Sponzorovaný odkaz

2840 Brzdová soustava

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14531-2 - Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných drah a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 2: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla 
Katalogové číslo:  501727
ČSN EN 14531-2 - Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných drah a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 2: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla
ČSN EN 14531-2ČSN EN 14531-2 Tato evropská norma popisuje základní algoritmy pro výpočty brzdicích účinků, které se mohou používat pro všechny typy vlakových souprav, jednotek nebo jednotlivých voz
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15624+A1 - Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený 
Katalogové číslo:  88109
ČSN EN 15624+A1 - Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený
ČSN EN 15624+A1ČSN EN 15624+A1 Tato evropská norma se vztahuje na přestavovače prázdný-ložený navržené pro samočinné přestavení, pokud náklad železničního vozidla dosáhne stanovené hodnoty (přestav
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14601+A1 - Železniční aplikace - Přímé a úhlové uzavírací kohouty pro brzdová potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu 
Katalogové číslo:  88108
ČSN EN 14601+A1 - Železniční aplikace - Přímé a úhlové uzavírací kohouty pro brzdová potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu
ČSN EN 14601+A1ČSN EN 14601+A1 Tato evropská norma platí pro ručně ovládané uzavírací kohouty určené k odpojení brzdového potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu vzduchové brzdové soustavy a systému
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15734-1 - Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 1: Požadavky a definice 
Katalogové číslo:  88440
ČSN EN 15734-1 - Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 1: Požadavky a definice
ČSN EN 15734-1ČSN EN 15734-1 Tato evropská norma popisuje funkci, omezení, výkonnost a činnost brzdového systému určeného k používání na vysokorychlostních vlacích popsaných v TSI vysokorychlost
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13452-2 - Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  68829
ČSN EN 13452-2 - Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 13452-2ČSN EN 13452-2 Tato evropská norma platí pro vozidla hromadné dopravy provozovaná na: - tramvajových tratích ; - vedlejších železničních tratích; - tratích metra; - železničních
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14535-2 - Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu 
Katalogové číslo:  507562
ČSN EN 14535-2 - Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu
ČSN EN 14535-2ČSN EN 14535-2 This document specifies requirements for the design and dimensions of the brake disc. This document applies to brake discs mounted onto the wheel, including the wheel
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16834 - Železniční aplikace - Brzdění - Brzdový výkon 
Katalogové číslo:  507832
ČSN EN 16834 - Železniční aplikace - Brzdění - Brzdový výkon
ČSN EN 16834ČSN EN 16834 This document defines a harmonized way to assess the braking performance by test of locomotives, passenger coaches, freight wagons and self-propelled passenger trains (EMU/
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 14531-1+A1 - Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla 
Katalogové číslo:  507136
ČSN EN 14531-1+A1 - Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla
ČSN EN 14531-1+A1ČSN EN 14531-1+A1 This European Standard describes general algorithms for the brake performance calculations to be used for all types of train sets, units or single vehicles, inclu
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 15807 - Železniční aplikace - Brzdové spojky 
Katalogové číslo:  88952
ČSN EN 15807 - Železniční aplikace - Brzdové spojky
ČSN EN 15807ČSN EN 15807 Tato evropská norma se vztahuje na brzdové spojky určené pro spojování buď hlavních potrubí, nebo napájecích potrubí železničních vozidel, a to bez ohledu na druhy vozidel
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15806 - Železniční aplikace - Brzdění - Stacionární zkoušky brzd 
Katalogové číslo:  89009
ČSN EN 15806 - Železniční aplikace - Brzdění - Stacionární zkoušky brzd
ČSN EN 15806ČSN EN 15806 Tato evropská norma stanovuje požadavky na stacionární zkoušky brzdových systémů pro všechny typy že-lezničních vozidel. Všechny dále uvedené zkoušky se proto mají považova
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15734-2 - Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  88459
ČSN EN 15734-2 - Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 15734-2ČSN EN 15734-2 Tato evropská norma stanovuje zkušební metody a přejímací kritéria pro brzdový systém, určený k používání na vysokorychlostních vlacích popsaných v TSI vysokorychlos
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15625+A1 - Železniční aplikace - Brzdění - Samočinné spojité snímače zatížení 
Katalogové číslo:  88110
ČSN EN 15625+A1 - Železniční aplikace - Brzdění - Samočinné spojité snímače zatížení
ČSN EN 15625+A1ČSN EN 15625+A1 Tato evropská norma platí pro samočinné spojité snímače zatížení, konstruované pro nepřetržité snímání za-tížení železničního vozidla a vydávání signálu, který může v
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16451 - Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové čelisti 
Katalogové číslo:  98345
ČSN EN 16451 - Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové čelisti
ČSN EN 16451ČSN EN 16451 The requirements contained in this European Standard apply to the brake pad holders with which the rail vehicles of main line railways, regional and suburban railways are f
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16207 - Železniční aplikace - Brzdění - Funkční a výkonnostní požadavky na systémy magnetické kolejnicové brzdy pro použití na železničních kolejových vozidlech 
Katalogové číslo:  96704
ČSN EN 16207 - Železniční aplikace - Brzdění - Funkční a výkonnostní požadavky na systémy magnetické kolejnicové brzdy pro použití na železničních kolejových vozidlech
ČSN EN 16207ČSN EN 16207 Tato evropská norma popisuje funkci, umístění, omezení a řízení systému magnetické kolejnicové brzdy (systému MTB) instalovaného na podvozcích vlaků do rychlosti 280 km/h
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15329 - Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků 
Katalogové číslo:  509404
ČSN EN 15329 - Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků
ČSN EN 15329ČSN EN 15329 Tato evropská norma se vztahuje k brzdovým botkám a zajišťovacím klínům brzdových špalíků vložených do brzdového pákoví instalovaného na drážních vozidlech. Brzdové botky a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16334 - Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Systémové požadavky 
Katalogové číslo:  96610
ČSN EN 16334 - Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Systémové požadavky
ČSN EN 16334ČSN EN 16334 Tato evropská norma stanovuje charakteristiky systému nouzové signalizace pro cestující. Účelem systému nouzové signalizace pro cestující je: a) umožnit cestujícím v p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16185-1 - Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 1: Požadavky a definice 
Katalogové číslo:  98006
ČSN EN 16185-1 - Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 1: Požadavky a definice
ČSN EN 16185-1ČSN EN 16185-1 Tato evropská norma popisuje funkčnost, omezení, účinek a činnost brzdového systému pro použití ve vlacích s vlastním pohonem spalovacími a elektrickými motory na evrop
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15179 - Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdové systémy osobních vozů 
Katalogové číslo:  80903
ČSN EN 15179 - Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdové systémy osobních vozů
ČSN EN 15179ČSN EN 15179 Tato evropská norma stanovuje základní požadavky na brzdění osobních vozů zařazených do vlaků tažených lokomotivou podle EN 14198, používajících pneumatickou brzdu UIC a pr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15612+A1 - Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního zrychlovače 
Katalogové číslo:  88112
ČSN EN 15612+A1 - Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního zrychlovače
ČSN EN 15612+A1ČSN EN 15612+A1 Tato evropská norma platí, bez ohledu na typ vozidla a rozchod koleje, pro ventily potrubních zrychlovačů, konstruované pro odvětrání hlavního potrubí železničních vo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15595 - Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola 
Katalogové číslo:  507137
ČSN EN 15595 - Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola
ČSN EN 15595ČSN EN 15595 This document specifies the criteria for system acceptance and type approval of a wheel slide protection (WSP) system. It also specifies criteria for the implementation of
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 17065 - Železniční aplikace - Brzdění - Postup zkoušky u osobních vozů 
Katalogové číslo:  507201
ČSN EN 17065 - Železniční aplikace - Brzdění - Postup zkoušky u osobních vozů
ČSN EN 17065ČSN EN 17065 Tato evropská norma stanovuje zkušební postupy a přejímací kritéria pro brzdový systém používaný v osobních vozech včetně řídicích vozů pro použití v běžném provozu. Je vyu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14478 - Železniční aplikace - Brzdění - Obecný slovník 
Katalogové číslo:  504506
ČSN EN 14478 - Železniční aplikace - Brzdění - Obecný slovník
ČSN EN 14478ČSN EN 14478 This European Standard provides terms and definitions for common use for brakes and braking in rolling stock.
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16241+A1 - Železniční aplikace - Stavěč odlehlosti zdrží 
Katalogové číslo:  502604
ČSN EN 16241+A1 - Železniční aplikace - Stavěč odlehlosti zdrží
ČSN EN 16241+A1ČSN EN 16241+A1 Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro konstrukci, výrobu a zkoušení typu stavěčů odlehlosti zdrží. POZNÁMKA 1: Tyto požadavky nemohou být napsány dostate
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15220 - Železniční aplikace - Brzdové ukazatele 
Katalogové číslo:  502656
ČSN EN 15220 - Železniční aplikace - Brzdové ukazatele
ČSN EN 15220ČSN EN 15220 Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci, rozměry, výkonnost a zkoušení jednoduchých, zdvojených a vícenásobných brzdových ukazatelů. Platí pro pneumatické a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14535-3 - Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 3: Brzdové kotouče, výkonnost kotouče a třecí sestavy obložení a kotouče, třídění 
Katalogové číslo:  500105
ČSN EN 14535-3 - Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 3: Brzdové kotouče, výkonnost kotouče a třecí sestavy obložení a kotouče, třídění
ČSN EN 14535-3ČSN EN 14535-3 Tato evropská norma stanovuje požadavky a třídění, které mají být splněny při návrhu, rozměrech, výkonnosti a zkouškách brzdových kotoučů a "třecí sestavy obložení a ko
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16452+A1 - Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu 
Katalogové číslo:  507560
ČSN EN 16452+A1 - Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu
ČSN EN 16452+A1ČSN EN 16452+A1 This European Standard gives the requirements for the design, dimensions, performance, and testing of a brake block (otherwise known as brake shoe insert) that acts o
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 14535-1 - Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu 
Katalogové číslo:  508920
ČSN EN 14535-1 - Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu
ČSN EN 14535-1ČSN EN 14535-1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na konstrukci a rozměry brzdových kotoučů. Platí pro kotouče železničních kolejových vozidel, nalisované nebo natažené za tepl
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16185-2 - Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  98005
ČSN EN 16185-2 - Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 16185-2ČSN EN 16185-2 Tato evropská norma stanovuje zkušební metody a kritéria přejímky brzdového systému pro použití na vlacích s tepelnými a elektrickými motory, které jsou dále v dokume
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat