659-2 Smoke chamber area-
Cena:  446,- Kč
ČSN 28 0108 - Důlní lokomotivy se vznětovým motorem. Typy, základní parametry a rozměry 
Katalogové číslo:  23161
ČSN 28 0108 - Důlní lokomotivy se vznětovým motorem. Typy, základní parametry a rozměry
ČSN 28 0108ČSN 28 0108 Touto normou se zavádí ST SEV 4388-83 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o 3 články. Tyto články se přímo nevztahují k ochra
Cena:  95,- Kč
ČSN 28 0101 - Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel provozovaných na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách 
Katalogové číslo:  26642
ČSN 28 0101 - Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel provozovaných na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách
ČSN 28 0101ČSN 28 0101 Tato norma stanoví rozsah, způsob a podmínky provedení technickobezpečnostní zkloušky (TBZ) drážních vozidel provozovaných na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15020+A1 - Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na vlastnosti, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení 
Katalogové číslo:  88122
ČSN EN 15020+A1 - Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na vlastnosti, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení
ČSN EN 15020+A1ČSN EN 15020+A1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na nouzové spřáhlo pro vlakové soupravy vyhovující technickým specifikacím interoperability pro vysokorychlostní železniční
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 45545-5+A1 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel 
Katalogové číslo:  99679
ČSN EN 45545-5+A1 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel
ČSN EN 45545-5+A1ČSN EN 45545-5+A1 Tato část EN 45545 stanovuje požadavky na požární bezpečnost elektrických zařízení drážních vozidel, včetně zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 45545-7 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny 
Katalogové číslo:  93916
ČSN EN 45545-7 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny
ČSN EN 45545-7ČSN EN 45545-7 Tato část ČSN EN 45545 stanovuje požadavky na zařízení na hořlavé kapaliny a na zkapalněné uhlovodíkové plyny, např. pro trakci, pomocné energetické jednotky, ohřev neb
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 45545-3 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran 
Katalogové číslo:  93919
ČSN EN 45545-3 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran
ČSN EN 45545-3ČSN EN 45545-3 Tato část ČSN EN 45545 stanovuje požadavky na požární odolnost a zkušební metody požárních zábran drážních vozidel. Záměrem opatření a požadavků stanovených v této část
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15152 - Železniční aplikace - Čelní skla pro vlakové kabiny 
Katalogové číslo:  508759
ČSN EN 15152 - Železniční aplikace - Čelní skla pro vlakové kabiny
ČSN EN 15152ČSN EN 15152 This document specifies the functional requirements for rail vehicle windscreens, including type testing, routine testing and inspection methods for high speed rail, heavy
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 45545-4 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti 
Katalogové číslo:  93918
ČSN EN 45545-4 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti
ČSN EN 45545-4ČSN EN 45545-4 Tato část ČSN EN 45545 stanovuje požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti za účelem pokrytí záměrů definovaných v ČSN EN 45545-1. Opatřen
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 45545-2+A1 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí 
Katalogové číslo:  99678
ČSN EN 45545-2+A1 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí
ČSN EN 45545-2+A1ČSN EN 45545-2+A1 Tato část EN 45545 stanovuje požadavky na vlastnosti materiálů a výrobků, používaných na drážních vozidlech definovaných v EN 45545-1, z hlediska reakce na oheň.
Cena:  605,- Kč
ČSN 28 0111 - Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  23162
ČSN 28 0111 - Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Technické požadavky
ČSN 28 0111ČSN 28 0111 Norma platí pro konstrukci, výrobu motorových lokomotiv nezávislé trakce s mechanickým, elektrickým nebo hydraulickým přenosem výkonu, určených pro provoz traťový, posunov
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15551 - Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky 
Katalogové číslo:  503166
ČSN EN 15551 - Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky
ČSN EN 15551ČSN EN 15551 Tato evropská norma definuje požadavky na nárazníky se zdvihem 105 mm, 110 mm a 150 mm pro vozidla nebo soupravy, které jsou vybaveny nárazníky a šroubovým spřáhlem. U nára
Cena:  655,- Kč
ČSN 28 0112 - Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Zkoušení a dodávání 
Katalogové číslo:  23163
ČSN 28 0112 - Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Zkoušení a dodávání
ČSN 28 0112ČSN 28 0112 Norma platí pro zkoušení, dodávání a prověřování dodávek motorových lokomotiv nezávislé trakce určených pro provoz na tratích o rozchodu 1435 mm. Norma navazuje na ČSN 28
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15153-2 - Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 2: Výstražné houkačky 
Katalogové číslo:  93138
ČSN EN 15153-2 - Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 2: Výstražné houkačky
ČSN EN 15153-2ČSN EN 15153-2 Tato evropská norma stanovuje na výstražnou houkačku požadavky, kterými se zajišťuje požadovaná slyšitelnost přijíždějících vlaků na vysokorychlostní a konvenční železn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15153-1+A1 - Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 1: Čelní světlomety, poziční světla a koncová světla 
Katalogové číslo:  503168
ČSN EN 15153-1+A1 - Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 1: Čelní světlomety, poziční světla a koncová světla
ČSN EN 15153-1+A1ČSN EN 15153-1+A1 Tato evropská norma stanovuje funkční a technické požadavky pro čelní světlomety, poziční světla a koncová světla vlaků, včetně vysokorychlostních a konvenčních v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 45545-6 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 6: Systémy protipožární ochrany a jejího řízení 
Katalogové číslo:  93917
ČSN EN 45545-6 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 6: Systémy protipožární ochrany a jejího řízení
ČSN EN 45545-6ČSN EN 45545-6 Tato část ČSN EN 45545 stanovuje požadavky na detekci, varovné signalizační systémy, vypínání zařízení, informační a komunikační systémy, nouzové osvětlení, systémy zác
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16989 - Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška chování úplného sedadla při požáru 
Katalogové číslo:  507202
ČSN EN 16989 - Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška chování úplného sedadla při požáru
ČSN EN 16989ČSN EN 16989 Tato norma stanovuje zkušební protokol ke zjišťování chování konstrukce sedadla kolejového vozidla při požáru za použití sady kompletních sedadel, připravených a vyzkouše
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat